งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2

3

4 2556 10 โรงเรี ยน 2557 31 โรงเรี ยน เป้าห มาย 2558 40 โรงเรี ยน

5 Samsung Smart Learning Center

6

7 “ เป็นคนที่รัก ดนตรีและอยาก เป็นศิลปิน โครงการนี้ทำให้ ฉันชอบถ่ายภาพ และค้นพบว่า คนเราไม่ จำเป็นต้องปิดกั้น ตัวเองด้วยการ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างเดียว “ ด. ญ. พัชราวลี ดำรงธรรม ประเสริฐ นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนอุดม สิทธิศึกษา จ. กาญจนบุรี “ เป็นคนที่รัก ดนตรีและอยาก เป็นศิลปิน โครงการนี้ทำให้ ฉันชอบถ่ายภาพ และค้นพบว่า คนเราไม่ จำเป็นต้องปิดกั้น ตัวเองด้วยการ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างเดียว “ ด. ญ. พัชราวลี ดำรงธรรม ประเสริฐ นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนอุดม สิทธิศึกษา จ. กาญจนบุรี

8 “ จากที่เคยอยาก เป็นหมอ การเข้า ร่วมโครงการทำ ให้ได้ลงทำงาน วิจัยในชุมชน ผม ค้นพบว่า ตัวเองมีความสุข และตั้งเป้าหมาย ที่จะเป็นนักวิจัย ชุมชนในอนาคต “ เด็กชายรณชัย คำปิน นักเรียน ชั้นม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย “ จากที่เคยอยาก เป็นหมอ การเข้า ร่วมโครงการทำ ให้ได้ลงทำงาน วิจัยในชุมชน ผม ค้นพบว่า ตัวเองมีความสุข และตั้งเป้าหมาย ที่จะเป็นนักวิจัย ชุมชนในอนาคต “ เด็กชายรณชัย คำปิน นักเรียน ชั้นม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย

9 “ ผมไม่เคยรู้ว่า ตัวเองชอบอะไร แต่ การที่ได้กระบวนการ คิดจากโครงการ ทำ ให้ผมนำไปใช้ ค่อยๆ สังเกตและค้นพบว่า ตัวเองอยากเป็นเชฟ ตอนนี้ผมวางแผน แล้วว่าเรียนจบม.3 จะเรียนต่อคหกรรมฯ “ ” เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อยังกาย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย จ. ขอนแก่น “ ผมไม่เคยรู้ว่า ตัวเองชอบอะไร แต่ การที่ได้กระบวนการ คิดจากโครงการ ทำ ให้ผมนำไปใช้ ค่อยๆ สังเกตและค้นพบว่า ตัวเองอยากเป็นเชฟ ตอนนี้ผมวางแผน แล้วว่าเรียนจบม.3 จะเรียนต่อคหกรรมฯ “ ” เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อยังกาย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย จ. ขอนแก่น

10

11


ดาวน์โหลด ppt วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google