งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ....

2

3

4 พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5 ในการดำรงตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้
:: วิสัยทัศน์ Vision มุ่งมั่น และยืนหยัด ในการดำรงตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้

6 ผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
:: จุดมุ่งหมาย Purpose ผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง...ความถึงพอใจของผู้บริโภค ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศ...และใส่ใจสิ่งแวดล้อม Drive continually growth sales by satisfying new and existing consumers through excellent service and care for environment issue.

7

8 Classified - Internal use
กว่า 128 ปี แห่งการมอบความสุขความสดชื่น ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก And, honestly, we have a lot to be proud of. If you look carefully, not many products you know have had a long and rich history like Coca-Cola does. From the birth of the ‘special formula’ in Atlanta to today, Coca-Cola has been delivering that moment of happiness and optimism to people around the world for more than a century. Some of you may be aware that we’ll be celebrating our 125th anniversary next year. In Thailand, we have also been in business for more than 50 years. Thanks to the great job done by our two great bottling partners i.e. Thai Namthip and Haadthip. And today while our main competitor is faltering, our system on the other hand has been performing exceedingly well should be another excellent year for the Thailand Region. และกว่า 40 ปี ใน ภาคใต้ แห่งการมอบความสุขความสดชื่น ให้กับชาวใต้ Classified - Internal use

9 ยังคงยืนหยัด ส่งความสดชื่นให้กับผู้บริโภค บนรากฐานของความสุข
และการมองโลกในแง่บวก Finally, not only are our consumers demanding it, the world engaging in it in a new, collaborative way, and our employees ready. It is in our heritage, as we’ve built a global business through local actions, always connected to the needs of local communities and making a positive difference in the communities where we operate. It is that heritage that is at the core of our MFG and those values that we want to bring to the forefront of how we operate. To refresh the world – in body, mind, and spirit To inspire moments of optimism – through our brands and our actions To create value and make a difference everywhere we engage

10 เครื่องดื่ม ที่มีมูลค่า แบรนด์ มากที่สุดในโลก
  มูลค่าแบรนด์   79,213  ล้านดอลลาร์ But our reputation is not limited to only the brand and what it stands for. Organization-wise, we also consistently rank high up in the world’s most admired companies. In the latest survey done by Fortune, we made it to the top ten. Fortune specifically mentions Coke as being the world’s leader in environmental issues as reflected by our goal to be water-neutral by 2020. So, after all, it’s not just the brand and the product. Our core values and the way we do business are indeed admired the world over. And let me say again with great pride, by working for Coca-Cola, we all belong to something very special. Classified - Internal use

11 เป็น ส่วนหนึ่งของภาคใต้

12 :: นโยบายของ หาดทิพย์จะดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม
ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ :: นโยบายของ หาดทิพย์จะดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวใต้ หาดทิพย์จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชาวใต้...... ***********************

13 **********************
พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ :: นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ เครื่องหมายการค้าโคคา-โคลา มุ่งมั่นผลิตสินค้าและการบริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน **********************

14 เป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่โลก ด้วยการผสานความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ. “ เป็นพันธมิตรที่ดีของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เป็นผู้จ้างที่พนักงานต้องการทำงานด้วย เป็นคู่ค้าที่ลูกค้าชื่นชม และ เป็นเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคเลือก ”

15 “ มุ่งมั่นที่จะดับกระหาย และให้ความสดชื่นสำหรับทุกคน ด้วยเครื่องดื่มคุณภาพที่บริโภคมั่นใจได้ ”
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผ่านการรับรองคุณภาพ

16 กีฬา ซึ่งมีส่วนในการพัฒนา สมรรถภาพทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

17 “ มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมาย คือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่มาผลิตเครื่องดื่ม กลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัย และ ยั่งยืน ภายในปี 2556 ”

18 ไม่ใช้ถาดรองผลิตภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณ 358,743 ชิ้น/เดือน
“ พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของเราที่สามารถเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต ” เก่า ใหม่ เก่า ใหม่ ขวด light weight (จากคอยาว เป็นคอสั้น) ลดการใช้ PET = 16.5 % ไม่ใช้ถาดรองผลิตภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษ = 100 % ลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณ 358,743 ชิ้น/เดือน

19 “เราตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตของเราจะต้องไม่เพิ่มระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ”
ตู้เย็นสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 99% 25 C” เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เช้า น บ่าย น.

20 “ สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ ”

21 พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอาสาสมัคร จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์ ถุงยังชีพ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

22 เปิดให้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

23 จัดทำปฏิทินอิสลาม ฮัจเราะฮ์ศักราช

24 “ ส่งเสริมบรรยากาศทำงานที่เปิดกว้าง ปลอดภัยและสมบูรณ์ พร้อมเคารพสิทธิที่พนักงานพึงได้รับในสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม ”

25 CSR-DIW Continuous Awards 2011
รับรางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม.

26

27 “ ขอบคุณค่ะ ”


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google