งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติ ประจำใจ อายุ วันเดือน ปีเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติ ประจำใจ อายุ วันเดือน ปีเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติ ประจำใจ อายุ วันเดือน ปีเกิด

2 ชื่อ - สกุล ชื่อ ด. ญ. กัญทรีพร ขาวรรณ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 21 ที่อยู่

3 124/1 หมู่ที่ 5 ต. ต้นธง อ. เมือง จ. ลำพูน ชื่อ บิดา มารดา

4 บิดาชื่อ นาย นิกร ขาวรรณ มารดา ชื่อ นาง สุนทรี ขาวรรณ อายุ วัน เดือนปีเกิด

5 อายุ 13 ปี เกิดวันที่ 9 ดือน มิถุนายน พ. ศ.2544 สิ่งที่ชอบไม่ ชอบ

6 สิ่งที่ไม่ชอบ ตุ๊กแก สิ่งที่ชอบ สิ่งสวยงาม ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

7 ความใฝ่ฝัน อยากเป็น ครู คติประจำใจ ฝันให้ใกล ไปให้ถึง กลับไปหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ที่อยู่ ชื่อ บิดา มารดา สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติ ประจำใจ อายุ วันเดือน ปีเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google