งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
วันเดือนปีเกิด ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อบิดามารดา ประวัติการศึกษา สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

2 ชื่อ-สกุล ด.ช.ฐิติพงศ์ แจ้วิสอน

3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

4 วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่9 เดือน มกราคม พ.ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา เคยอยู่โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6ปัจจุบันอยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร

6 ชื่อบิดา-มารดา บิดาชื่อนาย สุธรรม แจ้วิสอน
บิดาชื่อนาย สุธรรม แจ้วิสอน มารดาชื่อนาง ศกุลนี แจ้วิสอน

7 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ชอบเล่นดนตรี ไม่ชอบการเขียน

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ
ความฝันคือ เป็นนักดนตรี คติประจำใจคือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ชอบและไม่ชอบสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google