งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 Dec 2012. ฝึกคิด... ประลองสมอง 1 มาเสี่ยงกันหน่อย... บาร์โทโลมิว นักตกแต่งภายในได้ ออกแบบ ลายกระเบื้องขาวดำ เพื่อ ประดับห้องเล่นเกมในห้องชุดเพนต์เฮาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 Dec 2012. ฝึกคิด... ประลองสมอง 1 มาเสี่ยงกันหน่อย... บาร์โทโลมิว นักตกแต่งภายในได้ ออกแบบ ลายกระเบื้องขาวดำ เพื่อ ประดับห้องเล่นเกมในห้องชุดเพนต์เฮาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 Dec 2012

2 ฝึกคิด... ประลองสมอง 1 มาเสี่ยงกันหน่อย... บาร์โทโลมิว นักตกแต่งภายในได้ ออกแบบ ลายกระเบื้องขาวดำ เพื่อ ประดับห้องเล่นเกมในห้องชุดเพนต์เฮาส์ ของมิสเตอร์ซี แล้วเกิดแรงดลใจวูบหนึ่ง ในนาทีสุดท้าย เขาออกแบบลายลูกเต๋า ลูกหนึ่งแปลกไปกว่าเพื่อน ตอนเสนอ งานที่เสร็จแล้ว เขาถามมิสเตอร์ซีว่า “ ลายกระเบื้องแผ่นไหนลายแปลกกว่า เพื่อน ” ( ใช้เวลาคิดไม่เกิน 2 นาที )

3

4 ฝึกคิด... ประลองสมอง 2 ต่อภาพ โจชัวชอบหาว่าสิ่งต่างๆต่อเข้ากัน ได้อย่างไร ตั้งแต่เด็กแล้วที่เขาเก่งเรื่อง ต่อเรือและเครื่องบินจำลอง ตอนนี้เขา ทำงานเป็นนักออกแบบฉากละครเวที เขาคิดปริศนาชิ้นส่วนภาพนี้ขึ้นเพื่อให้โร ซินาหลานสาว โดยได้แรงบันดาลใจมา จากความรักเรือจำลองในวัยเด็ก ปริศนา มีอยู่ว่า “ ช่องไหนที่เป็นชิ้นส่วนภาพต่อ ของเรือชิ้นที่ถูกต้อง ” ( ใช้เวลาคิดไม่เกิน 1 นาที )

5

6 การจัดเตรียม ฮาร์ดดิสก์ การเตรียมความพร้อมของฮาร์ดดิสก์ สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ขั้นตอน 1. การแบ่งหรือการจัดสรรพาร์ติชั่น 2. การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างระบบ ไฟล์หรือการฟอร์แมต หลังจากฮาร์ดดิสก์ผ่านขั้นตอนทั้งสอง อย่างแล้วก็สามารถ นำไปติดตั้งระบบปฏิบัติการและ ซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึง นำไปจัดเก็บข้อมูลได้ในทันที

7 พาร์ติชั่นคืออะไร ทำไม ต้องแบ่งพาร์ติชั่น พาร์ติชั่น คือ เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่ถูกแบ่งออกเป็น ส่วนๆ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ การสร้างระบบไฟล์ (Format) ในพื้นที่แต่ละส่วนให้เป็น อิสระจากกัน เพื่อใช้ในการแยกเก็บข้อมูล หรือติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ โดยรวมแล้ว คือ การจัดสรรพื้นที่ให้ เป็นส่วนๆ ที่เป็นอิสระจากกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Primary : เป็นพาร์ติชั่นหลักสำหรับติดตั้งและบู๊ตเข้าสู่ ระบบปฏิบัติการ Extended : เป็นพาร์ติชั่นเสริมหรือส่วนขยายเพื่อช่วย แก้ข้อจำกัดของ Primary ที่ฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งมีได้ไม่ เกิน 4 พาร์ติชั่น Logical : เป็นพาร์ติชั่นย่อยๆ ที่ถูกแบ่งหรือจัดสรรอยู่ ภายในพื้นที่ทั้งหมดของ Extended ใช้สำหรับจัดเก็บ โปรแกรมหรือสำรองไฟล์ข้อมูลต่างๆ

