งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
Software Team Process Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

2 ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product) ในมุมมองต่างๆ
Client Client business model process Organization Organization process Project Project Management process Team Team process

3 Client business model process
ความหมาย Business goals, product certification, budget และ schedule วัตถุประสงค์ Product integration into an existing environment. What criteria must the product meet ?. ตัวอย่างงานประยุกต์ การแพทย์ การศึกษา การบิน ฯลฯ

4 Organizational process
ความหมาย Enforcement of practice in accordance with certification วัตถุประสงค์ Capability and maturity levels ตัวอย่างการประยุกต์ CMMI, ISO/IEC 15540, ISOIEC 9000 series

5 Project management process
ความหมาย Management of team activities for successful project completion วัตถุประสงค์ Optimal utilization of resource, within budget and on schedule ตัวอย่าง TSP, Scrum, Lean, RUP

6 Team process ความหมาย วัตถุประสงค์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
Interaction among team members วัตถุประสงค์ Effective communication channels for optimal sharing of knowledge and information ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Psychological and business management models

7 SE Taxonomy of Team Process
Teamwork Transition phase Action phase Inter-person phase Taskwork Work phase

8 Teamwork-Transition phase
Backward evaluation episode (BE) Forward visioning episode (FV) Planning and prioritization episode (PP)

9 Teamwork-Action phase
Resource and progress monitoring episode (RM) Team assistance episode (TA) Information gathering episode (IG)

10 Teamwork-Interpersonal phase
Emergent state management episode (ES)

11 Taskwork-Work phase Work phase Individual activity episode (IA)
Group activity episode (GA)

12 RUP: Rational Unified Process
Organized around six "best practices": Develop software iteratively Manage requirements Use component-based architectures Visually model software Verify software quality Control changes to software

13 Capability Maturity Model (CMM) and CMMI
A 5 level model of organization's development process maturity: Initial: ad-hoc, chaotic Repeatable: basic management, tracking of cost, schedule, and functionality. Defined: documented, standardized software development process; "all projects use an approved, tailored version" of the standard process. Managed: measurement of product and process; quantitative control over process. Optimized: continuous process improvement based on quantitative feedback.

14 Scrum: an iterative and incremental agile software development

15 Lean : หลักปฏิบัติ Eliminate Waste Amplify Learning
Decide as Late as Possible Deliver as Fast as Possible Empower the Team Build Integrity See the Whole

16 Reference Software Team Process : A Taxonomy (Pierre N.Robillard, Mathieu Lavallee)


ดาวน์โหลด ppt Tawatchai Iempairote วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google