งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/03/54 ASTM Standards and Engineering Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/03/54 ASTM Standards and Engineering Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/03/54 ASTM Standards and Engineering Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ASTM Standards and Engineering Digital Library เป็น ฐานข้อมูลที่ผลิตโดย ASTM International หรือ เดิมเรียกว่า American Society Testing and Materials เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้น ในปี 1898 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 30,000 สมาชิกจาก 135 กว่า ประเทศทั่วโลก ให้บริการมาตรฐานมากกว่า 12,000 มาตรฐานในเรื่อง materials, products, systems และ services ที่เชื่อถือได้ สำหรับใช้ ในการผลิต การวิจัย การพัฒนา การทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ และสำหรับการค้าทั่วโลก Introduction

3 ASTM Journals เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการแก่ หน่วยงานเฉพาะและสมาคมทางวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและ นำเสนอบทความ สถานการณ์ต่างๆ ทางด้าน physical, life sciences และ engineering technologies สำหรับการพัฒนามาตรฐานทางด้าน วิศวกรรมต่างๆ ประกอบด้วยวารสารทั้งหมด 5 รายชื่อ ได้แก่ Geotechnical Testing, Journal of ASTM International, Journal of Cement Concrete and Aggregates,, Journal of Composites Technology and Research, Journal of Forensic Sciences, และ Journal of Testing and Evaluation เป็นต้น Introduction

4 เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น Homepage

5 คลิก Yes, I agree with the License เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฐานข้อมูล ASTM License Agreement

6 4 1 2 3 1 2 1. เลือกสืบค้นด้วยคำสำคัญหรือหมายเลขมาตรฐาน 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ3. คลิก Search 1. เลือกสืบค้นด้วยคำสำคัญหรือหมายเลขมาตรฐาน 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ3. คลิก Search 3 Search Standards

7 4 1 2 3 1. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามหัวเรื่องที่สนใจ หรือ 2. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามคณะกรรมการทางเทคนิคของ ASTM หรือ 3. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามลำดับตัวอักษรและหมายเลข หรือ 4. เลือกไล่เรียงตามสถานะของมาตรฐาน 1. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามหัวเรื่องที่สนใจ หรือ 2. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามคณะกรรมการทางเทคนิคของ ASTM หรือ 3. เลือกไล่เรียงมาตรฐานตามลำดับตัวอักษรและหมายเลข หรือ 4. เลือกไล่เรียงตามสถานะของมาตรฐาน 1 2 3 4 Search Standards

8 1. รายการผลลัพธ์ที่พบ2. คลิกเลือกชื่อมาตรฐานที่ต้องการ 2 1 Search Results

9 1 2 1. เรียกดูเฉพาะมาตรฐานฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. เรียกดูมาตรฐานฉบับปัจจุบันพร้อมแสดงการเปรียบเทียบกันระหว่างมาตรฐานฉบับ ปัจจุบันกับมาตรฐานฉบับก่อนหน้า 3. คลิกที่ more info เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่่ยวกับมาตรฐานฉบับนั้น 4. คลิกที่ Historical เพื่อแสดงมาตรฐานฉบับก่อนหน้า 5. คลิกที่ Related Products เพื่อแสดงมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ 1. เรียกดูเฉพาะมาตรฐานฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. เรียกดูมาตรฐานฉบับปัจจุบันพร้อมแสดงการเปรียบเทียบกันระหว่างมาตรฐานฉบับ ปัจจุบันกับมาตรฐานฉบับก่อนหน้า 3. คลิกที่ more info เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่่ยวกับมาตรฐานฉบับนั้น 4. คลิกที่ Historical เพื่อแสดงมาตรฐานฉบับก่อนหน้า 5. คลิกที่ Related Products เพื่อแสดงมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ 3 4 5 Standard

10 Save, Print Full Text

11 เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse Journals

12 1. เลือกวารสารฉบับที่ต้องการ 2. หรือ เลือกสืบค้นภายในวารสารนี้ 1 2 Browse Journals

13 คลิกเลือกบทความที่ต้องการ Table of Content

14 คลิกเพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF Abstract

15 Save, Print Full Text

16


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/03/54 ASTM Standards and Engineering Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google