งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OTPC (Wi-Fi Network) TOT Uninet Cat Internet OBEC Data Center 1,000 โรง 10,000 โรง 26,000 โรง 14,000 Fiber+winet 12,000 Satallite 10,000 Fiber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OTPC (Wi-Fi Network) TOT Uninet Cat Internet OBEC Data Center 1,000 โรง 10,000 โรง 26,000 โรง 14,000 Fiber+winet 12,000 Satallite 10,000 Fiber."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 OTPC (Wi-Fi Network)

6

7 TOT Uninet Cat Internet OBEC Data Center 1,000 โรง 10,000 โรง 26,000 โรง 14,000 Fiber+winet 12,000 Satallite 10,000 Fiber 700 Fiber 300 Satallite OBEC Gateway

8 รูปแสดงแนวความคิดของการพัฒนาระบบโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานทางสายและไร้สาย

9 การออกแบบระบบ OTPC Wi-Fi ระบบ OTPC Wi-Fi จะประกอบด้วยการทำงาน 2 อุปกรณ์ดังนี้ 1 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงข่ายระบบโครงข่ายไร้สาย (Firewall) 2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (WAP)

10 หลักการออกแบบระบบโครงข่ายไร้สายภายในโรงเรียน

11 การทำงานของระบบรูปแบบโรงเรียนที่อยู่ในโครงข่าย OBEC-Net ( มี Router Cisco 892)

12 การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point จะมีกำหนดค่าดังนี้ 1. Bandwidth: ๒. ๔ GHz 2.Mode: B/G/N 3.Channel: ๑ 4.SSID: ๓ SSID โดยจำแนกตามผู้ใช้งาน ดังนี้  SSID1 : Guest สำหรับบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการ Security password คือ obec_wifi  SSID2 : Student_WiFi สำหรับใช้ MAC – Authentication นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  SSID3 : OBEC สำหรับเจ้าหน้าที่ครูบุคลากรทางการศึกษา ใช้ 802.1X User Authentication  SSID4 :MICT_free_wifi สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน

13 รูปแสดง SSID ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จากอุปกรณ์ไร้สาย Notebook

14 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน (Self-Register) ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้โดยตนเองโดยเลือกที่ข้อความ ” สมัครสมาชิก ”

15 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน (Self-Register) จากนั้นให้คลิก “ ฉันยอมรับรายละเอียดการลงทะเบียน ”

16 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน (Self-Register) กรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน

17 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน (Self-Register) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่มยืนยัน

18 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน (Self-Register) หลังจากยืนยันการลงทะเบียนผู้ใช้งานจะได้ User และ Password จากระบบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

19 ZYXEL SMART GATEWAY

20 ZYXEL WIRELESS ACCESS POINT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Call center TOT : 1477, Call center บ. สงขลาฯ : , Call center CAT : 1322 Call center Uninet : กด ,


ดาวน์โหลด ppt OTPC (Wi-Fi Network) TOT Uninet Cat Internet OBEC Data Center 1,000 โรง 10,000 โรง 26,000 โรง 14,000 Fiber+winet 12,000 Satallite 10,000 Fiber.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google