งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด BSC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด BSC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด BSC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

2 2 Outline 1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด BSC 2. ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งดำเนินการ 3. แนวทางการตอบ SAR และปัญหา อุปสรรค

3 3  กลุ่ม / ฝ่าย เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานไตรมาส 2 1. GCD7554 2. สวก.7546.2 3. บริหารฯ 7546 4. VB7545.8 4. NCD7545.4 5. EPI7537 6. SALT75 31.4 7. En-OCC7528 1. ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด BSC

4 4 2. ตัวชี้วัดที่ต้องเร่งดำเนินการ ตัวชี้วัดในเรื่องของ CoP ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเวลาประเมิน GCD สว. บริหารฯ ระบาด VB En-OCC SALT ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของแผนงาน โครงการที่มีการดำเนินงานร่วมกับ เครือข่าย NGD

5 5 3. แนวทางการตอบ SAR และ ปัญหาอุปสรรค 1. ตอบ SAR ตัวชี้วัดในเรื่องของ CoP

6 6


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด BSC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google