งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ดำเนินการตามระเบียบการเงิน / การคลังที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามเวลาและ มีระบบป้องกันการสูญหาย 3. การป้องกันการคลาดเคลื่อนจาก การรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ดำเนินการตามระเบียบการเงิน / การคลังที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามเวลาและ มีระบบป้องกันการสูญหาย 3. การป้องกันการคลาดเคลื่อนจาก การรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. ดำเนินการตามระเบียบการเงิน / การคลังที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามเวลาและ มีระบบป้องกันการสูญหาย 3. การป้องกันการคลาดเคลื่อนจาก การรับ - จ่ายเงินสด 4. ความถูกต้องของใบเสร็จ / เช็ค 5. ระบบบัญชี การบันทึก ( ความ ถูกต้องและทันเวลา ) 6. ระบบการตรวจสอบภายนอก / ภายใน ผลการตรวจสอบ 7. เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับการ ดำเนินการ เช่น การตั้งเบิก ให้ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจร่วมกัน

5 8. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 9. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 10. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 11. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง

6 13. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 12. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. ดำเนินการตามระเบียบการเงิน / การคลังที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการแล้ว เสร็จตามเวลาและ มีระบบป้องกันการสูญหาย 3. การป้องกันการคลาดเคลื่อนจาก การรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google