งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.”
Benjamin Franklin

2

3 LOCATION

4 ทิศเหนือ ทางด่วนบูรพาวิถี ทิศใต้ สนามกอล์ฟ ทร.
S S E W W N ทิศเหนือ ทางด่วนบูรพาวิถี ทิศใต้ สนามกอล์ฟ ทร. ทิศตะวันออก ซอยบัญญัติเจริญลาภ ทิศตะวันตก ถ.สุขุมวิท

5 HELICOPTER PARKING AREA

6 เส้นทางเดิน VIP

7 บริเวณทางขึ้นชั้นลอย (ห้องวีไอพี)

8 ห้องวีไอพี 1

9 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
จากทางด่วนขั้นที่ 1 ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค เข้าประตู 1ด้านถนนบางนา-ตราด BITEC ทางด่วนบูรพาวิถี ถนนบางนา-ตราด ทางด่วน S1 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท ถนนสรรพาวุธ ทางเข้าประตู 1 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

10 เส้นทางเดินขนถ่ายสินค้า วัน SET UP

11 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาเข้า จุดพักรถ
พื้นที่ก่อสร้าง จุดพักรถ พื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า

12 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าจากจุดพักรถมายังลานขนถ่ายสินค้า
จุดรับบัตร Contracror #2 หลังโหลด EH 102 พื้นที่จัดงาน Hall พื้นที่ก่อสร้าง จุดรับบัตร Contractor #3 ด้านหน้า EH102 Contraetor #3 จุดแจกและคืนบัตร พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง จุดรับบัตร Contracror #1 ลานจอด P1

13 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาออก จากลานขนถ่ายสินค้า
พื้นที่ก่อสร้าง จุดแจกและคืนบัตร พื้นที่ก่อสร้าง ทางออก

14

15 1 1 8 3

16 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 15 –16/9/57 ( set up)
Entrance 1 Exit 1

17 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำจุดในวัน SET UP
ประตูไม้ด้านหน้าทางเข้า EH 101 = 1 นาย และ EH 102 เป็นจุดรับแลกบัตรContractor จำนวน 1 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Contractor และตรวจสอบบัตร ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้พื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เจ้าหน้าที่รปภ. ประจำจุดหลังโหลด EH101 จำนวน 2 นาย และหลังโหลด EH 102 จำนวน 1 นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานกำหนดให้ และจุดแลกบัตร Contractor จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่รปภ. ลานP1 จำนวน 1 นาย ทำหน้าที่รับแลกบัตร Contractor และดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รปภ. พัลโทรลประจำ 1 นาย เดินตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่ หัวหน้าชุด (Supervisor) จำนวน 1 นาย ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รปภ. และดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประสานรับข้อมูลจากผู้จัดงาน

18 1 1 8 3

19 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 17 –18/9/57 (Show Day)
Entrance 3 Entrance 1 Exit 1

20 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯ ประจำจุดภายในอาคาร
ประตูไม้ด้านหน้าทางเข้า EH 101/102 มีเจ้าหน้าที่รปภ. ประจำจุดๆละ 2 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Visitors และตรวจสอบบัตร พร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เจ้าหน้าที่รปภ. ประจำจุดโหลดฯ ๆ ละ 1 นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรประเภทต่างๆ ที่สามารถผ่านเข้าออกได้ เจ้าหน้าที่รปภ. พัลโทรลประจำ 1 นาย เดินตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่ หัวหน้าชุด (Supervisor) จำนวน 1 นาย ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รปภ. และดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประสานรับข้อมูลจากผู้จัดงาน

21 เส้นทางเดินขนถ่ายสินค้า วันรื้อถอน

22 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาเข้าจุดพักรถ วันรื้อถอน 19 กันยายน 2557
พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า

23 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าจากจุดพักรถไปสู่ลานขนถ่าย
จุดแจกและคืนบัตร จุดพักรถ พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า

24 เส้นทางรถขนถ่ายสินค้าขาออก จากลานขนถ่ายสินค้า
จุดแจกและคืนบัตร พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง ทางออก

25 1 +8* 7 - *Overtime ( ) +8*

26 เจ้าหน้าที่ภายในอาคารวันที่ 19/9/57 (Tear Down)
Entrance 1 Exit 1

27 สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง
สถานีตำรวจบางนา โทร โรงพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร สถานีดับเพลิง สถานีดับเพลิงพระขโนง โทร

28 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt DOES “DISTRUST AND CAUTION ARE THE PARENTS OF SECURITY.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google