งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy, environment, justice Chris Greacen Sheila Bijoor Palang Thai www.palangthai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy, environment, justice Chris Greacen Sheila Bijoor Palang Thai www.palangthai.org."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy, environment, justice Chris Greacen Sheila Bijoor Palang Thai www.palangthai.org

2 Outline Problems –Global warming (only part of the “energy- environment crisis”) Causes Impacts Solutions? –Saving energy –Renewable energy

3 Getting hotter:1000 years of global temperature

4 Source: IPCC, 2001 See http://www.ipcc.ch/present/graphics/2001syr/small/05.24.jpg ในรอบ 1,000 ปีที่ ผ่านมา During the last 100 years Projections in the next 100 years ช่วงที่มี การ สังเกตการ ณ์ Global temperature dramatically increases, especially during the last decade and scientists predicts the future surface temperature to be …

5

6 Greenhouse effect – how greenhouse gases make the world hotter

7 How the world gets hotter

8 Carbon Dioxide - The Last 10,000 years Measurements are shown from ice cores (symbols with different colours for different studies) and atmospheric samples (red lines).

9

10 Rising CO 2 – measured since 1958

11

12 Man-made CO 2 in 2002 (% of total) Source: IEA

13 Per Capita CO 2 emissions from fossil fuels and industry, 1996 Thailand (1997): 0.77

14 Cumulative CO 2 emissions 1900-1999 From WRI (Baumert and Kete 2002) From fossil fuel combustion and land-use change

15

16 Per capita income (PPP) 1999 From WRI (Baumert and Kete 2002)

17 The Champagne Glass UNDP, Human Development Report, 1998

18

19 Electricity use in Thailand in 2003 Source: Figure 19, Statistical Report Fiscal Year 2003 Power Forecast and Statistics Analysis Department System Control and Operation Division. Report No. SOD-FSSR-0404-05

20 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แม่เมาะ 2,625 MW สิริกิติ์ 500 MW ภูมิพล 736 MW เขาแหลม 300 MW ศรีนครินทร์ 720 MW น้ำพอง 710 MW บางปะกง 3,675 MW ระยอง 1,232 MW ขนอม 824 MW รัชชประภา 240 MW วังน้อย 2,031 MW เขต กทม. พระนครใต้ 2,288 MW หนองจอก 366 MW ปากมูล 136 MW บางลาง 72 MW เทินหินบุน 214 MW ระบบส่ง 230,000 โวลต์ ระบบส่ง 500,000 โวลต์ โรงไฟฟ้ากังหันแก็ส ลานกระบือ 169 MW บ่อวิน 713 MW IPT 700 MW EPEC 350 MW TECO 700 MW ราชบุรี 3,645 MW สุราษฎร์ 240 MW ห้วยเฮาะ 133 MW ลำตะคอง 500 MW M etro C S N NE

21 Small residential customers use very little

22 Some effects of climate change… Snow on Mt. Kilmanjaro (Kenya) almost all melted within the past 7 years 1993 (2536) 2000 (2543) Source: IUCN

23 Polar ice melting Source of picture: bbc.co.uk กรีนแลนด์ บริเวณขั้ว โลกเหนือ Ice melting areas Albedo Effect

24 Source: Government of South Australia, 2005 See http://www.climatechange.sa.gov.au/greenhouse/greenhouse.htm

25 Impacts: flooding & sea-level rise

26 Impact on Bangladesh of sea rise of 1.5 meters Source: UNEP/GRID See http://www.grida.no/climate/vital/33.htm

27 Apart from CO2 reduction, adaptation is needed…

28 Impacts: extreme weather events

29 Economic impacts -- especially from extreme weather “2005 Atlantic hurricane season has clearly been the most active season on record” www.pewclimate.org/hurricanes.cfm#5

30 Impacts: in parts of the world -- less rain, less crops

31

32 Source: BBC UK, 2005; UNEP, 2006 See http://www.grida.no/climate/vital/32.htm

33 Climate change used to justify… BIG DAMS Ecological/social damage from flooding Decimated fish stocks Especially impacts rural politically disempowered (Often does cause climate change)

34 NUCLEAR Expensive Waste deadly for at least 250,000 years We can’t figure out how to dispose of waste Unavoidable weapons linkages

35 Global warming is only a tiny part of the energy/ecology/society story… One large shopping mall (average consumption): 10 Megawatt Pak Mun Dam (average production): 40 Megawatt –Fish stocks decimated –10 years of protest, 5000 villagers –Communities forcefully relocated

36 Are there alternatives? … yes… Save energy Use clean (renewable) energy

37 (Real) Buddhist values Moderation / simplicity Emphasis on “being” rather than “having”

38 Energy waste in a typical pumping system

39 Saving electricity is cheaper than generating it Source: The World Bank (1993) Demand Side Management (saving electricity)

40 GHGs emissions from household and daily activities ที่มา : Australian Greenhouse Office (2003) See http://www.greenhouse.gov.au/gwci/index.html

41 ปลูกสร้างอาคารให้สอดคล้องกับทิศ การรับความร้อน ปลูกต้นไม้ให้ความ ร่มรื่น และช่วยลดอุณหภูมิ ที่มา : Australian Greenhouse Office (2003) South

42 California energy conservation programs save $1000 per family/year

43 Source: Presentation by Ministry of Energy at Energy Strategy Workshop chaired by Prime Minister Thaksin Shinawatra. 28 August 2003

44 Very little electricity comes from renewables… 0.6% from Renewable Energy Source: EGAT PDP 2003

45 Energy efficient end-use Solar Wind power Biomass Customers Power plant Old way New way Power plant Biomass

46 Biogas from Pig Farms Reduces air and water pollution Produces fertilizer Produces electricity

47 Biogas from Pig Farms

48 Korat Waste to Energy - biogas Uses waste water from cassava to make methane Produces gas for all factory heat (30 MW thermal) + 3 MW of electricity Earns high market returns Developer estimates 300 MW from waste water + 800 MW from wet cake

49 Korat Waste to Energy - biogas 3 x 1 MW Jenbacher gas generators

50 Micro-hydroelectricity Source: Inversin, A. R. (1986). Micro-Hydropower Sourcebook.

51 40 kW micro-hydro generator at Mae Kam Pong

52 Replacing small diesel generators with renewable energy

53

54 Kre Khi village micro-hydro 2003

55

56

57

58

59

60 Kre Khi village Microhydro Estimated power: 500 Watts Head: 8 meters Flow: 20 liters/second Total Installed cost: $2500

61

62 E Wi Jo village microhydro Estimated power: 750 Watts Head: 20 meters Flow: 20 liters/second Total installed cost: <$2000

63 3 kW Pump as Turbine

64 Community micro-hydro Mae Kam Pong village, Chiang Mai 40 kW Community cooperative Expected gross revenues: $750/month

65

66 What to do? Get informed Get involved: –Public hearings –Help make alternatives happen –Save energy Meeting to discuss village micro-hydro renewable energy project in Mae Kam Pong Village, Chiang Mai

67 Thank you! For more information contact: Tel. (+011) 662-672-0364 chris@palangthai.org sheila@palangthai.org www.palangthai.org Download presentation slides & documents at: http://www.palangthai.org/docs/index

68


ดาวน์โหลด ppt Energy, environment, justice Chris Greacen Sheila Bijoor Palang Thai www.palangthai.org.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google