งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 1. พื้นที่น้ำท่วม ประมาณ 30% ของพื้นที่ ชลประทาน 2. สำรวจ 2.1 ภูมิประเทศ พื้นที่ชลประทาน + พื้นที่น้ำท่วม =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 1. พื้นที่น้ำท่วม ประมาณ 30% ของพื้นที่ ชลประทาน 2. สำรวจ 2.1 ภูมิประเทศ พื้นที่ชลประทาน + พื้นที่น้ำท่วม ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 1. พื้นที่น้ำท่วม ประมาณ 30% ของพื้นที่ ชลประทาน 2. สำรวจ 2.1 ภูมิประเทศ พื้นที่ชลประทาน + พื้นที่น้ำท่วม = 1.3 ของพื้นที่ชลประทาน * 1.1 Unit cost นาปนป่า = 11 บาท / ไร่ 2.2 วางแนว Dam & คลอง คลอง = 2.5 เมตร / ไร่ คลอง = 2.5 เมตร / ไร่ Dam = 1000 ม. Dam = 1000 ม. Site plan (200*200 ม.) 2 แห่ง / กม. = 6,440 บาท / แห่ง Site plan (200*200 ม.) 2 แห่ง / กม. = 6,440 บาท / แห่ง

2 การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 3. ธรณี + ปฐพี Dam = 500 ม. Dam = 500 ม. เจาะทุก 40 ม. = 5,004 บาท / เมตร เจาะทุก 40 ม. = 5,004 บาท / เมตร ลึก = ความสูงของ Dam ลึก = ความสูงของ Dam สำรวจปฐพีโครงการขนาดกลาง = 1.2 ล้าน บาท สำรวจปฐพีโครงการขนาดกลาง = 1.2 ล้าน บาท ขนาดเล็ก = 0.7 ล้านบาท ขนาดเล็ก = 0.7 ล้านบาท 4. รายงาน RR + PR = 0.2 ล้านบาท FS = 25 ล้านบาท FS = 25 ล้านบาท

3 การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 5. ออกแบบ โครงการขนาดกลาง =0.5 ล้านบาท ขนาดเล็ก =30,000 บาท ขนาดเล็ก =30,000 บาท ระบบ =13 บาท / ไร่ ระบบ =13 บาท / ไร่


ดาวน์โหลด ppt การประมาณราคาในการเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น 1. พื้นที่น้ำท่วม ประมาณ 30% ของพื้นที่ ชลประทาน 2. สำรวจ 2.1 ภูมิประเทศ พื้นที่ชลประทาน + พื้นที่น้ำท่วม =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google