งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

2 EndNote Web คืออะไร ? คลังข้อมูลอ้างอิง กว่า 10,000 รายการ
ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่ จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง กว่า 10,000 รายการ

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร
จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ทุกภาษา จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล

4 ขั้นตอนการเข้าใช้ Sign up ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีชื่อการเข้าใช้งาน ที่ Organize สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง Direct Export การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการ สืบค้นเข้าสู่ EndNote Web Import References การนำเข้าไฟล์บรรณานุกรมสู่ EndNote Web ติดตั้ง Cite While You Write Plug-In นำบรรณานุกรมที่สร้างไว้มาใช้งานใน Microsoft word Format นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ ต้องการไปใช้งาน Bibliography

5 1. Create an account/ การลงทะเบียน
ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ได้ที่

6 ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

7 Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป
ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น npu123*** ) พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก I Agree

8 เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com
เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ หรือจะ log-in ทันที 1. ใส่รหัสผ่านของตนเอง 2. คลิกที่ Continue

9 หน้าหลักของ EndNote Web

10 2. การสร้างกลุ่มข้อมูล / Organize
1 2 3 1. คลิกที่ Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK

11 1. จะปรากฏชื่อกลุ่มที่เราสร้างใหม่
2. หากต้องการ share ข้อมูลให้เพื่อนเห็น ให้คลิก Manage Sharing

12 การ Share Folder 1 2 3 คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group
ระบุ ที่ต้องการแชร์ข้อมูลให้ คลิกที่ปุ่ม Apply 3

13 3. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง
พิมพ์เข้าไปเอง (New Reference) โอนจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) Import Reference

14 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง
3.1 New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง 1 2 3 4 1. คลิกที่ Collect เลือก New Reference 3. เลือกประเภททรัพยากร 4. พิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรม

15 ชูศรี เที้ยศิริเพชร, พิมพ์รายการบรรณานุกรมลงไป
5 ชูศรี เที้ยศิริเพชร, กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ใส่สัญลักษณ์ , ตามหลังนามสกุล 5. เมื่อกรอกข้อมูลบรรณานุกรมเสร็จ กด save

16 การจัดการข้อมูลนำเข้า (ย้าย / แก้ไข / ลบ)
3 2 1 1. เลือก unfiled 2. คลิกในบล็อค หน้ารายการ 3. เลือกรูปแบบจัดการไฟล์ เช่น Add to group ที่เราสร้างไว้

17 3.2 Direct Export เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง
การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง สืบค้นบทความ/ข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลจะมี Function สำหรับการจัดการ บรรณานุกรม (Citation) แต่ละโปรแกรมไว้ให้เลือก Export เลือกรายการบทความ แล้วนำออก/เข้า เลือกตามโปรแกรม การที่ได้ติดตั้งหรือลงทะเบียนไว้ เช่น EndNote

18 ตย. สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ (บทความ)

19 1 2 เลือกค้นหาจากหัวเรื่อง เช่น Information 2. คลิกปุ่ม Search

20 คลิกที่ชื่อดูบทความ

21 ตย. สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ (eBook)
สามารถอ่าน eBook, หรือ Download offline ได้ จัดการบรรณานุกรมคลิกที่ชื่อเรื่อง 1 2

22 เลือก Export ไปยัง EndNote Web โดยตรง แสดงผลการนำเข้าข้อมูล
2 1 คลิกที่เมนูExport เลือก Export ไปยัง EndNote Web โดยตรง แสดงผลการนำเข้าข้อมูล 3

23 3.3 Import References การนำเข้าไฟล์บรรณานุกรมที่ Save ไว้เข้าสู่ Endnote Web เมื่อสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกที่เมนูจัดการบรรณานุกรม (Export Citation) พบวาบางฐานข้อมูลจะให้ save ไฟล์ เพื่อนำเข้าโปรแกรม EndNote ภายหลัง ดังนั้นจึงต้อง Save ไฟล์ไว้แล้วจึงนำเข้าข้อมูลโดยใช้เมนู Collect จากนั้นคลิกเลือกที่ Import References ดังตัวอย่างต่อไปนี้

