งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานโครงข่ายไร้สาย ในโรงเรียน OTPC (Wi-Fi Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานโครงข่ายไร้สาย ในโรงเรียน OTPC (Wi-Fi Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ระบบงานโครงข่ายไร้สาย ในโรงเรียน
OTPC (Wi-Fi Network)

6

7 Internet Internet TOT Cat Uninet OBEC Data Center 26,000 โรง 1,000 โรง
Gateway TOT Cat Uninet 26,000 โรง 1,000 โรง 10,000 โรง 14,000 Fiber+winet 300 Satallite 700 Fiber 12,000 Satallite 10,000 Fiber

8 รูปแสดงแนวความคิดของการพัฒนาระบบโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานทางสายและไร้สาย

9 การออกแบบระบบ OTPC Wi-Fi
1 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงข่ายระบบโครงข่ายไร้สาย (Firewall) 2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (WAP)

10 หลักการออกแบบระบบโครงข่ายไร้สายภายในโรงเรียน

11 การทำงานของระบบรูปแบบโรงเรียนที่อยู่ในโครงข่ายOBEC-Net (มีRouter Cisco 892)

12 การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายAccess Point จะมีกำหนดค่าดังนี้ Bandwidth: ๒.๔ GHz Mode: B/G/N Channel: ๑ SSID: ๓ SSID โดยจำแนกตามผู้ใช้งาน ดังนี้ SSID1 : Guest สำหรับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการ Security password คือ obec_wifi SSID2 : Student_WiFi สำหรับใช้ MAC – Authentication นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 SSID3 : OBEC สำหรับเจ้าหน้าที่ครูบุคลากรทางการศึกษา ใช้ X User Authentication SSID4 :MICT_free_wifiสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน

13 รูปแสดง SSID ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจากอุปกรณ์ไร้สาย Notebook

14 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน(Self-Register)
ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้โดยตนเองโดยเลือกที่ข้อความ”สมัครสมาชิก”

15 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน(Self-Register)
จากนั้นให้คลิก“ฉันยอมรับรายละเอียดการลงทะเบียน”

16 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน(Self-Register)
กรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน

17 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน(Self-Register)
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่มยืนยัน

18 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน(Self-Register)
หลังจากยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้งานจะได้ User และ Password จากระบบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

19 ZYXEL SMART GATEWAY

20 ZYXEL WIRELESS ACCESS POINT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Call center Call center TOT : 1477 , 021590623-45
Call center บ.สงขลาฯ : , Call center CAT : 1322 Call center Uninet : กด ,


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานโครงข่ายไร้สาย ในโรงเรียน OTPC (Wi-Fi Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google