งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 45,483, ,938, รพศ. สุราษฎร์ ธานี 13,531, ,986, รพท. เกาะสมุย 2,917, ,325, รวม 61,932, ,250, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

3 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 2,503, รพศ. สุราษฎร์ ธานี 3,286, รพท. เกาะสมุย 1,485, รวม 7,275, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

4 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 916, รพศ. สุราษฎร์ ธานี --- รพท. เกาะสมุย 120, รวม 1,036,000-- ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

5 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 20,190, ,190, รพศ. สุราษฎร์ ธานี 6,595, รพท. เกาะสมุย 4,080, รวม 30,865, ,190, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558

6 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่าย แล้ว ร้อยละ สสจ. สุราษฎร์ ธานี 69,870, รพศ. สุราษฎร์ ธานี --- รพท. เกาะสมุย --- รวม 69,870, ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลความก้าวหน้าผล การเบิกจ่าย งบประมาณ พ. ศ 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google