งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)
หน่วยที่ 6 ชิ้นส่วนมาตรฐาน ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)

2 ชิ้นส่วนมาตรฐานทั่วไป (Standard Parts)
Shafts Bearings, roller or ball Gear Teeth Threaded Fasteners, Nuts and Bolts Rivets Ribs, Spokes and Lugs Washers Keys and Pins Instructor: Go through the list with your students and see if there is something missing. Springs are another item that are not normally sectioned. This would come out of their reading.

3 Ribs, Spokes and Lugs Spokes Webs Lugs Ribs

4 BELTS, CHAINS, AND GEARS FLAT BELT DRIVES WITH PARALLEL SHAFTS

5 BELTS, CHAINS, AND GEARS FLAT BELT DRIVES WITH PERPENDICULAR SHAFTS

6 BELTS, CHAINS, AND GEARS CROWN ON PULLEY

7 BELTS, CHAINS, AND GEARS V-BELT AND PULLEY

8 BELTS, CHAINS, AND GEARS LOCATION OF IDLER PULLEYS

9 BELTS, CHAINS, AND GEARS LOCATION OF IDLER PULLEYS

10 BELTS, CHAINS, AND GEARS ROLLER CHAIN TERMINOLOGY

11 BELTS, CHAINS, AND GEARS SPROCKETS

12 BELTS, CHAINS, AND GEARS CHAIN DRIVE WITH LONG CENTER DISTANCE

13 BELTS, CHAINS, AND GEARS GEAR-TEETH TERMS

14 BELTS, CHAINS, AND GEARS MESHING OF GEAR TEETH

15 BELTS, CHAINS, AND GEARS WORKING DRAWING OF A SPUR GEAR

16 BELTS, CHAINS, AND GEARS BEVEL GEAR NOMENCLATURE

17 BELTS, CHAINS, AND GEARS WORKING DRAWING OF A BEVEL GEAR

18 BELTS, CHAINS, AND GEARS BEVEL GEAR ASSEMBLY

19 BELTS, CHAINS, AND GEARS WORM GEARS AND WORMS

20 BELTS, CHAINS, AND GEARS WORKING DRAWING OF A WORM AND WORM GEAR

21 เขียนแบบเฟือง ก. เฟืองตรง ข. เฟืองดอกจอก ค. เฟืองหนอน
ภาคตัด ควรใช้แบบ Haft section เขียนเส้นขอบรูป ด้วยเส้นเต็มหนัก 0.5 มม. เส้นวงกลมพิตช์ เขียนด้วยเส้นลูกโซ่บาง

22 ตัวอย่างเขียนแบบเฟืองขบกัน
เฟืองภายนอก เฟืองภายใน เฟืองพีเนียนกับเฟืองสะพาน

23 ตัวอย่างเขียนแบบเฟืองขบกัน
เฟืองหนอนและเกลียวหนอน เฟืองดอกจอก

24 เกลียว (Thread) เกลียวเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับยึดเครื่องจักรกล ให้ติดกันแน่นและง่ายต่อการถอดประกอบ เกลียวนอก คือ เกลียวที่ปรากฏอยู่บนผิวทรงกระบอก เกลียวใน คือเกลียวที่ปรากฏอยู่ที่ผิวภายในรูทรงกระบอก พิตช์ (picth) เป็นระยะที่วัดขนานไปกับแกนเกลียว จากยอดเกลียวหนึ่งไปยังยอดเกลียวถัดไป ระยะหลีด (lead) เป็นระยะที่จุด ๆ หนึ่งบนยอดเกลียวเคลื่อนที่ไปตามแนวแกนจนหมุนครบหนึ่งรอบ ถ้าเกลียวที่มีระยะพิตช์เท่ากับระยะหลีด เรียกว่าเกลียวปากเดียว ถ้าเกลียวมีระยะพิตช์เท่ากับสองเท่าเรียกว่าเกลียวสองปาก

25 ชนิดของเกลียว เกลียวสามเหลี่ยม เกลียวสี่เหลียวคางหมู
เกลียวสี่เหลี่ยมจัตุรัส

26 Standard Thread Systems
ISO

27 ตัวยึดที่เป็นเกลียว สลักเกลียว (Bolt) หมายถึงเหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่าง ๆ อีกปลายเป็นเกลียวใช้สอดผ่านรูของชิ้นส่วนที่ต้องการจับยึดให้ติดกัน นัต (Nut) หมายถึง แป้นเกลียวที่มีรูทำเกลียวถายในใช้ขันเข้ากับสลักเกลียว สกรู (Screw) หมายถึง เหล็กตันรูปทรงกระบอก ปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่าง ๆ อีกปลายหนึ่งใช้ยึดชิ้นส่วนให้ติดกัน โดยไม่ต้องใช้นัต สตัด (Stud) หมายถึง เหล็กตันรูปทรงกระบอกมีเกลียวทั้งสองปลาย ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนให้ติดกัน

28 ตัวยึดที่เป็นเกลียว นัต (Nut) สกรู (Screw) สตัด (Stud)
สลักเกลียว (Bolt) วัสดุ : SCM435 ,33-38 HRC

