งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายบรรจบ ต้องรักชาติ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายบรรจบ ต้องรักชาติ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายบรรจบ ต้องรักชาติ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด วันที่ 1-31 มี. ค. 58 แม่บ้าน PPM ที่ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ได้ ทำหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายในและ ภายนอกอาคาร. บริเวณห้องโถง, บนอาคารรวมถึงลานจอดรถของ อาคารให้สะอาดน่ามอง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : รอบๆ บริเวณ อาคาร วันที่ 1-31 มี. ค.58 เจ้าหน้าที่ รปภ. รดน้ำต้นไม้บริเวณรั้วด้านหน้า - ด้านข้าง ( พื้นที่สีเขียว ) เพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาด น่ามอง

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ความ ปลอดภัย ทุกๆ วัน เดือน มี. ค. 58 จนท. นิติฯ ได้ทำการพูดคุยตรวจบันทึก และแนะนำการทำงานในเรื่องระเบียบวินัย และความรับผิดชอบใน หน้าที่แก่ จนท. รปภ. ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ห้องน้ำ ส่วนกลาง ชาย / หญิง ทุกๆ วันและสัปดาห์ของเดือน มี. ค.58 แม่บ้าน PPM ได้ล้างและทำ ความสะอาดห้องน้ำ ชาย - หญิง ส่วนกลาง อาคารชุด The Next 1 อาคาร 1

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : พื้นที่ส่วนกลาง บันไดทางเดินและกระจกหน้าต่าง ทุกๆ วันของเดือน มี. ค. 58 แม่บ้าน PPM ได้ปัดหยากไย่ บริเวณพื้นที่ ส่วนกลางของอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ให้ดูสะอาด เพื่อ ภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ตรวจเช็คทำความ สะอาดระบบท่อประปา วันพุธ ที่ 7 มี. ค.58 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ได้ทำความสะอาดมิเตอร์น้ำของเจ้าของร่วมชั้น 1-7 และท่อน้ำ PVC พร้อมกับเช็คทั้งภายในและภายนอกห้องชาร์ป

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ตรวจเช็คระบบหม้อไฟรวม ภายในอาคาร วันพฤหัสบดี ที่ 15 ม. ค.58 ช่างไฟฟ้าของโครงการอรสิรินเข้ามา ตรวจเช็คระบบหม้อไฟฟ้ารวมภายในอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ให้มี สภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน, ถัง ดับเพลิง ประจำเดือน มี. ค.58 วันอาทิตย์ ที่ 25 มี. ค.58 เจ้าหน้าที่นิติบุคคล The Next 1 อาคาร 1 ได้ ทำการตรวจเช็ค ถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน ประจำเดือนมีนาคม 2558 เช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ทุกจุด ให้มีสภาพพร้อม ใช้งานได้ตามปกติ

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สรุป : รายรับ - รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558 รายรับ ( ยกมา ) 224,565.84 บาท รายรับเดือน มี. ค. 58 24,856.15 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 249,421.99 บาท รายจ่าย 78,139.97 บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย 171,282.02 บาท


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นายบรรจบ ต้องรักชาติ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google