งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16, 33)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16, 33)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16, 33)
พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม 2015 “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16, 33)

2 พระวาจานี้สรุปคำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ในอาหารค่ำครั้งสุดท้าย วันก่อนที่พระองค์จะทรงถูกมอบตัวแก่ผู้ที่จะประหารชีวิตพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับพวกเขาหลายอย่าง ทรงเปิดเผยความเป็นจริงภายในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา และพันธกิจที่พระบิดาทรงมอบหมายให้แก่พระองค์

3 พระเยซูเจ้ากำลังจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดา ขณะที่สานุศิษย์ของพระองค์จะยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อสานต่อพันธกิจของพระองค์

4 พวกเขาจะถูกเกลียดชัง ถูกเบียดเบียน
พวกเขาจะถูกเกลียดชัง ถูกเบียดเบียน และถูกฆ่าเช่นเดียวกับพระองค์ (เทียบ ยน.15:18;16:2) ฯพณฯ ออสการ์ อาร์นัลโฟ โรเมโร พระอัครสังฆราชแห่งซาน ซัลวาดอร์ ผู้ปกป้องคนยากจนท่านถูกฆ่าตายในขณะที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ในปี ค.ศ.1980 และในเดือนมีนาคม 2015 ได้มีการเปิดกระบวนการสืบสวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศรีและนักบุญ

5 พันธกิจของพวกเขาจะมีความยาก ลำบากเช่นเดียวกับพันธกิจของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงตระหนักดีถึงความยากลำบากและการทดลองต่างๆที่บรรดาศิษย์ของพระองค์จะต้องเผชิญ พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า “ในโลก ท่านจะมีความทุกข์ยาก” (ยน.16:33)

6 พระเยซูเจ้ากำลังสนทนาอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ที่อยู่กับพระองค์ในอาหารค่ำครั้งสุดท้าย แต่ทรงคิดถึงบรรดาศิษย์ทุกๆรุ่น ที่จะติดตามพระองค์ต่อไปอีกเป็นร้อยๆปี รวมทั้งพวกเราด้วย

7 อันที่จริง แม้ว่าจะมีความชื่นชมยินดีตลอดทางของการติดตามพระองค์ แต่ก็ไม่เคยขาด ‘ความยากลำบาก’ เรามีประสบการณ์ถึงความไม่มั่นคงของอนาคต ความไม่ปลอดภัยในหน้าที่การงาน ความยากจน ความเจ็บป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสงคราม ความรุนแรงในบ้านเมือง และระหว่างประเทศ

8 ไร้ความสามารถต่อสังคมที่เย็นเฉย ไม่ยินดียินร้ายต่อข่าวดีของ
รวมทั้งความยากลำบากที่เกิดจากการเป็น‘คริสตชน’ ความเพียรพยายามที่จะถือซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร ความรู้สึกว่า ไร้ความสามารถต่อสังคมที่เย็นเฉย ไม่ยินดียินร้ายต่อข่าวดีของ พระเป็นเจ้า การถูกเยาะเย้ย ถูกดูถูก ซึ่งหลายๆครั้งเปิดฉาก การโจมตีโดยบุคคลที่ไม่เข้าใจ หรือ ต่อต้านพระศาสนจักร

9 พระเยซูเจ้าทรงทราบถึง ‘ความยากลำบาก’ เพราะทรงมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว
“อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”

10 ข้อความนี้หนักแน่นและน่าเชื่อถือ แต่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเป็นจริง พระเยซูเจ้าทรงบอกได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงชนะโลกแล้ว ในเมื่อไม่กี่นาทีต่อมาพระองค์จะทรงถูกจับ ถูกเฆี่ยนตี ถูกประณามและถูกฆ่าด้วยวิธีการที่โหดร้ายที่สุดและน่าละอายที่สุด

11 มันดูเหมือนว่าพระองค์ทรงถูกทรยศ ไม่ได้รับการยอมรับ
พ่ายแพ้จนไม่เหลืออะไรเลย ทรงพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง ชัยชนะของพระองค์เป็นอย่างไร

12 ที่เต็มเปี่ยม เป็นการสร้างใหม่
แน่นอน เป็นชัยชนะที่เกิดจากการกลับคืนพระชนมชีพ ความตายไม่สามารถชนะพระองค์ได้ ชัยชนะของพระองค์ทรงฤทธานุภาพมาก ทรงทำให้เรามีส่วนร่วมในชัยชนะนั้นด้วย พระองค์ทรงประทานพระองค์เองท่ามกลางเรา และทรงนำเราไปกับพระองค์เพื่อให้มีชีวิต ที่เต็มเปี่ยม เป็นการสร้างใหม่

13 แม้ก่อนหน้านั้น ชัยชนะของพระองค์เป็นกิจการของความรักที่ยิ่งใหญ่ในการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ในความพ่ายแพ้ พระองค์ทรงมีชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยม

14 การมีประสบการณ์ในทุกแง่มุมของความตายของพระองค์ ทรงทำให้เราเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่บีบกดทับเราไว้ และทรงเปลี่ยนทุกสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรา ความมืดมนและความเจ็บปวด ให้กลับกลายเป็นความเต็มเปี่ยม กับการได้พบปะกับพระองค์ กับองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ความรัก

