งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่ง นั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40) พระวาจาทรงชีวิต เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่ง นั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40) พระวาจาทรงชีวิต เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่ง นั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40) พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2016

3 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่ง ใดต่อพี่น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำ สิ่งนั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40)

4 ทำไมพระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของเรา และทำไมเราจึงใช้เป็นพระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนบ่อยๆ บางทีอาจเป็นเพราะว่าพระวาจาตอนนี้เป็นหัวใจของพระวรสาร

5 เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าจะตรัสถามเมื่อเราต้องไปปรากฏเฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า พระวาจาตอนนี้ จะเป็นหัวข้อที่สำคัญ ที่สุดในการตรวจสอบชีวิตของเรา และที่เราสามารถเตรียมตัวของเราให้ พร้อมไว้ในแต่ละวัน

6 พระเยซูเจ้าจะตรัสถามว่า เราได้ให้อาหารและน้ำแก่ผู้ที่หิวกระหาย หรือไม่ เราได้ต้อนรับคนแปลกหน้าหรือไม่ เราได้ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ และได้ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจองจำอยู่ในคุกหรือไม่

7 มันเป็นคำถาม เกี่ยวกับกิจการ เล็กๆน้อยๆ ซึ่งมี คุณค่าสำหรับชีวิต นิรันดร ไม่มีสิ่งใด เล็กน้อยถ้าเราทำ ด้วยความรัก ทำเพื่อ พระองค์

8 อันที่จริง พระเยซูเจ้า มิได้เพียงเข้าไปหาคน ยากจน คนชายขอบ สังคม ทรงรักษาคน เจ็บป่วยและปลอบ ประโลมผู้มีความทุกข์ เท่านั้น แต่ทรงรักพวก เขาด้วยความรักพิเศษ ถึงขั้นเรียกพวกเขาว่า เป็นสมาชิกใน ครอบครัวของพระองค์ ทรงกระทำพระองค์เอง ใกล้ชิดกับพวกเขาใน ความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวที่น่าพิศวง

9 ปัจจุบันพระเยซูเจ้ายังคงอยู่กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่ได้รับความ อยุติธรรมและความรุนแรง ในคนที่กำลังหางานทำ หรือคนที่อยู่ใน สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิต ในคนที่ถูกบีบบังคับให้ละทิ้งแผ่นดินถิ่น กำเนิดเพราะภาวะสงคราม

10 รอบๆตัวเรามีคนที่ต้องเจ็บปวดด้วยเหตุผลนานัปการ มากมาย ผู้กำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเรา

11 พวกเขาคือพระเยซูเจ้าผู้ร้องขอความรักที่เป็นรูปธรรม ความรักที่ สามารถสร้าง “งานเมตตาจิต”ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็น ใหม่ๆเหล่านั้น

12 ไม่ยกเว้นใครเลย ถ้าคนแก่หรือคนเจ็บเหล่านั้นคือพระเยซูเจ้า เราจะไม่ พยายามหาสิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์พระองค์หรือ

13 ถ้าการสอนภาษาให้แก่เด็กอพยพฉันสอนพระเยซูเจ้า

14 ถ้าการช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านฉันช่วยพระเยซูเจ้า

15 ถ้าการนำความหวังแก่นักโทษในคุก และปลอบประโลมคนที่กำลังเดือดร้อน หรือยกโทษผู้ที่ทำร้ายฉัน ฉันสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

16 และทุกครั้งผลที่ได้จะไม่ใช่แค่การให้ความชื่นชมยินดีแก่คนอื่นเท่านั้น แต่ตัวฉันเองก็จะมีความยินดีอันยิ่งใหญ่

17 โดยการให้เราได้รับ เรารู้สึกได้ถึงความเต็มเปี่ยมในจิตใจ เรามีความสุขเพราะ แม้เราไม่รู้ตัว เราได้พบกับพระเยซูเจ้า

18 ตามที่เคียร่าได้เขียนไว้ว่า เพื่อนพี่น้องคนอื่นๆเป็นซุ้มทางเดินที่เราเดินลอดเข้าไปหาพระเป็นเจ้า

19 นี่คือสิ่งที่เคียร่าเล่าถึงผลของพระวาจาทรงชีวิต จากช่วงแรกๆของ ประสบการณ์ชีวิตเธอ วิธีการคิดแบบเก่าของเราทั้งหมดเกี่ยวกับเพื่อนพี่ น้องของเรา และการรักพวกเขาพังทลายลง ถ้าพระคริสตเจ้าอยู่ในทุกคน เราไม่อาจแยกแยะความแตกต่าง เราไม่อาจเลือกที่รักมักที่ชัง

20 ความรู้สึกนึกคิดตามประสามนุษย์ของเราที่แบ่งชั้นผู้อื่นต้องเอาทิ้งไปเสีย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชาติ หรือคนต่างชาติ แก่หรือหนุ่ม สวยหรือไม่สวย รวยหรือจน พระคริสตเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังแต่ละคน พระคริสตเจ้าอยู่ใน แต่ละคน และในความเป็นจริงเพื่อนพี่น้องชายหญิงแต่ละคนก็คือ ‘พระคริสตเจ้า’อีกองค์หนึ่งนั่นเอง

21 การเจริญชีวิตแบบนี้ เราตระหนักว่าเพื่อนพี่น้องเป็นหนทางไป หาพระเป็นเจ้าของเรา หรือยิ่งไปกว่านั้น พี่น้องชายหญิงของเรา เป็นเหมือนซุ้มทางเดินที่เราต้องใช้เดินเพื่อไปหาพระเป็นเจ้า

22 เรามีประสบการณ์นี้จากสมัย เริ่มแรก ความสนิทสัมพันธ์ที่ เรามีกับพระเป็นเจ้าในตอน ค่ำเมื่อเราสวดภาวนาหรือ สำรวมจิตใจ หลังจากได้รัก พระองค์ในเพื่อนพี่น้องมา ตลอดทั้งวันแล้ว ใครเป็นผู้ให้ ความบรรเทาใจนั้นแก่เรา ใครเป็นผู้ให้ความสนิท สัมพันธ์ภายในแบบใหม่ แบบ สวรรค์ ถ้าไม่ใช่พระคริสต เจ้าผู้เจริญชีวิต ‘จงให้แล้วจะ มีผู้ให้แก่ท่าน’ ตามพระวร สารของพระองค์แล้วจะเป็น ใครเล่า เราได้รักพระองค์ใน เพื่อนพี่น้องชายหญิงของเรา มาตลอดทั้งวัน และบัดนี้เป็น พระองค์ที่ทรงรักเรา

23 “เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่ น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคน หนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40) อธิบายโดย คุณพ่อ ฟาบิโอ ชาร์ดดิ OMI กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) ของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่ง นั้นต่อเรา” (มัทธิว 25,40) พระวาจาทรงชีวิต เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google