งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรง ชีวิต กรกฎาคม 2015 “ อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว ” ( ยอห์น 16, 33)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรง ชีวิต กรกฎาคม 2015 “ อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว ” ( ยอห์น 16, 33)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรง ชีวิต กรกฎาคม 2015 “ อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว ” ( ยอห์น 16, 33)

3 พระวาจานี้สรุปคำปราศรัยอำลาของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาสานุศิษย์ของ พระองค์ในอาหารค่ำครั้งสุดท้าย วันก่อนที่พระองค์จะทรงถูกมอบตัว แก่ผู้ที่จะประหารชีวิตพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับพวกเขาหลายอย่าง ทรงเปิดเผยความเป็น จริงภายในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา และพันธกิจ ที่พระบิดาทรงมอบหมายให้แก่พระองค์

4 พระเยซูเจ้ากำลังจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดา ขณะที่สานุศิษย์ของ พระองค์จะยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อสานต่อพันธกิจของพระองค์

5 พวกเขาจะถูกเกลียดชัง ถูกเบียดเบียน และถูกฆ่าเช่นเดียวกับพระองค์ (เทียบ ยน.15:18;16:2) ฯพณฯ ออสการ์ อาร์นัลโฟ โรเมโร พระอัครสังฆราชแห่งซาน ซัลวาดอร์ ผู้ปกป้องคนยากจน ท่านถูกฆ่าตายในขณะที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ในปี ค.ศ.1980 และในเดือนมีนาคม 2015 ได้มีการเปิดกระบวนการสืบสวนการแต่งตั้งเป็นบุญราศรีและนักบุญ

6 พันธกิจของพวกเขาจะมีความยาก ลำบากเช่นเดียวกับพันธกิจของ พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงตระหนักดีถึงความยากลำบากและการทดลอง ต่างๆที่บรรดาศิษย์ของพระองค์จะต้องเผชิญ พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า “ในโลก ท่านจะมีความทุกข์ยาก” (ยน.16:33)

7 พระเยซูเจ้ากำลังสนทนาอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ที่อยู่กับพระองค์ใน อาหารค่ำครั้งสุดท้าย แต่ทรงคิดถึงบรรดาศิษย์ทุกๆรุ่น ที่จะติดตาม พระองค์ต่อไปอีกเป็นร้อยๆปี รวมทั้งพวกเราด้วย

8 อันที่จริง แม้ว่าจะมีความชื่นชมยินดีตลอดทางของการติดตาม พระองค์ แต่ก็ไม่เคยขาด ‘ความยากลำบาก’ เรามีประสบการณ์ถึง ความไม่มั่นคงของอนาคต ความไม่ปลอดภัยในหน้าที่การงาน ความยากจน ความเจ็บป่วย ความทุกข์ที่เกิดจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและภัยสงคราม ความรุนแรงในบ้านเมือง และระหว่างประเทศ

9 รวมทั้งความยากลำบากที่เกิดจากการเป็น‘คริสตชน’ ความเพียร พยายามที่จะถือซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร ความรู้สึกว่า ไร้ความสามารถต่อสังคมที่เย็นเฉย ไม่ยินดียินร้ายต่อข่าวดีของ พระเป็นเจ้า การถูกเยาะเย้ย ถูกดูถูก ซึ่งหลายๆครั้งเปิดฉาก การโจมตีโดยบุคคลที่ไม่เข้าใจ หรือ ต่อต้านพระศาสนจักร

10 “ อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว ” พระเยซูเจ้าทรงทราบถึง ‘ความยากลำบาก’ เพราะทรงมี ประสบการณ์มาก่อนแล้ว

11 ข้อความนี้หนักแน่นและน่าเชื่อถือ แต่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความ เป็นจริง พระเยซูเจ้าทรงบอกได้ อย่างไรว่าพระองค์ทรงชนะโลก แล้ว ในเมื่อไม่กี่นาทีต่อมา พระองค์จะทรงถูกจับ ถูกเฆี่ยนตี ถูกประณามและถูกฆ่าด้วยวิธีการ ที่โหดร้ายที่สุดและน่าละอายที่สุด

12 มันดูเหมือนว่าพระองค์ทรงถูก ทรยศ ไม่ได้รับการยอมรับ พ่ายแพ้จนไม่เหลืออะไรเลย ทรงพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง ชัยชนะของพระองค์เป็นอย่างไร

13 แน่นอน เป็นชัยชนะที่เกิดจากการกลับคืนพระชนมชีพ ความตายไม่ สามารถชนะพระองค์ได้ ชัยชนะของพระองค์ทรงฤทธานุภาพมาก ทรงทำให้เรามีส่วนร่วมในชัยชนะนั้นด้วย พระองค์ทรงประทาน พระองค์เองท่ามกลางเรา และทรงนำเราไปกับพระองค์เพื่อให้มีชีวิต ที่เต็มเปี่ยม เป็นการสร้างใหม่

14 แม้ก่อนหน้านั้น ชัยชนะของพระองค์เป็นกิจการของความรักที่ ยิ่งใหญ่ในการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ในความพ่ายแพ้ พระองค์ทรงมีชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยม

15 การมีประสบการณ์ในทุกแง่มุมของความตายของพระองค์ ทรงทำให้เรา เป็นอิสระจากทุกสิ่งที่บีบกดทับเราไว้ และทรงเปลี่ยนทุกสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรา ความมืดมนและความเจ็บปวด ให้กลับกลายเป็นความเต็มเปี่ยม กับการ ได้พบปะกับพระองค์ กับองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์ความรัก

