งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ ว / ด / ป เกิด ประวัติ การศึก ษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ ว / ด / ป เกิด ประวัติ การศึก ษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ ว / ด / ป เกิด ประวัติ การศึก ษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติประจำ ใจ

2 ชื่อ - สกุล ด. ญ. สุจีนันท์ นาคะป่า ชื่อเล่น วุ้น กลับไป หน้าแรก

3 ที่อยู่ 5/3 หมู่ 4 ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

4 อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ. ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นอนุบาล 1- ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาอยู่ที่ ร. ร. ปากล้อง ปัจจุบันศึกษาที่ ร. ร. จักคำคณาทร

6 ชื่อ บิดา - มารดา บิดา ชื่อ นาย นาวิน นาคะป่า มารดา ชื่อ นาง อรัญญา นาคะป่า

7 สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี ฯลฯ สิ่งที่ไม่ชอบ สัตว์ที่มีพิษ

8 ความใฝ่ฝัน อยากเป็น หมอ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ ว / ด / ป เกิด ประวัติ การศึก ษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน - คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google