24 แสดงผลลัพธ์ พบวารสารและบทความ
ตัวอย่าง การนำเข้าไฟล์บรรณานุกรมแบบ Import References 2 1 3 เลือกบทความ คลิกที่เมนู Export เลือก Export file : RIS จะได้ไฟล์ .ris 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations

25 เลือกถ่ายโอนข้อมูล สู่โปรแกรม EndNote
1 2 3 1.เลือกเพจ EndNote เลือกเมนู Collect ที่จัดเก็บ และImport References 2. Choose File 3. เลือกฐานข้อมูลที่ทำการ Import to และเลือกชื่อ Collect ที่ตั้งไว้ในตอนแรก 1. เลือก RIS format 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations ปรากฏ Box แจ้งจำนวนรายการที่ Export คลิกที่ ok

26 2 1 รายการบรรณนุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Collect (Library) รายการบรรณานุกรมที่ได้

27 วิธีนำเข้าข้อมูล สู่โปรแกรมEndNote
1 3 2 ตรวจสอบไฟล์ที่นำเข้า คลิกที่ My Reference คลิกเลือก กลุ่มที่จัดเก็บไฟล์ คลิกเลือกไฟล์ข้อมูล เพื่อย้าย / ลบ /แก้ไข

28 4. การนำรายการ บรรณานุกรมออก Format  Bibliography
เป็นเมนูสำหรับเตรียมนำบรรณานุกรมที่ต้องการออกสู่โปรแกรม Word ต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบและ กลุ่มของรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ได้

29 รูปแบบบรรณานุกรมแบบ APA
1 2 3 4 เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Bibliography เลือกบรรณานุกรม จาก Folder เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น APA เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save

30 exportlist.rtf

31 จัดรูปแบบบรรณานุกรมเพิ่มเติม เช่น
บรรณานุกรม แบบ APA จัดรูปแบบบรรณานุกรมเพิ่มเติม เช่น รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การเว้นระยะบรรทัด

32 5. การติดตั้ง Plug-in โอนบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) พิมพ์งานไปด้วย อ้างอิงไปด้วย (Cite While You Write Plug-In)

33 การติดตั้ง Cite While You Write Plug-In
1 2 3 1.เลือกเมนู Format จากนั้นคลิกที่เมนู Cite while You Write Plug-in 2. เลือกคำสั่ง Download Windows (ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด) 3. เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

34 ทำการติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ Run (ปัจจุบันใช้ EndNote version 3.1)
Plug in ตัวนี้จะฝังตัวที่เครื่องที่เราลงเท่านั้น กรณีเปลี่ยนเครื่องใช้งาน จะต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง

35 ติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆ
จนจบขั้นตอน NPU

36 ติดตั้งโปรแกรมไปเรื่อยๆ
จนจบขั้นตอน

37 จบขั้นตอน

38 ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง
1 EndNote Web 2 ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง เมื่อเปิด MS word จะมีแถบเครื่องมือ EndNote Web เพิ่มขึ้นมา 3.ใส่ /password 3

39 การอ้างอิงขณะเขียนผลงาน
1 2 3 4 1. เปิดMicrosoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน 2. คลิกที่ Application 3. ระบุ Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK

40 พิมพ์งาน/แทรกอ้างอิง
2 1.พิมพ์งาน และ กำหนดจุดที่จะแทรกอ้างอิง) 2. คลิกปุ่มค้นหา (Find Citation) 3 1 4 3. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง 4. จะปรากฏบรรณานุกรมให้คลิกเลือก 5. คลิกที่ Insert 5

41 บรรณานุกรมอัตโนมัติ 2 แบบ
1. อ้างอิงในเนื้อหา (Cited Reference) 2. บรรณานุกรม (Reference) 1 2 1. แบบอ้างอิงในเนื้อหา (Cited) 2. รายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม (Reference)

42 การลบรายการอ้างอิง 1 2 คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Edit Citation เลือก Remove citation

43 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ.... บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google