งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Design Wireless Network 2 Location Survey & installing Chapter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Design Wireless Network 2 Location Survey & installing Chapter 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Design Wireless Network 2 Location Survey & installing Chapter 7

2 Design Wireless Network 2 วิธีการหนึ่งที่จะสำรวจสถานที่ เป็นจุดเชื่อมต่อที่ติด จุดเชื่อมต่อ อยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการ แล้วรังวัดโดยใช้ซอฟต์แวร์การ สำรวจย้ายไปรอบๆ เพื่อให้แน่ใจ ว่ามีการซ้อนทับกันของสัญญาน ให้ครอบคลุม Wireless Networking Design Basics

3 Design Wireless Network 2 Engage 802.11n access points – cabled infrastructure should support 1 gigabit interfacesEngage 802.11n access points – cabled infrastructure should support 1 gigabit interfaces Prepare for 802.11acPrepare for 802.11ac Engage WMM (wireless multimedia) for QoSEngage WMM (wireless multimedia) for QoS Exploit the 5 GHz band (21 non-overlapping channels, versus 3 non-overlapping channels at 2.4 GHz)Exploit the 5 GHz band (21 non-overlapping channels, versus 3 non-overlapping channels at 2.4 GHz) Implementation should closely match the surveyImplementation should closely match the survey Wireless Networking Design Basics

4 Design Wireless Network 2 6 11 1 1 11 6 6 This is the traditional 2.4 GHz 3 non–overlapping channel plan 3 channel Plan at 2.4 GHz

5 Design Wireless Network 2 36 40 48 44 56 52 60 64100 112 108 104 124 120 116 136 132 128 140 3 channel Plan at 2.4 GHz Plus, 21 channel 5GHz overlay รูปแบบของคลื่น 5 GHz จะกระจายไปไม่ได้ไกลเท่าคลื่นความถี่ 2.4 GHz เนื่องจากเป็นที่ความถี่ที่สูงกว่า กฎของหัวแม่มือคือรูปแบบของคลื่น 5 GHz จะครอบคลุมประมาณ ½ พื้นที่ที่สัญญาณ 2.4 GHz

6 Design Wireless Network 2 Installing access points Method 1: Above the ceiling Method 2: Attach to ceiling grid Method 3: In a ceiling enclosure or locking mount Method 4: On the wall Outdoors

7 Design Wireless Network 2 7 AP above drop ceiling AP on the wall AP on the ceiling grid AP in enclosure Preferred installation

8 Design Wireless Network 2 Link-Up 10-13-2010 Method 1: Above the ceiling - things to avoid สิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง เมื่อติดตั้งใน เพดาน ! “Poke thru” antenna Cracked ceiling tile A lot of metal

9 Design Wireless Network 2 Link-Up 10-13-20109 Support Wire Equipment should be UL 2043 “Plenum rated” Use a hanger sturdy enough for AP, use a support wire Method 1: Above the ceiling

10 Design Wireless Network 2 10 Method 2: On the Ceiling Grid Avoid lifting ceiling tile Minimize hole in tile Minimize hole in tile Conceal cable Conceal cable Lock AP Lock AP

11 Design Wireless Network 2 Method 3: Install access point in a ceiling Enclosure or locking mount

12 Design Wireless Network 2 Link-Up 10-13-201012 Method 3: Install access point in a ceiling enclosure or locking mount

13 Design Wireless Network 2 Method 4: Install access point on the wall

14 Design Wireless Network 2 Right Angle Bracket Recess Wall Mounts Surface mount lock box Method 4: Install access point on the wall

15 Design Wireless Network 2 under seating wall and mast mount Outdoors enclosure

16 Design Wireless Network 2 16 RF Barriers RF BarrierAttenuationExample Airminimum WoodLowPartitions PlasterLowOffice partitions Synthetic Material LowOffice patitions GlassLowWindows WaterMediumDamp wood, aquarium BricksMediumWalls MarbleMediumWalls PaperHighPaper rolls ConcreteHighFloors / Walls MetalVery HighDesk / partitions / elevator

17 Design Wireless Network 2 การตรวจหาเครือข่าย Wireless LAN ด้วยใช้โปรแกรม Network Strumbler LAB 1

18 Design Wireless Network 2 LAB 2 ออกแบบพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยโปรแกรม Ekahau Site Survey

19 Design Wireless Network 2


ดาวน์โหลด ppt Design Wireless Network 2 Location Survey & installing Chapter 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google