งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555

2 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8 75 ชำระบัญชี (1 สก +2 กลุ่มฯ ) 25,5000 จัดตั้งใหม่ (5 แห่ง ) 42,5001,216 กรรมการกลาง 5,6002,800 รวม 329,8 61 208,4 02 63.1 8% กลุ่มจัดตั้งฯ 63.18%

3 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ โครงการบัญชี (21 แห่ง ) 31,500 7,822 กลยุทธ์ (25 แห่ง )7,5000 รวม 39,00 0 7,82 2 20.06 % กลุ่มจัดการ 20.06%

4 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลื อ คลินิกเกษตร4,2001,694 ขายไข่ 140,00 0 5 ธันวาฯ 50,000 สัมมนา สสพ.1 224,00 0 รวม 418,20 0 141,69 4 33.88% มอบอาคาร 103,70 6 กลุ่มธุรกิจ 33.88%

5 สรุปผลเบิกจ่าย ณ 21 ก. พ.55 ได้รับ ( ทั้งปี ) เบิกจ่ายร้อยละ สถานะปกติ + สถานะอื่น 281,50 0 98,17034.87 % พระราชดำริ2,00090045% ตรวจการ 85,500 11,07612.95 % กลยุทธ์7,5003004% มาตรฐาน33.5001,8005% โรงเรียน11,0002282.07% ทั้งปี 421,0 00 112,47 4 26.72 % หน่วยฯ 26.72%

6 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สาธารณูปโภค 56,997 34,572 60.6622,425 วัสดุ น้ำมัน250,000 172,750 69.1077,250 งบกลาง 250,000250,063100.0 3 อบรมกม.+ นักบริหาร ยืม 55,000 - โรงเรียน 24,650 - ขายไข่ 33,040 - มอบอาคาร 103,760 - กม. มหาชน 20,000 - นักบริหารชั้นสูง 35,000 ค่าเช่าบ้าน 198,400 181,200 91.33 ฝ่ายบริหารฯ

7 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ ทุกงบ สสพ.1 2,252,53 6 1,368,9 77 ณ 21 ก. พ. 55 61%


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2555. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225,26 1 204,3 86 20,8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google