งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foo d Resident and Industry and Transportati on Total Commerci al Agriculture 1. Primitive man ( ยุคแรกเริ่ม ) 2---2 2. Hunting man ( ยุคล่าสัตว์ ) 32--5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foo d Resident and Industry and Transportati on Total Commerci al Agriculture 1. Primitive man ( ยุคแรกเริ่ม ) 2---2 2. Hunting man ( ยุคล่าสัตว์ ) 32--5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foo d Resident and Industry and Transportati on Total Commerci al Agriculture 1. Primitive man ( ยุคแรกเริ่ม ) 2---2 2. Hunting man ( ยุคล่าสัตว์ ) 32--5 3. Primitive agr. man ( ยุคเกษตร เริ่มแรก ) 444-12 4. Advanced agr. man ( เกษตร ก้าวหน้า ) 6127-26 5. Industrial man ( ยุคอุตสาหกรรม ) 732241477 6. Technological man ( ยุค เทคโนโลยี ) 10669163230 Human Energy Consumption Throughout History Daily Per Capita Consumption (1000 kilocalories) 1 mc

2 Daily muscular Energy 1000 food calories (~ 1,000,000 calories) 10 6 calories = 10 6 238.8 * 10 – 3 = 4.18*10 6 J 4.18 * 10 6 J = 4.18*10 6 *277.8*10 -9 = 1.2 Kilowatt-hours Unit

3 Conversion Factor J Calories =238.8*10 -3 J Kw-h= 277.8*10 -9 * 1000 food calories = 10 6 ordinary calories = 1.2 Kilowatt- hours = 4094 Btus.

4 ENERGY What is Energy? Def: ความสามารถที่จะทำงานได้ งาน = แรง * ระยะทาง (Joule Newton Metre)

5 ENERGY CATEGORIES 1.RESOURCES BASIS 1.1 PRIMARY ENERGY 1.2 SECONDARY ENERGY 2. TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL BASIS 2.1 CONVENTIONAL ENERGY 2.2 NON-CONVENTIONAL ENERGY

6 3. USAGE BASIS 3.1 RENEWABLE ENERGY 3.2 NON-RENEWABLE ENERGY

7 WAES Major Conclusions; 1.The supply oil will fail to meet increasing demand in the year 2000 2.Demand for energy will continue to grow even vigorous policies on energy conservation. 3.The change from a world economy dominated by oil must start now 4.Electricity from nuclear power is capable for energy supply 5.Coal has the potential to contribute substantially to future energy supplies.

8 6. Natural gas reserves are large enough to meet projected demand. 7. Oil sands, heavy oil, and oil shale reserve are large but not economic until the year 2000 8. Solar, wind, wave energy etc. are likely to become increasing important in the 21th century. 9. Policies for achieving energy conservation should continue to be key elements of all future energy strategies. 10. International collaboration is serious required.

9 Why do we use Energy??? Transportation Industry Domestic Light, Heat, Air Conditioning, Cooking Agriculture Fertilizer

10 How is Energy used??? Agriculture 4.1% Transportation41.3% Industry31.5% Construction and Mining 0.7% Resident and Commercial22.4% Oil Equivalent 45.7 million tons

11 น้ำมัน ปริมาณสำรอง น้ำมันดิบ ( รวมก๊าซธรรมชาติ เหลว ) ในโลก ปี 2540 มีปริมาณ เท่ากับ 140.9 พันล้านตัน หรือ 1,037.6 พันล้าน บาร์เรล แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ ตะวันออกกลาง 65.2% ในเอเชียมีแค่ 4.1% ในปี 2540 โลกมีการ ผลิตน้ำมันดิบ 3,474.7 ล้านตัน ต่อวัน หรือ 72.2 ล้านบาร์เรล ต่อวัน ประมาณได้ว่าใช้ได้อีก เพียง 41 ปี

12 ถ่านหิน ปริมาณสำรองถ่านหิน ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ 1,031,610 ล้านตัน แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ ในเอเชียมี 30.2% อเมริกาเหนือ 24.2% โซเวียตเดิม 23.4% ในปี 2540 โลกมีการ ผลิตถ่านหิน 2,320.7 ลตทนด. ประมาณได้ว่าใช้ได้อีก เพียง 219 ปี

13 ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณสำรองก๊าซ ธรรมชาติ ในโลก ปี 2540 มีปริมาณเท่ากับ 5,112.1 ล้านลูกบาศก์ ฟุต หรือ 144.8 ล้าน ลูกบาศก์เมตร แหล่งส่วนใหญ่อยู่ที่ สหภาพโซเวียต ( เดิม ) 39.2% ตะวันออกกลาง 33.7% ในเอเชียมีแค่ 6.3% ในปี 2540 โลกมี การผลิต NG 2,223 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือ 2,009 ลตทนด. ประมาณได้ว่าใช้ได้อีก เพียง 64 ปี

14 ENERGY255455


ดาวน์โหลด ppt Foo d Resident and Industry and Transportati on Total Commerci al Agriculture 1. Primitive man ( ยุคแรกเริ่ม ) 2---2 2. Hunting man ( ยุคล่าสัตว์ ) 32--5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google