งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exercise Design : How to check our preparedness. พ. อ. น. พ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exercise Design : How to check our preparedness. พ. อ. น. พ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exercise Design : How to check our preparedness. พ. อ. น. พ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก พ. อ. น. พ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

2

3 เราพร้อมรับภาวะฉุกเฉินจริงหรือไม่ ? แผนของเราสมบูรณ์ดีแล้ว หรือมีช่องโหว่ ตรงจุดใด ? บุคลากรของเราเข้าใจและปฏิบัติได้ตาม แผนที่เขียนไว้หรือไม่ ? ระบบตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่วางไว้สามารถ ทำงานได้จริงหรือไม่ถ้าเกิดเหตุขึ้น ? ผู้รับผิดชอบในระบบเข้าใจวิธีการใช้ระบบ ในการตอบโต้เหตุหรือไม่ ? เรายังหลงลืมหรือคิดไม่ครอบคลุมใน สถานการณ์ฉุกเฉินตรงจุดใดบ้าง ? เราจะปรับปรุงพัฒนาแผนและระบบของเรา ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

4

5 What is Exercise? Exercise : is a focused practice activity that place participants in a simulated situation requiring them to function in the capacity that would be expected of them in a real event Purpose : to promote preparedness by testing policies and plans and training personnel

6 Why Exercise? Many of real events proof that exercise is the most useful key success factor. Research has shown that people generally respond to an emergency in the way that they have trained.

7 Main benefits of an exercise program Individual training : exercise enables people to practice their roles and gain experience in those roles System improvement : Exercise improve the organization’s system for managing emergencies

8 Reason to exercise Test and evaluate plans, policies, and procedures Reveal planning weaknesses Reveal gaps in resources Improve organizational coordination and communication Clarify role and responsibilities

9 Reason to exercise Train personnel in roles and responsibilities Improve individual performance Gain program recognition and support of officials Satisfy regulatory requirements

10 Focus of an exercise Locating and eliminating problems before an actual emergency occurs Corrective actions are an important part of exercise design, evaluation, and follow up

11 การซ้อม.. ภาคบังคับ หรือ สมัครใจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดให้มี การซ้อม เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึง ต้องทำ เช่น HA, JCI, กฎหมายควบคุม อาคาร, ฯลฯ ถ้าเราทำสม่ำเสมอ มีการวางแผนและ เตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่อง การซ้อมจะช่วยให้เราประเมินตนเองได้ง่าย ว่าเราพร้อมจริงหรือไม่ ? ไม่มีใครมาบังคับ เราก็อยากจะซ้อมเอง...

12 Functions In planning exercise, the emphasis is on functions rather than on type of emergency, because preparedness in those functions is common to all emergencies. Functions are actions or operations required in emergency response or recovery

13 Functions in Emergency Management Exercise Reporting System Alert notification (Emergency Response) Warning (Public) Communications Coordination and control Emergency Public Information Damage Assessment Health and Medical

14 Functions in Emergency Management Exercise Reporting System Individual/Family Assistance Public safety Public work/Engineering Transportation Resource Management Continuity of government

15 Comprehensive Exercise Program Made up of progressively complex exercise, each one building on the previous one, until the exercise are close to reality as possible

16 Progressive exercise: Characteristics The exercise program involves the efforts and participation of various entities Carefully planned to achieve identified goals Made up of a series of increasingly complex exercises Each successive exercise builds upon the previous one until mastery is achieved

17 Progressive Exercising Broad commitment Careful planning Increasing complexity Success breeds Success Who participates?

18 8 Step of Exercise design process Assess needs Define the scope Write a purpose statement Define objectives Compose of narrative Write major & detailed events List expected actions Prepare messages

19 What activities are included? Orientation seminar Drill Tabletop exercise Functional exercise Full-scale exercise

20 Orientation seminar: Purpose the orientation seminar is an overview or introduction. Its purpose is to familiarize participants with roles, plans, procedures, or equipment. It can also be used to resolve questions of coordination and assignment of responsibilities.

21 Orientation seminar: Characteristics Format : lecture, group discussion, presentation, panel discussion, guest lecture Participants : cross-functional to discuss the problems Facilities : conference room Time : 1-2 hours Preparation : easy, 1-2 weeks

22 Orientation seminar: Application The orientation seminar can be used for a wide variety of purposes, including: Discussing a topic or problem in a group setting. Introducing something new (e.g., policies and plans). Explaining existing plans to new people

23 Orientation seminar: Application Introducing a cycle of exercises or preparing participants for success in more complex exercises. Motivating people for participation in subsequent exercises.

24 Orientation Seminar Guidelines Be Creative Get Organized and Plan ahead Be Ready to Facilitate successful orientation seminar

25 Tabletop Exercise A tabletop exercise is a facilitated analysis of an emergency situation in an informal, stress-free environment. The tabletop is largely a Discussion guided by a facilitator

26 Tabletop Exercise Purpose: to solve problems as a group. The success of a tabletop exercise is determined by feedback from participants and the impact this feedback has on the evaluation and revision of policies, plans, and procedures.

27

28 Advantage Requires only a modest commitment in terms of time, cost, and resources. Is an effective method for reviewing plans, procedures, and policies. Is a good way to acquaint key personnel with emergency responsibilities, procedures, and one another.

29 Disadvantage Lacks realism and thus does not provide a true test of an emergency management system’s capabilities. Provides only a superficial exercise of plans, procedures, and staff capabilities. Does not provide a practical way to demonstrate system overload.

30 How a Tabletop works a tabletop exercise is like a problem- solving or brainstorming session. problem- solving or brainstorming session Unlike a functional exercise, problems are tackled one at a time and talked through without stress.

31 How a Tabletop works Problem Statements and Messages: การนำเสนอปัญหา, สถานการณ์สมมุติ Facilities and Materials: การ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ สนับสนุน Facilities and Materials: การ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ สนับสนุน

32 Facilitating a Tabletop Exercise Facilitator’s responsibilities Setting the stage Involving everyone

33 Facilitating a Tabletop Exercise Facilitating in-dept problem solving Controlling the pace and flow of the exercise & distributing messages

34 Facilitator’s Characters Good personality & Health Good Listener: focused point Best Communication Conflict management Group Dynamics Conductor Friendly, Open mind

35 Roles of Participants in Tabletop Exercise Get the problem statement, analyze it Open discussion, Group dynamics Think to all options, it is possible?, don’t hurry Depend on your emergency plan, policies, and procedures If you find any new problem or weakness of the plan. Try to solve its. Give any suggestions

36 Goal and Objective of the Exercise Know & familiar with EOP Role & responsibility in EOP Individual training specific skill Cooperation & Coordination Test Emergency response system

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt Exercise Design : How to check our preparedness. พ. อ. น. พ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google