15 ทุกครั้งที่นักบุญเปาโลคิดถึงชัยชนะของพระเยซูเจ้า ดูเหมือนท่านจะเสียสติไปกับความชื่นชมยินดี ท่านย้ำว่า ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเผชิญกับความพ่ายแพ้ทุกอย่างมาแล้ว รวมทั้งความท้าทายสูงสุดของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์และทรงได้ชัยชนะ เราก็เช่นกัน พร้อมกับพระองค์ และในพระองค์ เราสามารถชนะความยากลำบากทุกอย่างได้ อันที่จริง เราจงโมทนาคุณความรักของพระองค์ เพราะเราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะเสียอีก

16 นักบุญเปาโล กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต
นักบุญเปาโล กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต...ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา’ (รม.8: 38-39)(เทียบ คร.15:57)

17 เราได้รับการเชิญชวนจากพระเยซูเจ้า ไม่ให้กลัวสิ่งใดอีกต่อไป
“อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”

18 พระวาจาของพระเยซูเจ้า ซึ่งเราจะเก็บไว้ในหัวใจและเจริญชีวิตตลอดเดือนนี้ จะทำให้เราเต็มไปด้วยความวางใจและความหวัง แม้สถานการณ์จะหนักหนาสาหัสและยากลำบาก เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรับมันไว้เป็นของพระองค์ทั้งหมด และทรงชนะมันแล้ว

19 นี้ที่ลูกกำลังประสบอยู่
ถ้าแม้ว่าเราไม่มีพลังภายในของพระองค์ เราก็มีพระองค์เองผู้ทรงมีชีวิตและสู้ฟันฝ่าในตัวเรา เราสามารถทูลพระองค์เมื่อเรารู้สึกถูกกดทับด้วยความยากลำบาก การทดลอง หรือการประจญว่า “ถ้าพระองค์ทรงชนะโลกแล้ว พระองค์ย่อมจะทรงรู้วิธีเอาชนะ “ความยากลำบาก” นี้ที่ลูกกำลังประสบอยู่

20 ทั้งต่อตัวลูกเอง ต่อครอบครัวของลูก ต่อเพื่อนร่วมงานของลูก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ดูจะเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจแก้ไขได้ ลูกรู้สึกว่า ลูกไม่สามารถแก้ไขได้ แต่พร้อมกับพระองค์ผู้ประทับท่ามกลางลูก ลูกจะพบความกล้าและพละกำลังที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาจนกว่าลูกจะเป็น “ยิ่งกว่าผู้ชนะ” เสียอีก”

21 มันไม่ใช่เรื่องของการมีทัศนวิสัยของผู้ชนะแบบคริสตชน
ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการง่ายและทุกสิ่งได้ถูกแก้ปัญหาแล้ว

22 พระเยซูเจ้าทรงมีชัยชนะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก
ความอยุติธรรม การถูกทอดทิ้ง และความตายของพระองค์แล้ว

23 บางทีอาจเป็นเราด้วย ที่บ่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า และบรรดามรณสักขีทั้งหลาย ที่จะต้องรอคอยคำตอบจากสวรรค์ก่อนที่เราจะได้รับชัยชนะเหนือความชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิง

24 บ่อยครั้งเราไม่กล้าพูดเรื่องสวรรค์ ดูเหมือนว่าความคิดเรื่องสวรรค์เป็นยาเสพติดที่ยับยั้งเราในการเผชิญหน้าความยากลำบากด้วยความกล้าหาญ เป็นยาชาที่บรรเทาความเจ็บปวด เป็นข้ออ้างไม่ให้เราต่อสู้กับความอยุติธรรม

25 ความหวังถึงสวรรค์และความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังให้มองดูทุกๆปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการทดลองของเขา ให้มีความเชื่อว่า ในที่สุดแล้วความรักจะชนะความเกลียดชัง ชีวิตจะมีชัยชนะเหนือความตาย

26 ดังนั้น ทุกครั้งที่เราพบปัญหาความยากลำบากทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาของคนที่อยู่รอบๆตัวเรา ปัญหาที่เราได้ยินได้ฟังจากทั่วโลก

27 ให้เรารื้อฟื้นความไว้วางใจของเราต่อพระเยซูเจ้าผู้ประทับในเราและท่ามกลางเรา ผู้ทรงชนะโลกแล้ว พระองค์ผู้ทรงทำให้เรามีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงเปิดสวรรค์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จไปเพื่อเตรียมที่สำหรับเรา

28 วิธีนี้เราจะพบความกล้าที่จะเผชิญกับการทดลองทุกอย่าง
เราจะชนะทุกสิ่ง ในพระองค์ผู้ทรงประทานพละกำลังแก่เรา

29 “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”
(ยอห์น 16, 33) อธิบายโดย คุณพ่อ ฟาบิโอ ชาร์ดดิ OMI กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) ของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่

30


ดาวน์โหลด ppt เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16, 33)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google