งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อายุ-ว/ด/ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา-ชื่อมารดา สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ

2 ชื่อ-สกุล ด.ญ.ซุนนะฮ์ รังศรี ซุนนะฮ์ ชื่อ-สกุล

3 ที่อยู่ ที่อยู่ 199 ซ.เพิ่มมิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ที่อยู่

4 อายุ-ว/ด/ป อายุ 13 ปี ว/ด/ป 22/04/2544 อายุ-ว/ด/ป

5 ประถม ร.รเทศบาลสันป่ายางหลวง มัธยม ร.ร จักรคำคณาทร
ประวัติการศึกษา ประถม ร.รเทศบาลสันป่ายางหลวง มัธยม ร.ร จักรคำคณาทร ประวัติการศึกษา

6 ชื่อบิดา นาย ชาตรี รังศรี ชื่อมารดา นางสาว อังคณา คำแดง
ชื่อบิดา-มารดา ชื่อบิดา นาย ชาตรี รังศรี ชื่อมารดา นางสาว อังคณา คำแดง ชื่อบิดา-ชื่อมารดา

7 สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ
สิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ กระเป๋าสีชมพู สิ่งที่ไม่ชอบ ผี สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ

8 ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ
ความใฝ่ฝัน-อยากเป็นสถาปนิก คติประจำใจ- ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ไม่ชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google