งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Team Process Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Team Process Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Team Process Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

2 ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product) ในมุมมองต่างๆ Client  Client business model process Organization  Organization process Project  Project Management process Team  Team process

3 Client business model process  ความหมาย Business goals, product certification, budget และ schedule  วัตถุประสงค์ Product integration into an existing environment. What criteria must the product meet ?.  ตัวอย่างงานประยุกต์ การแพทย์ การศึกษา การบิน ฯลฯ

4 Organizational process  ความหมาย Enforcement of practice in accordance with certification  วัตถุประสงค์ Capability and maturity levels  ตัวอย่างการประยุกต์ CMMI, ISO/IEC 15540, ISOIEC 9000 series

5 Project management process  ความหมาย Management of team activities for successful project completion  วัตถุประสงค์ Optimal utilization of resource, within budget and on schedule  ตัวอย่าง TSP, Scrum, Lean, RUP

6 Team process  ความหมาย Interaction among team members  วัตถุประสงค์ Effective communication channels for optimal sharing of knowledge and information  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Psychological and business management models

7 SE Taxonomy of Team Process  Teamwork Transition phase Action phase Inter-person phase  Taskwork Work phase

8 Teamwork-Transition phase  Transition phase Backward evaluation episode (BE) Forward visioning episode (FV) Planning and prioritization episode (PP)

9 Teamwork-Action phase  Action phase Resource and progress monitoring episode (RM) Team assistance episode (TA) Information gathering episode (IG)

10 Teamwork-Interpersonal phase  Interpersonal phase Emergent state management episode (ES)

11 Taskwork-Work phase  Work phase Individual activity episode (IA) Group activity episode (GA)

12 RUP: Rational Unified Process  Organized around six "best practices": Develop software iteratively Manage requirements Use component-based architectures Visually model software Verify software quality Control changes to software

13 Capability Maturity Model (CMM) and CMMI  A 5 level model of organization's development process maturity: Initial: ad-hoc, chaotic Repeatable: basic management, tracking of cost, schedule, and functionality. Defined: documented, standardized software development process; "all projects use an approved, tailored version" of the standard process. Managed: measurement of product and process; quantitative control over process. Optimized: continuous process improvement based on quantitative feedback.

14 Scrum: an iterative and incremental agile software developmentagile software development  Scrum

15 Lean : หลักปฏิบัติ  Eliminate Waste  Amplify Learning  Decide as Late as Possible  Deliver as Fast as Possible  Empower the Team  Build Integrity  See the Whole

16 Reference  Software Team Process : A Taxonomy (Pierre N.Robillard, Mathieu Lavallee)  http://www.cs.nmsu.edu/~jeffery/c ourses/591/lecturenotes/RUPCMMEt Al.html  http://net.tutsplus.com/articles/edito rials/from-scrum-to-lean/


ดาวน์โหลด ppt Software Team Process Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google