29 ความแข็งแรงของสกรู 12.9 Yield Strength เป็น 90 % ของความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ความต้านทานแรงดึงต่ำสุด เป็น 1220 N/mm2 10.9 Yield Strength เป็น 90 % ของความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ความต้านทานแรงดึงต่ำสุด เป็น 1040 N/mm2 8.8 Yield Strength เป็น 80 % ของความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ความต้านทานแรงดึงต่ำสุด เป็น 800 N/mm2

30 Bolt Grades (Strength)

31 Screw Classifications
Unified National Standard ISO (Metric) Thread Pitch UNC –coarse UNF –fine UNEF –extra fine coarse fine Class 1 Class 2 Class 3 Class 1 Class 2 Class 3 Tolerance d=12mm fine Class 2 d=0.25” metric ¼-20 UNF –2A M12 x 1.75 external threads 20 threads/in. p=1.75 mm/tread

32 Thread Notes (Unified)

33 Tolerance Class การใช้งาน ชื่อ Class ชนิด กลุ่ม เกลียวนอก 4h 6g 8g
Metric screw thread (M) เกลียวนอก 4h 6g 8g เกลียวใน 4H,5H 5H,6H 7H Unified screw thread (U) 3A 2A 1A 3B 2B 1B การใช้งาน งานทั่วไป ยึดเครื่องจักรเครื่องมือทั่วไป ยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร เที่ยงตรงสูง

34 สลักเกลียว (Bolts)

35 Threads in Assembly

36 นัต (Nuts)

37 สกรู (Screws)

38 สกรูหัวหกเหลี่ยม (Socket Head Screw)

39 นัต (Nut)

40 แหวนรอง

41 แหวนรองแบบเรียบ

42 แหวนรองแบบสปริง

43 ลิ่ม (Key) วัสดุ :S35C HRC ลิ่มขนาน ลิ่มเรียว ลิ่มวงเดือน

44

45 Fastener Assortment

46 Fastener Assortment

47 Name the different clips
External snap ring Pal nut Internal snap ring Grease Zerk Blind Rivets Wing Nut E-Clip Split or Roll Pin

48

49

50

51 The Nuts and bolts we all use
Fasteners The Nuts and bolts we all use PHS Auto Salisbury

52 SYSTEMS OF THREAD MEASUREMENT
ENGLISH SYSTEM System of thread measurement uses a fractional system to determine thread diameter when 1/4” or larger. Each diameter increases by 1/16” up to about 1/2” Thread diameters of 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” 1/2” are most commonly used

53 SYSTEMS OF THREAD MEASUREMENT
TABLE OF BOLT SIZES/THREAD PITCH-UNIFIED NATIONAL COARSE (UNC) AND UNIFIED NATIONAL FINE (UNF) Size-Fractional (decimal) Threads UNC Threads (UNF) 1/4" (.250") 20 28 5/16" (.3125") 18 24 3/8" (.375") 16 7/16" (.4375") 14 1/2" (.500") 13 9/16" (.5625") 12 5/8" (.625") 11 3/4" (.750") 10

54 SMALL FASTENERS THREAD DIAMETERS
1/4” And Smaller use a wire size number. The smallest is Zero (0) and the largest is 14 #4, #6, #8, #10 and #12 are common sizes Each has a standard UNC/UNF thread specification. Sizes are in increments of two

55 HEAD SIZE Vs DIAMETER Head size of fastener is not size of fastener
Size is diameter of threaded portion of fastener For Example Wrench size Bolt diameter   7/ /4 ½ /16 9/ /8 11/ /16 ¾ ½ 7/8  /16 15/   /8

56 BOLT LENGTH MEASURED FROM UNDER HEAD TO END OF THREADS
USUALLY COME IN 1/4” INCREMENTS STARTING FROM 1/2” LENGTH LONGEST BOLTS USED IN THE AUTOMOTIVE FIELD ARE LESS THEN 6 INCHES LONG

57 FASTENER STRENGTH FOR ENGLISH FASTENERS
STRENGTH OR HARDNESS IS DETERMINED BY COUNTING SLASHES OR POINTS ON IT’S HEAD NO POINTS UNGRADED SHOULD NOT BE USED ON AUTOMOTIVE APPLICATONS 3 POINTS GRADE 5 COMMONLY USED 6 POINTS GRADE 8 HIGH STRESSES

58 Bolt Strength On U.S. bolts add 2 to the # of lines to get the grade for example 3 lines plus two equals a grade 5 Bolt

59 FASTENER STRENGTH FOR METRIC FASTENERS
INDICATED BY NUMBER ON HEAD (PROPERTY CLASS) 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.8 AND 10.9 Nuts will have a class of 4 or 6

