งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wiley Online Library. Wiley Online Library Wiley Online Library เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 800 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wiley Online Library. Wiley Online Library Wiley Online Library เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 800 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wiley Online Library

2 Wiley Online Library Wiley Online Library เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 800 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน Humanities and Social Science และ Science and Medicine ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูป PDF และ HTML

3 ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล Wiley Online Library เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.th http://www.library.tu.ac.th ◦ เลือกเมนู E-Resources ◦ เลือกเมนูย่อย Online Databases ◦ เลือกฐานข้อมูล Wiley Online Library เข้าผ่านเว็บไซต์ตรงของฐานข้อมูล Wiley Online Library ◦ http://onlinelibrary.wiley.com/ http://onlinelibrary.wiley.com/

4 How to search Search ◦ Basic search ◦ Publications search ◦ Advanced search Browse ◦ Publications A-Z ◦ Browse by subject

5 Basic search : all content 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search box 2. คลิก

6 Search results 1. จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการสืบค้น 2. ข้อมูลแต่ละ รายการ 3. หากต้องการเอกสารฉบับเต็มให้คลิก PDF 4. เรียงผลการสืบค้นได้ตามความเข้าเรื่องและความ ทันสมัยของบทความ

7 Basic search : publications title คือการสืบค้นรายชื่อสิ่งพิมพ์จากคำ สำคัญ (Keyword) 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง Search box 2. คลิกเรื่อง publication titles 3. คลิก

8 Search results Search results 1. จำนวนสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 2. คลิกที่ชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม 3. ประเภทของสิ่งพิมพ์ ได้แก่ Book, Journal

9 Advanced search คลิกที่ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำแรกลงในช่อง search box 2. เลือก เขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. พิมพ์คำค้นคำที่สองลงในช่อง search box 4. คลิก Search

10 Search results 1. จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 2. แต่ละรายการจะให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อม ด้วยสาระสังเขป 3. หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกที่ PDF

11 Browse : journals A-Z คลิกที่ Publications 1. รายชื่อสิ่งพิมพ์เรียงตามลำดับอักษร 2. ประเภท ของสิ่งพิมพ์ 3. หากต้องการดูรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรใด ก็ให้คลิกที่ชื่อตัวอักษรนั้น

12 Browse : journals A-Z สัญลักษณ์นี้แสดงถึง เราสามารถดู เอกสารฉบับเต็มได้

13 Sample 1. เนื้อหาขอบเขตของวารสารชื่อนี้ 2. ปีที่ ฉบับที่ที่สามารถดูเอกสาร ฉบับเต็มได้

14 Browse by subject คือ การไล่เรียงวารสารตามหัวเรื่องใหญ่ ทั้งหมด 17 หัวเรื่อง 1. คลิกหัวเรื่องใหญ่เพื่อดูหัว เรื่องย่อย

15 Browse by subject คลิกที่หัวเรื่องใหญ่ จะปรากฏหัวเรื่องย่อยทาง ซ้ายมือ ดังภาพ 1. คลิกที่หัวเรื่องย่อย จะได้หน้าจอรายชื่อวารสาร ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องย่อยนั้น

16 Browse by subject รายชื่อวารสารที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องย่อย Art & Photography

17 รายละเอียดวารสารแต่ละรายชื่อประกอบด้วย รูปภาพ วารสาร และ ปีที่ ฉบับที่ของวารสารที่สามารถดูเอกสาร ฉบับเต็มได้


ดาวน์โหลด ppt Wiley Online Library. Wiley Online Library Wiley Online Library เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวารสารมากกว่า 800 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google