งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 22 กรกฎาคม 2558 แนวทางการส่งเสริมกิจการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 22 กรกฎาคม 2558 แนวทางการส่งเสริมกิจการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 22 กรกฎาคม 2558 แนวทางการส่งเสริมกิจการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม

2 Energy Policy 2 Security Economy Ecology

3 3 Role of Regulator To balance stakeholders Investors Consumers Minimize Consumer Bill Security & Quality of Supply Environment Safety Fair return on efficient investment Investor confidence

4 Rules and Regulation Rules and Regulation Security of Supply Ensuring efficient investment Provide incentives for improving efficiency Ensuring Environmental Sustainability 4

5 Mechanism to promote efficiency Energy conservation fund Financial incentive - Penalty - Bonus Fair competition Rules and Regulation 5

6 Efficiency UseFuel Operation Investment 6

7 Demand Side Management Energy Efficiency Time of use Rates Demand Response 7

8 Supply Side Efficient use of fuel 8

9 Steam regulation for SPP Cogeneration Steam regulation for SPP Cogeneration 9 Energy output Steam output Fuel Penalty for steam less than 10% Financial incentive for primary energy saving (PES)

10 Efficiency regulation for IPP  Contract Heat Rate 10

11 Biomass conversion facilities  Electricity, heat  Ethanol  Plastics, raw materials  Compost, animal feed Waste-to-energy 11 Agricultural residues Livestock waste Electricity, heat Farms Forest Forestry residues Food factories, restaurants Food wastage Sewage sludge Electricity, heat Electricity, heat, plastics Waste Households

12 Network loss reduction  Right amount of RE and right location  Encourage DG in high load density area  Encourage solar rooftop for internal use 12

13 CPI-X Regulation Incentives to cut costs and improve efficiency. Investors receive a defined rate of return on their efficient investments. Less an amount assumed for efficiency gains. 13

14 Promote Competition 14

15 Third-Party Access for Gas Pipeline Stimulate price competition at wholesale level. 15

16 Incentive for efficient investment 16 FIT- Competitive Bidding

17 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19-20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : +66 2207 3599 Website: www.erc.or.th Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 22 กรกฎาคม 2558 แนวทางการส่งเสริมกิจการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google