งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Xara 3D ซอฟแวร์ง่ายๆ ที่จะ สร้างสรรค์งานของคุณให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Xara 3D ซอฟแวร์ง่ายๆ ที่จะ สร้างสรรค์งานของคุณให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Xara 3D ซอฟแวร์ง่ายๆ ที่จะ สร้างสรรค์งานของคุณให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น

3 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 2 ซอฟแวร์ที่สนใจ ชื่อซอฟแวร์ : Xara 3D ประเภทซอฟแวร์ : Shareware เหตุผลที่สนใจ : เ ป็นซอฟแวร์ที่ ใช้ง่าย ส ามารถสร้างสรรค์ งานกราฟฟิค 3 D ใว้ใช้งานบนเว็บได้

4 คุณสมบัติของ Xara3D โปรแกรม 3D แบบเดิมๆนั้น เป็นที่ กระจ่างชัดว่าค่อนข้างจะใช้ยากและยากที่จะ เข้าใจ แต่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อ เทียบกับ Xara3D ซึ่งจะสร้างงานขึ้นมาหนึ่ง ชิ้น ด้วยความง่ายและรวดเร็วอย่างมีสไตล์ Xara3D ถูกออกแบบให้สามารถสร้างภาพ และโลโก้ 3D ที่มีคุณภาพสูงที่เหมาะกับ นำมาใช้บนเว็บเพจโดยสนับสนุนไฟล์แอนนิ เมชั่นจำพวก GIFs, AVIs และ Flash movie sequence ในเวลาไม่กี่วินาที

5 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 4 ความสามารถของ Xara 3D คความสามารถในการควบคุม การปฏิสัมพันธ์ เหนือภาพ 3 มิติ UUndo ได้ไม่จำกัด เเครื่องมือการสร้างปุ่มอัตโนมัติ ซึ่งจะแปลง อักษรหัวข้อต่างๆไปเป็นปุ่มได้อีกมากมาย สสามารถชมภาพที่เกิดจากการหมุนแกนทั้ง 3 แกน ได้ทันที เมื่อมีการปรับองศาการหมุน เพียงแค่ drag รูปภาพบนหน้าจอเท่านั้น

6 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 5 ความสามารถของ Xara 3D ( ต่อ )  ความสามารถในการทำ solid shading ด้วยฟังก์ชั่น "error-diffusion dithering" และให้ผลลัพธ์แบบ Real-time  สามารถลากแถบเลือกพื้นที่ของตัอักษร และกำหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ได้ เช่น bevel, color, fonts, textures, animation and text settings  รูปแบบใหม่ของ Style picker จะให้คุณจับ ค่ากำหนดต่างๆจากไฟล์หนึ่งไฟล์ นำไปใช้ กับไฟล์อื่นๆได้

7 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 6 ความสามารถของ Xara 3D ( ต่อ ) รรูปแบบที่แตกต่างกันมากกว่า 25 แบบของ Bevel นั้นสามารถปรับขนาดของ bevel ได้ กการให้แสงไฟ ที่ง่ายต่อการใช้งาน ( ลำแสง 3 ทิศทางเพื่อปรับสีและทิศทาง )  ก การควบคุมปฏิสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นเหนือ รูปแบบของสีและพื้นผิวของภาพและพื้นหลัง

8 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 7 ความสามารถของ Xara 3D ( ต่อ ) รรูปภาพสามารถแสดงได้ทั้งด้านหน้าและ หลัง หรือสามารถทำให้ดูเป็นทรงกลวงได้ นนำพื้นผิวของไฟล์ bitmap ไปใช้กับรูปภาพ ได้ พพื้นผิวต่างๆ (Texture) สามารถสเกล หมุน และให้สีได้  ร รูปภาพสามารถทำให้เงาและด้านได้ ยัง สามารถทำให้เงาขอบของภาพดูนุ่มขึ้น หรือ ทำให้เกิดภาพ blur, transparency ได้

9 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 8 แอนนิเมชั่น ข อง Xara 3D  รูปภาพสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหว (Animation) ด้วยกันหลายวิธี เช่น Rotate, Fade, Pulsate, Step, Fade and Swing, using a simple interface  ฟังก์ชั่น Animation Picker จะให้คุณ สามารถนำเข้าค่ากำหนดแอนนิเมชั่นของ ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง นำไปประยุกต์ใช้กับไฟล์อื่น ได้  สามารถนำแอนนิเมชั่นที่แตกต่างกันไป ประยุกต์ใช้กับแต่ละตัว หรือส่วนของอักษร ได้

10 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 9 แอนนิเมชั่น ของ Xara 3D ( ต่อ )  นำไปใช้กับแอนนิเมชั่นที่มีหลายๆหน้าเว็บ เพจ กับรูปภาพที่แตกต่างกันได้ในขั้นตอน เดียว  จำนวนของเฟรมในแต่ละลำดับ ทิศทางการ หมุน ความเร็ว หยุด และจำนวนการวนซ้ำ สามารถถูกเลือกใช้ได้ด้วยการควบคุมอย่าง ง่ายๆ  ฟังก์ชั่น Timeline ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชั่น จะช่วยให้คุณก้าวข้ามไปในแต่ละเฟรม การ หยุด การนำออกเฟรมเดี่ยวๆ

11 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 10 แอนนิเมชั่น ของ Xara 3D ( ต่อ )  แสงและอักษรสามารถหมุนได้ โดย แยกการทำางานออกจากกันแบบอิสระ  ดีเยี่ยมทีเดียวสำหรับการสร้างปุ่ม Animation.

12 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 11 Xara3D screenshots (1) Default viewAnimation options

13 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 12 Xara3D screenshots (2) Applying different animations per line Working in Frame view

14 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 13 Xara3D screenshots (3) Positioning lights Using textures and shadow

15 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 14 การนำออกไฟล์ที่ได้สร้าง เสร็จสิ้นแล้ว ผผลลัพธ์ที่ได้เป็นไฟล์ JPEG, Progressive JPEG, GIF, BMP, PNG, ICO (icon) CUR (cursor), animated GIF, AVI and SWF มมีทางเลือกเพื่อกำหนาด Background transparency กการลดสี และการปรับแต่ง palette เพื่อให้ ภาพมีคุณภาพสูงสุด ด้วยขนาดไฟล์เล็กที่สุด ดู screenshot คความสามารถสูงสุดในการควบคุมขนาดบน รูปภาพ รวมถึงให้มีขนาดพอดีกับ ขนาดของ พิกเซลที่แสดงบนหน้าจอ

16 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 15 Link เ พื่อดูข้อมูลของ Xara 3D www.namo.co.th/xara003.html

17 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 16 ตัวอย่างผลงานของ Xara 3D

18 ซอฟแวร์ที่น่าสนใจ 17 นำเสนอโดย นางสาวสุกัญญา เ พ็ง พานิช คณะวิทยาศาสตร์ / ชีววิทยา รหัส 48102010411 กลุ่มผู้เรียน B06


ดาวน์โหลด ppt Xara 3D ซอฟแวร์ง่ายๆ ที่จะ สร้างสรรค์งานของคุณให้ น่าสนใจยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google