งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555

2 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225, , ,8 75 ชำระบัญชี (1 สก +2 กลุ่มฯ ) 25,5000 จัดตั้งใหม่ (5 แห่ง ) 42,5001,216 กรรมการกลาง 5,6002,800 รวม 329, , % กลุ่มจัดตั้งฯ 63.18%

3 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ โครงการบัญชี (21 แห่ง ) 31,500 7,822 กลยุทธ์ (25 แห่ง )7,5000 รวม 39,00 0 7, % กลุ่มจัดการ 20.06%

4 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลื อ คลินิกเกษตร4,2001,694 ขายไข่ 140, ธันวาฯ 50,000 สัมมนา สสพ.1 224,00 0 รวม 418, , % มอบอาคาร 103,70 6 กลุ่มธุรกิจ 33.88%

5 สรุปผลเบิกจ่าย ณ 21 ก. พ.55 ได้รับ ( ทั้งปี ) เบิกจ่ายร้อยละ สถานะปกติ + สถานะอื่น 281, , % พระราชดำริ2, % ตรวจการ 85,500 11, % กลยุทธ์7, % มาตรฐาน ,8005% โรงเรียน11, % ทั้งปี 421, , % หน่วยฯ 26.72%

6 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สาธารณูปโภค 56,997 34, ,425 วัสดุ น้ำมัน250, , ,250 งบกลาง 250,000250, อบรมกม.+ นักบริหาร ยืม 55,000 - โรงเรียน 24,650 - ขายไข่ 33,040 - มอบอาคาร 103,760 - กม. มหาชน 20,000 - นักบริหารชั้นสูง 35,000 ค่าเช่าบ้าน 198, , ฝ่ายบริหารฯ

7 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ ทุกงบ สสพ.1 2,252,53 6 1,368,9 77 ณ 21 ก. พ %


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google