งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.” Benjamin Franklin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.” Benjamin Franklin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.” Benjamin Franklin

2

3 LOCATION

4 ทิศเหนือ ทางด่วนบูรพาวิถี ทิศใต้ สนามกอล์ฟ ทร. ทิศตะวันออก ซอยบัญญัติเจริญลาภ ทิศ ตะวันตก ถ. สุขุมวิท W S S N WE

5 HELICOPTER PARKING AREA

6 เส้นทางเดิน VIP

7 บริเวณทางขึ้นชั้นลอย ( ห้องวีไอพี )

8 ห้องวีไอพี 1

9 ถนนสุขุมวิท BITEC ทางด่วนบูรพาวิถี ทางด่วน S1 จากทางด่วนขั้นที่ 1 ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค เข้าประตู 1 ด้านถนนบาง นา - ตราด ถนนสรรพาวุธ ถนนบางนา - ตราด ทางเข้า ประตู 1 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

10 เส้นทางเดินขนถ่ายสินค้า วัน SET UP

11 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาเข้า จุดพักรถ ทางเข้า พื้นที่ก่อสร้าง จุดพัก รถ พื้นที่ก่อสร้าง

12 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าจากจุดพักรถมายังลานขนถ่าย สินค้า จุดแจก และคืน บัตร พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่จัดงาน Hall 101-102 พื้นที่ ก่อสร้า ง จุดรับบัตร Contracror #2 หลังโหลด EH 102 จุดรับบัตร Contractor #3 ด้านหน้า EH102 Contraetor #3 จุดรับบัตร Contracror #1 ลานจอด P1

13 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาออก จากลานขนถ่ายสินค้า ทางออก พื้นที่ก่อสร้าง จุดแจก และคืน บัตร พื้นที่ก่อสร้าง

14

15 8 3 1 1

16 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 15 –16/9/57 ( set up) Entrance 1 Exit 1

17 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำ จุดในวัน SET UP - ประตูไม้ด้านหน้าทางเข้า EH 101 = 1 นาย และ EH 102 เป็นจุด รับแลกบัตร Contractor จำนวน 1 นาย เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ Contractor และตรวจสอบบัตร ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องเข้ามาให้พื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ - เจ้าหน้าที่รปภ. ประจำจุดหลังโหลด EH101 จำนวน 2 นาย และ หลังโหลด EH 102 จำนวน 1 นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรประเภท ต่างๆ รวมถึงควบคุมดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้ และจุดแลกบัตร Contractor จำนวน 1 นาย - เจ้าหน้าที่รปภ. ลาน P1 จำนวน 1 นาย ทำหน้าที่รับแลกบัตร Contractor และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ - หัวหน้าชุด (Supervisor) จำนวน 1 นาย ควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่รปภ. และดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประสานรับข้อมูลจากผู้จัด งาน - เจ้าหน้าที่รปภ. พัลโทรลประจำ 1 นาย เดินตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในพื้นที่

18 8 3 1 1

19 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 17 –18/9/57 (Show Day) Entrance 1 Exit 1 Entrance 3

20 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำ จุดภายในอาคาร - ประตูไม้ด้านหน้าทางเข้า EH 101/102 มีเจ้าหน้าที่รปภ. ประจำ จุดๆละ 2 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Visitors และ ตรวจสอบบัตร พร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ - เจ้าหน้าที่รปภ. ประจำจุดโหลดฯ ๆ ละ 1 นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบ บัตรประเภทต่างๆ ที่สามารถผ่านเข้าออกได้ - เจ้าหน้าที่รปภ. พัลโทรลประจำ 1 นาย เดินตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในพื้นที่ - หัวหน้าชุด (Supervisor) จำนวน 1 นาย ควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่รปภ. และดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประสานรับข้อมูลจากผู้จัด งาน

21 เส้นทางเดินขนถ่ายสินค้า วันรื้อถอน

22 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาเข้าจุดพักรถ วันรื้อถอน 19 กันยายน 2557 ทางเข้า พื้นที่ก่อสร้าง จุดพัก รถ พื้นที่ก่อสร้าง

23 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าจากจุดพักรถไปสู่ลานขนถ่าย ทางเข้า พื้นที่ก่อสร้าง จุดแจกและคืน บัตร พื้นที่ก่อสร้าง จุดพัก รถ

24 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาออก จากลานขนถ่ายสินค้า ทางออก พื้นที่ก่อสร้าง จุดแจกและ คืนบัตร พื้นที่ก่อสร้าง

25 7 - 1 * Overtime (20.00-22.00) +8 *

26 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 19/9/57 (Tear Down) Entrance 1 Exit 1

27 สถานีตำรวจ สถานีตำรวจบางนา โทร.02-396-1657 โรงพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร. 02-366-9900-99 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร. 02-361-2727 สถานีดับเพลิง สถานีดับเพลิงพระขโนง โทร. 02-311-3429

28 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.” Benjamin Franklin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google