งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

2 ด. ช. ฐิติพงศ์แจ้วิสอน ชื่อ - สกุล

3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน

4 วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 9 เดือน มกราคม พ. ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา เคยอยู่โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 ปัจจุบันอยู่ โรงเรียนจักรคำคณาทร

6 ชื่อบิดา - มารดา บิดาชื่อนาย สุธรรมแจ้วิสอน มารดาชื่อนาง ศกุลนี แจ้วิสอน

7 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ชอบเล่นดนตรี ไม่ชอบการเขียน

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ความฝันคือ เป็นนักดนตรี คติประจำใจคือ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด ประวัติ การศึกษ า ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google