งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Conference Lukkamol Prapkree Ms. (Nutrition and Dietetics), CDT August 14, 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Conference Lukkamol Prapkree Ms. (Nutrition and Dietetics), CDT August 14, 2015 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Conference Lukkamol Prapkree Ms. (Nutrition and Dietetics), CDT August 14, 2015 1

2 2 ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ และเอกหทัย แซ่เตีย 2557 พีระมิดเบาหวานต่อวัน

3 3 ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ และเอกหทัย แซ่เตีย 2557 อาหารจานสุขภาพ จานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว ลึกครึ่งนิ้ว แบ่งเป็น 3 ส่วน

4 คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกสุราให้ได้  ต้องตั้งใจจริง ตั้งเป้าว่าจะเลิกสุราเพื่อใคร เพราะเหตุใด เพื่อจะ ทำตามเป้าให้สำเร็จ  ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น เปลี่ยนขนาดของแก้วให้เล็กลง หรือตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการดื่ม  หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ สถานที่ ปัจจัย แวดล้อมที่ทำให้ดื่มสุราได้ง่ายขึ้น  ต้องฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เมื่อมีคนชักชวน คะยั้นคะยอให้ดื่ม  เมื่อมีเวลาว่างให้ทำกิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์แทนการดื่มสุรา เช่น ออกกำลังกายอ่านหนังสือ ฟังเพลง  หาที่พึ่งพาทางใจและกำลังใจ จากคนรอบข้าง ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย หรืออยากได้คำแนะนำใด ๆ สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญา รักษ์ กรมการแพทย์ โทร. 1165 4 ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ 24 มีนาคม 2557

5 Biochemical determination 5  Blood Urea Nitrogen 10-20 mg/dL  Creatinine 0.5-1.5 mg/dL  Albumin 3.5-5.0 g/dL  Calcium8.5-10.5 mg/dL  Sodium 135-145 mEq/L  Potassium 3.5-5.5 mEq/L  Phosphorus 2.5-4.5 mg/dL Normal values

6 Nutrition plan and intervention 6 Nutrition for CKD ProteinPhosphorusPotassiumSodiumWaterEnergy

7 Protein 7 High quality protein (High biological value protein) Low quality protein

8 8 High biological value (HBV) protein intake > 50% of total protein intake per day High biological value (HBV) protein intake > 50% of total protein intake per day Remark: Select appropriate protein to prevent complications (Hyperphosphatemia, hyperlipidemia and hyperuricemia) 1.Avoid dairy products and egg yolk  Hyperphosphatemia 2.Avoid animal organs  Hyperlipidemia and hyperuricemia

9 Protein 9 = Meat 1 tablespoonProtein 3.5 grams Meat 2 tablespoon = 1 egg = 2 eggs (only egg white) (Protein 7 g and energy 55-75 kcal)

10 Protein restriction  Protein free starch (70 kcal) Jelly noodle 1 ladle (40 g) = Rice 1 ladle (55g) Tapioca Thai sweets Shianghai noodle สาคู 1 ทัพพี วุ้นเส้น 1 ทัพพี เส้นเซี่ยงไฮ้ 1 ทัพพี เส้นซาหริ่ม 1 ทัพพี แป้งมัน 20 กรัม 10

11 11 Menus from protein free starch

12 Sodium restriction Reduced edema and blood pressure Slow progression of kidney disease Sodium 12

13 โซเดียมอุ้ม น้ำ โซเดียม ( ความเค็ม ) โซเดีย ม เมื่ออยู่ใน ร่างกาย ถ้ากินเค็ม มากๆ น้ำใน ร่างกายมาก 1 2 3 หัวใจ ( เครื่อง ปั๊มน้ำ ) ทำงาน หนัก 4 -ความดันโลหิตสูง - เหนื่อยง่ายขึ้น เร่งให้ไตเสื่อม เร็วขึ้น

14 Sodium from natural food 800 mg/day Sodium from seasoning 1200 mg/day Fish sauce 3 teaspoons Sodium Control sodium 2,000 mg per day 14

15 SeasoningQuantityNa (mg) Salt1 tsp2000 Seasoning powder1 tsp950 MSG1 tsp600 Baking powder1 tsp340 Fish sauce, soy sauce, Seasoning sauce1 tsp400 Oyster sauce1 tbsp420 - 490 Chili sauce, Sweet and sour sauce1 tbsp220 Thai Dietetic Association Sodium from seasoning 1200 mg/day 15

16 FoodQuantityNa (mg) Instant noodle1 (60 g)1,500 Instant congee1 (42g)1,000 Rice noodle with soup1 bowl1,800 Rice noodle (no soup)1 bowl785 Fried rice/ noodle1 plate1,100 Rice and curry1 plate1,090 Thai Dietetic Association 16

17 Processed foods Fermented foods Dried foods 17

18 1.Avoid to add salt seasoning 2. Buy fresh foods and cook foods instead of eating processed/prepared foods 18

19 3.Avoid to eat soup 4.Reduce to add sauce 5.Use spices in place of salt 19

20  Fruit and vegetable  K source  Normal values of blood K  3.5 – 5.0 mEq/L  High blood K level  Irregular heart beat or heart attack Potassium 20

21 Stronger colorRipe and sweetTuber crop High K source of fruit and vegetable 21

22 22

23 แอบเปิ้ล 1 ผล เงาะ 4 ผล กลาง ลิ้นจี่ 3 ผล ใหญ่ ชมพู่เขียว 2 ผลกลาง 23

24 Normal K (3.5-5.0 mEq/L) Rotated fruit and vegetable consumption 3-4 serving/day Very high K (> 5.5 mEq/L) No consumption of fruit Consumption of low K vegetable High K (5.0-5.5 mEq/L) No consumption of high K fruit and vegetable Consumption low/medium K fruit and vegetable Consumption of fruit and vegetable 24

25  Normal values of phosphorus 2.5-4.5 mg/dL  High blood P  Increased risk of osteoporosis and combined with Ca to form deposits in soft tissue  P intake  800 – 1,200 mg/day Phosphorus 25

26 High P food sources 1. Milk and milk products 26

27 High P food sources (cont.) 2. Egg yolk and egg york products 27

28 High P food sources (cont.) 3. Bean, nut, grain and products 28

29 Baking powder and yeast- added products High P food sources (cont.) 4. Proceed foods 29

30 Frozen foods and processed meat High P food sources (cont.) 4. Proceed foods (cont.) 30

31 Coffee, cocoa and soft drinks High P food sources (cont.) 4. Proceed foods (cont.) 31

32 Phosphorus and protein content of food: FoodServing amount Phosphorus (mg) Protein (g)P-to-Protein Ratio (mg/g) Egg white1 large53.61.4 Pork1 oz (28.35g)626.69.3 Fish1 oz (28.35g)636.59.7 Whole egg1 large846.313.3 Soybeans½ cup21114.314.7 Soymilk240 ml1186.817.4 Egg yolk1 large652.622.8 Milk240 ml2298.128.3 Kalantar-Zadeh et.al. Clin J Am Soc Nephrol 5: 519-530, 2010

33 Water Water intake (ml/day) No edema = 500 ml (Insensible loss) + Urine volume 24 hr Edema =600-750 ml/day Very edema=300 ml/day 33


ดาวน์โหลด ppt Case Conference Lukkamol Prapkree Ms. (Nutrition and Dietetics), CDT August 14, 2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google