งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 45,483,792.0023,938,359. 78 52.63 รพศ. สุราษฎร์ ธานี 13,531,869.0010,986,530. 06 81.19 รพท. เกาะสมุย 2,917,226.001,325,122.0 0 45.42 รวม 61,932,887.0 0 36,250,01 1.84 58.53 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

3 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 2,503,941.00 100.00 รพศ. สุราษฎร์ ธานี 3,286,108.14 100.00 รพท. เกาะสมุย 1,485,100.00 100.00 รวม 7,275,149.14 100.00 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

4 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 916,000.00-- รพศ. สุราษฎร์ ธานี --- รพท. เกาะสมุย 120,000.00-- รวม 1,036,000-- ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

5 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 20,190,000.002,190,000.0 0 10.84 รพศ. สุราษฎร์ ธานี 6,595,000.00-- รพท. เกาะสมุย 4,080,000.00-- รวม 30,865,000.0 0 2,190,000. 00 7.10 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

6 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 69,870,900.00-- รพศ. สุราษฎร์ ธานี --- รพท. เกาะสมุย --- รวม 69,870,900.00-- ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google