งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อายุ ว/ด/ป เกิด ประวัติการศึกษา ชื่อ บิดา-มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ

2 ชื่อ-สกุล ด.ญ.สุจีนันท์ นาคะป่า ชื่อเล่น วุ้น
ชื่อ-สกุล ด.ญ.สุจีนันท์ นาคะป่า ชื่อเล่น วุ้น กลับไปหน้าแรก

3 ที่อยู่ 5/3 หมู่ 4 ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน
ที่อยู่ 5/3 หมู่ 4 ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

4 อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2545
อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ 12 ปี เกิดวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา อดีตถึงปัจจุบัน ชั้นอนุบาล 1-ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาอยู่ที่ ร.ร. ปากล้อง ปัจจุบันศึกษาที่ ร.ร. จักคำคณาทร

6 ชื่อ บิดา-มารดา บิดา ชื่อ นาย นาวิน นาคะป่า มารดา ชื่อ นาง อรัญญา นาคะป่า

7 สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี ฯลฯ สิ่งที่ไม่ชอบ สัตว์ที่มีพิษ

8 ความใฝ่ฝัน อยากเป็น หมอ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt ความใฝ่ฝัน-คติประจำใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google