งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง และได้ฤกษ์ที่จะปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง และได้ฤกษ์ที่จะปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง และได้ฤกษ์ที่จะปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง So mark your calendar to watch throughout the month of August, but especially … ดังนั้น จงทำเครื่องหมายที่ปฏิทินไว้เพื่อได้ดูปรากฏการณ์พิเศษนี้ตลอดเดือน สิงหาคม โดยเฉพาะ August 27, 2006 วันที่ 27 สิงหาคม 2549 Use mouse or space bar to advance slides

2 The Red Planet ดวงดาวสีแดง

3 ดาวอังคาร จะโคจรใกล้โลกอีก ในปี พ.ศ. 2830
This month and next, Earth will catch up with Mars in an encounter that will culminate in the closest approach between the two planets in recorded history. เดือนนี้และเดือนต่อไป โลกจะเข้าวงโคจรเดียวกับดาวอังคาร ที่จะโคจรมาใกล้กันที่สุดในบันทึกประวัติศาสตร์ The next time Mars may come this close: 2287. ดาวอังคาร จะโคจรใกล้โลกอีก ในปี พ.ศ. 2830 Due to the way Jupiter's gravity tugs on Mars and disturbs its orbit, astronomers can only be certain that Mars has not come this close to Earth in the Last 5,000 years. But it may be as long as 60,000 years before it happens again. เนื่องจากแรงดึงดูดของดาวพฤหัสดึงดูดดาวอังคารและทำให้การโคจรเปลี่ยนไป นักดาราศาสตร์มั่นใจว่าดาวอังคารจะไม่เข้าใกล้โลกในช่วง 5,000 ปีที่ผ่านมา และอาจใช้เวลายาวนานถึง 60,000 ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นเช่นนี้อีก

4 The encounter will culminate on August 27th when Mars comes to within 34,649,589 miles of Earth. It will be (next to the moon) the brightest object in the night sky. วงโคจรเช่นนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2549 เมื่อดาวอังคารโคจรมาใกล้โลกเพียง 34,649,589 ไมล์ และจะ(อยู่ถัดจากดวงจันทร์)เป็นดวงดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าราตรี It will attain a magnitude of -2.9 and will appear arc seconds wide. At a modest 75-power magnification.

5 To the naked eye Mars will look as large as the full moon!
เราจะเห็นดาวอังคารได้ด้วยตาเปล่า ขนาดใหญ่เท่ากับพระจันทร์เต็มดวง

6 ต้นเดือนสิงหาคม ดาวอังคารจะขึ้นในทิศตะวันออกเวลา 10. 00 น
ต้นเดือนสิงหาคม ดาวอังคารจะขึ้นในทิศตะวันออกเวลา น. และอยู่ในทิศนั้นจนถึงเวลาประมาณ น. And by the beginning of August it will rise in the east at 10 p.m. and reach its azimuth at about 3 a.m.

7 By the end of August when the two planets are closest, Mars will rise at nightfall and reach its highest point in the sky at 12:30a.m. ปลายเดือนสิงหาคม เมื่อดวงดาวทั้งสองอยู่ใกล้กันที่สุด ดาวอังคารจะขึ้นยามพลบค่ำ และจะขึ้นสูงสุดในท้องฟ้าเวลา น. That's pretty convenient to see something that no human being has seen in recorded history. เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เห็นและไม่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ So, mark your calendar at the beginning of August to see Mars grow progressively brighter and brighter throughout the month. ดังนั้น, กาเครื่องหมายไว้ที่ปฏิทินตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม เพื่อจะได้เห็นดาวอังคารโตขึ้น สว่างขึ้น ตลอดทั้งเดือน

8 … FOR NO ONE ALIVE TODAY WILL EVER SEE THIS AGAIN !
Share this with your children and grandchildren. ร่วมดูปรากฏการณ์นี้ กับลูกหลานของท่าน … FOR NO ONE ALIVE TODAY WILL EVER SEE THIS AGAIN ! เพราะจะไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่วันนี้ จะได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อีก

9 Just Only phenomenon Happens In your lifetime And in the humankind’s history Don’t miss this chance To see the 2 moons With your own eyes


ดาวน์โหลด ppt Mars ดาวอังคาร Known as the Red Planet, it’s about to appear in spectacular fashion! รู้จักกันดีว่าเป็นดวงดาวสีแดง และได้ฤกษ์ที่จะปรากฏให้เห็นด้วยตาคุณเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google