8 ตัวอย่างการจำลองการ แบ่งพาร์ติชั่น C D E F G H

9 ข้อดี - ข้อเสียของการ แบ่งพาร์ติชั่น ข้อดีข้อเสีย ช่วยให้เราสามารถสำรองข้อมูล เก็บไว้ ยังพาร์ติชั่นอื่นได้ เผื่อเวลา ฟอร์แมตพาร์ติชั่น ที่ลงวินโดว์ ข้อมูลในพาร์ติชั่น อื่นจะไม่สูญหาย หากกำหนดขนาดพาร์ ติชั่นเล็กเกินไปอาจมี ปัญหาในการทำงาน ร่วมกับไฟล์งานของ โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์วีดีโอ เป็นต้น เพื่อความสะดวกเรียบร้อยใน การจัดเก็บหรือแยกแยะ ประเภทของข้อมูลต่างๆ ให้เป็น สัดส่วน หากแบ่งพาร์ติชั่นไว้เป็น จำนวนมากอาจทำให้ สับสนได้ง่าย เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา ข้อมูลและจำกัดพื้นที่ในการใช้ เครื่องมือต่างๆ ผู้ใช้ควรศึกษาให้เข้าใจ ถึงทฤษฎีและหลักการ ในเบื้องต้นเสียก่อน ช่วยให้สามารถติดตั้งหลายๆ ระบบปฏิบัติการได้ในฮาร์ดดิสก์ ลูกเดียว ผู้ใช้ควรศึกษาให้เข้าใจ ถึงทฤษฎีและหลักการ ในเบื้องต้นเสียก่อน

10 ระบบไฟล์ FAT : File Allocation Table เป็นระบบไฟล์ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการในตระกูล Microsoft และเป็นระบบไฟล์ที่มีพัฒนาการมา อย่างต่อเนื่อง ระบบไฟล์ในตระกูลนี้มีลักษณะคือ เป็นการกำหนดหมายเลขให้กับทุก ๆ Cluster ในแต่ละ Partition แล้วทำการสร้างตารางที่มี จำนวนช่องตามจำนวน Cluster นั้น เพื่อเป็นการ ระบุสถานที่หรือ Cluster ที่ทำการเก็บข้อมูลของ ไฟล์แต่ละไฟล์ และมีตารางอีกตารางหนึ่ง ที่ เรียกว่า Directory สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียด ของไฟล์ เช่น Attribute ต่าง ๆ และ หมายเลข Cluster เริ่มต้นที่เก็บตัวข้อมูลจริง ๆ ระบบไฟล์ FAT มีหลายรุ่นดังต่อไปนี้ FAT12 FAT16 FAT32

11 FAT32 ระบบไฟล์ระบบนี้จะใช้หมายเลขขนาด 28 บิท ซึ่งตาม ทฤษฎีจะสามารถกำหนด Cluster ได้มากถึง 268,435,456 Clusters และสามารถใช้กับ Partition ที่ มีขนาดใหญ่ได้ถึง 2 TeraBytes ระบบไฟล์แบบ FAT32 นี้มีใช้ใน Windows 95 OSR2 ขึ้นไป แต่ใช้ไม่ได้ใน Windows NT AttributeFAT12FAT16FAT32 Used For Floppies and very small hard disk volumes Small to moderate- sized hard disk Medium-sized to very large hard disk volumes Size of Each FAT Entry 12 bits16 bits28 bits Maximum Number of Clusters 4,08665,526~268,435,456 Cluster Size Used0.5 KB to 4 KB2 KB to 32 KB4 KB to 32 KB Maximum Volume Size 16,736,2562,147,123,200 about 2^41

12 NTFS : New Technology File System NTFS จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บ Information ของแต่ละ Partition ไฟล์เหล่านี้จะ ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ตอนที่ทำการ Format แต่ละ Partition ไฟล์เหล่านี้เรียกว่า MetaData Files NTFS ที่เป็นที่รู้จักกันมี 2 รุ่น คือ a) NTFS 1.1 หรือ NTFS 4.0 เป็นระบบไฟล์ ที่ใช้ใน Windows NT 4.0 b) NTFS 5 เป็นระบบไฟล์ที่ใช้ใน Windows 2000,XP,2003

13 ข้อดีของ NTFS สามารถรองรับขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินกว่า 4GB ได้ (FAT32 ถูกจำกัดไว้สูงสุดไม่เกิน 4GB เท่านั้น ) และรองรับขนาดความจุของ แต่ละพาร์ติชั่นได้มากถึง 2TB สามารถกำหนดสิทธิ์ (Permission) ในการ เข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนว่าใคร มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง มีความสามารถในการบีบอัดข้อมูล ไฟล์ ตัวอักษรบีบอัดให้เล็กลงได้ 50% และไฟล์ ติดตั้ง (.exe) บีบอัดให้เล็กลงได้ 40%

14 ข้อดีของ NTFS… ต่อ มีความสามารถในการจัดการกับคลัสเตอร์ที่ มีปัญหา โดยเมื่อระบบพบ Bad Sector ที่ ใดก็ตาม ระบบจะจัดหาตำแหน่งของคลัส เตอร์ใหม่ที่ดีแล้วย้ายข้อมูลตรงตำแหน่งที่ เกิดปัญหานั้นมาจัดเก็บโดยอัตโนมัติ มีความสามารถในการเข้ารหัส เพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในส่วนของระบบรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 25 Dec 2012. ฝึกคิด... ประลองสมอง 1 มาเสี่ยงกันหน่อย... บาร์โทโลมิว นักตกแต่งภายในได้ ออกแบบ ลายกระเบื้องขาวดำ เพื่อ ประดับห้องเล่นเกมในห้องชุดเพนต์เฮาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google