16 ทุกครั้งที่นักบุญเปาโลคิดถึงชัย ชนะของพระเยซูเจ้า ดูเหมือน ท่านจะเสียสติไปกับความชื่นชม ยินดี ท่านย้ำว่า ถ้าพระเยซูเจ้า ทรงเผชิญกับความพ่ายแพ้ทุก อย่างมาแล้ว รวมทั้งความท้าทาย สูงสุดของการสิ้นพระชนม์ของ พระองค์และทรงได้ชัยชนะ เราก็ เช่นกัน พร้อมกับพระองค์ และใน พระองค์ เราสามารถชนะความ ยากลำบากทุกอย่างได้ อันที่จริง เราจงโมทนาคุณความรักของ พระองค์ เพราะเราเป็นยิ่งกว่าผู้ ชนะเสียอีก

17 นักบุญเปาโล กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือ ชีวิต...ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า ซึ่ง ปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา’ (รม.8: 38-39)(เทียบ คร.15:57)

18 “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” เราได้รับการเชิญชวนจากพระ เยซูเจ้า ไม่ให้กลัวสิ่งใดอีกต่อไป

19 พระวาจาของพระเยซูเจ้า ซึ่งเราจะเก็บไว้ในหัวใจและเจริญชีวิตตลอด เดือนนี้ จะทำให้เราเต็มไปด้วยความวางใจและความหวัง แม้ สถานการณ์จะหนักหนาสาหัสและยากลำบาก เรามั่นใจได้ว่าพระเยซู เจ้าทรงรับมันไว้เป็นของพระองค์ทั้งหมด และทรงชนะมันแล้ว

20 ถ้าแม้ว่าเราไม่มีพลังภายในของพระองค์ เราก็มีพระองค์เองผู้ทรงมี ชีวิตและสู้ฟันฝ่าในตัวเรา เราสามารถทูลพระองค์เมื่อเรารู้สึกถูกกดทับ ด้วยความยากลำบาก การทดลอง หรือการประจญว่า “ถ้าพระองค์ทรง ชนะโลกแล้ว พระองค์ย่อมจะทรงรู้วิธีเอาชนะ “ความยากลำบาก” นี้ที่ลูกกำลังประสบอยู่

21 ทั้งต่อตัวลูกเอง ต่อครอบครัวของลูก ต่อเพื่อนร่วมงานของลูก สิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นนี้ ดูจะเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจแก้ไขได้ ลูกรู้สึกว่า ลูกไม่สามารถแก้ไขได้ แต่พร้อมกับพระองค์ผู้ประทับท่ามกลางลูก ลูกจะพบความกล้าและพละกำลังที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาจนกว่า ลูกจะเป็น “ยิ่งกว่าผู้ชนะ” เสียอีก”

22 มันไม่ใช่เรื่องของการมีทัศนวิสัยของผู้ชนะแบบคริสตชน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการง่ายและทุกสิ่งได้ถูกแก้ปัญหาแล้ว

23 พระเยซูเจ้าทรงมีชัยชนะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก ความอยุติธรรม การถูกทอดทิ้ง และความตายของพระองค์แล้ว

24 บางทีอาจเป็นเราด้วย ที่บ่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า และบรรดามรณ สักขีทั้งหลาย ที่จะต้องรอคอยคำตอบจากสวรรค์ก่อนที่เราจะได้รับ ชัยชนะเหนือความชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิง

25 บ่อยครั้งเราไม่กล้าพูดเรื่องสวรรค์ ดูเหมือนว่าความคิดเรื่องสวรรค์ เป็นยาเสพติดที่ยับยั้งเราในการเผชิญหน้าความยากลำบากด้วย ความกล้าหาญ เป็นยาชาที่บรรเทาความเจ็บปวด เป็นข้ออ้างไม่ให้ เราต่อสู้กับความอยุติธรรม

26 ความหวังถึงสวรรค์และความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระ เยซูเจ้า เป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังให้มองดูทุกๆปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่นในการทดลองของเขา ให้มีความเชื่อว่า ในที่สุดแล้ว ความรักจะชนะความเกลียดชัง ชีวิตจะมีชัยชนะเหนือความตาย

27 ดังนั้น ทุกครั้งที่เราพบ ปัญหาความยากลำบากทุก ชนิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ส่วนตัว ปัญหาของคนที่อยู่ รอบๆตัวเรา ปัญหาที่เราได้ ยินได้ฟังจากทั่วโลก

28 ให้เรารื้อฟื้นความไว้วางใจของเราต่อพระเยซูเจ้าผู้ประทับในเรา และท่ามกลางเรา ผู้ทรงชนะโลกแล้ว พระองค์ผู้ทรงทำให้เรามี ส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงเปิดสวรรค์ที่ซึ่ง พระองค์เสด็จไปเพื่อเตรียมที่สำหรับเรา

29 วิธีนี้เราจะพบความกล้าที่จะเผชิญกับการทดลองทุกอย่าง เราจะชนะทุกสิ่ง ในพระองค์ผู้ทรงประทานพละกำลังแก่เรา

30 อธิบายโดย คุณพ่อ ฟาบิโอ ชาร์ดดิ OMI กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) ของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16, 33)

31


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรง ชีวิต กรกฎาคม 2015 “ อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว ” ( ยอห์น 16, 33)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google