60 FASTENER STRENGTH FOR NUTS
Dots are used to represent the strength of Nuts

61 FASTENER STRENGTH FOR NUTS
Numbers are stamped to represent the strength of Metric Nuts

62 STUD STRENGTH

63 THREAD TYPE TYPE OR PITCH REFERS TO CONSTRUCTION OF THREAD
NUMBER OF THREADS PER INCH NATIONAL COARSE (NC OR USS) NATIONAL FINE (NF OR SAE) ALL 1/4” AND LARGER WILL BE EITHER NC OR NF 1/4” AND SMALLER USES SPECIAL DESIGNATION

64 A. Pitch C. Diameter D. Thread length E. Screw length
F. Threads per inch G. Head size How to measure a bolt

65 Coarse & Fine Thread NF NC
American Standard bolts come in two thread pitch’s NC National Coarse & NF National Fine

66 THREAD PITCH From 0-1 shows that you have 7 TPI Threads per inch. (US standard) Metric you measure the pitch, from top of thread to top of thread like # A

67 Thread pitch gauge Used to find how many threads in an inch
come in metric and standard

68 Thread pitch gauge This bolt has 13 threads per inch

69 Thread Designations US Threads
To write out Thread designations for US bolts first you give the Diameter then the Thread Pitch then the Length D X TPI X L ½ X 13 X 2 Take a bolt and give me the Thread designations for it. You can always add the grade of the bolt. Such as grade 5

70 METRIC FASTENERS SIMILAR TO ENGLISH SYSTEM
THREAD DIAMETER IS EXPRESSED IN MILLIMETERS (mm) THREAD TYPE IS DIFFERENT THREAD SIZE IS DETERMINED BY MEASURING THE DISTANCE IN MILLIMETERS FROM CREST OF ONE THREAD TO CREST OF NEXT ONE. Example 1.00, 1.25, AND 1.50

71 Thread Designations for Metric
To write out Thread designations for Metric bolts first you give the Diameter then the Thread Pitch then the Length. Only this time it should be in millimeters D X TPI X L M12 X 1.50 X 60 You can always add the Class (grade) of the bolt.

72 SPECIAL FASTENERS LEFT HAND FASTENERS
WILL HAVE NOTCHES CUT AT CORNERS OR WILL HAVE A “M” or a “L” STAMPED ON THEM

73 Tapping Screws

74 Machine Screws AARON'S CAP SCREWS Go here to find out more info

75 Machine Screws

76 Bit Tips

77 Drywall

78 Fastener Assortment

79 Fastener Assortment

80 Name the different clips
External snap ring Pal nut Internal snap ring Grease Zerk Blind Rivets Wing Nut E-Clip Split or Roll Pin

81 Name the clips Internal clip for a drive line (U-Joint Cross)
External clip for a drive line

82 THREAD REPAIR One reason why we break off bolts is that we use to long of bolts in blind holes and it jams against the bottom of the hole this bolt is then very hard to remove If a Bolt is broken off the first thing you want to do is soak it with penetrating oil. If it is broken off flush use a hammer and punch to see if it will turn out for you. Center punch in the center of the fastener and use a left hand drill bit to try to remove it.

83 THREAD REPAIR Use a screw extractor sometimes called a easy out to remove it. First drill a hole in the center, all the way through the fastener. Lightly tap the extractor with a hammer and then remove with a wrench

84 THREAD REPAIR If it does not come out drill out and retap the hole.
Do not break off the extractor or tap in the hole You may also try using heat and water to heat the area around the bolt and cool the fastener.

85 THREAD REPAIR Use locking pliers Reshape head or weld on nut CBC
AUTOMOTIVE RK

86 THREAD REPAIR Drill out and use a easy out CBC AUTOMOTIVE RK

87 Make sure you use the right drill & tap size
THREAD REPAIR Heli Coil EZ-LOK Make sure you use the right drill & tap size

88 Three basic colors Blue, Red, Green
Thread lockers Anaerobic cures after the components are put together Three basic colors Blue, Red, Green Clean and dry all parts removing dirt, oil, grease and/or any foreign material

89 Blue Thread lockers Medium Strength for all bolts ¼ or larger
Able to Remove with hand tools Prevents parts from loosening from vibration Protects threads from corrosion Recommend for valve cover bolts,rocker arm nuts, carburetor studs, motorcycle, jet skis snowmobiles etc.

90 Red Thread lockers High Strength Hard to Remove
Works well for studs and press fit Locks against heavy vibration Requires extra effort to remove or special tools like heat OEM specified as 271

91 Green Thread lockers Wicking Grade for Pre-assembled Parts
Use on Calibration and adjustment screws OEM specified as 290 There is also a Green High Strength for sleeves

92 Purple Thread lockers Low strength Use on screws up to ¼
Not used a lot in Automotive applications that I am aware of.

93 Thread / Pipe Sealant Thread Sealant for metal tapered pipe threads and fittings replaces teflon tape Suggested applications Stainless steel fittings, head bolts into through holes, oil PSI sending units/sensors, oil and coolant lines, intake manifold switches, rear axle fill plug, fuel fittings

94 Teflon Tape Prevents leaks Just wrap tape around threads
Use on stainless, aluminum, plastic, iron, copper, or brass.

95 The end for now most of these pictures were borrowed off of the web site Go check it out And the Permatex web site a big Thank you goes to both sites


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google