งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟอร์มเพื่อ รับข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟอร์มเพื่อ รับข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฟอร์มเพื่อ รับข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การสร้างฟอร์มรับ ข้อมูล (form) Tag อื่นๆ โดยที่ชื่อไฟล์ คือ ไฟล์ที่รับข้อมูล วิธีการส่ง เป็น get กับ post Tag อื่นๆให้ใส่อยู่ระหว่าง tag ฟอร์ม

3 การสร้างช่องรับ ข้อความ (textarea) ใช้สำหรับรับข้อความขนาดใหญ่ รูปแบบ ข้อความเริ่มต้น

4 ตัวอย่างการใช้ textarea กรุณาป้อนความคิดเห็น

5 การสร้างช่องรับ ข้อมูล (text) ใช้สำหรับรับข้อความบรรทัดเดียว รูปแบบ ข้อความก่อน <input type=text size= ความกว้าง maxlength= ความยาวสูงสุด > ข้อความหลัง

6 ตัวอย่างการสร้างช่อง รับข้อมูล (text) ข้อความก่อน ข้อความหลัง

7 การสร้างช่องรับ รหัสผ่าน (password) ใช้สำหรับรับรหัสผ่าน ข้อความจะเป็นจุดสีดำอ่านไม่ออก เปลี่ยนจาก type=text เป็น type=password รูปแบบ ข้อความก่อน <input type=password size= ความกว้าง maxlength= ความยาวสูงสุด > ข้อความหลัง

8 ตัวอย่างการสร้างช่องรับ รหัสผ่าน (password) ข้อความก่อน <input type=password size=20 maxlength=30 name=mypasswd> ข้อความหลัง

9 การสร้างปุ่มส่งข้อมูล ใช้สำหรับส่งข้อมูล รูปแบบ เมื่อกดปุ่มนี้ข้อมูลในฟอร์มจะถูกส่งไปยัง ไฟล์ที่กำหนดไว้โดยคำสั่ง action

10 ตัวอย่างการสร้างปุ่ม ส่งข้อมูล

11 การสร้างปุ่มเคลียร์ ข้อมูล ใช้สำหรับส่งข้อมูล รูปแบบ เมื่อกดปุ่มนี้ข้อมูลในฟอร์มจะถูกลบทิ้ง ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฟอร์มเพื่อ รับข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google