งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.กห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.กห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.กห.
Full Scale Exercise พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.กห.

2 Type of Exercises Orientation seminar Drill Tabletop exercise
Drill Tabletop exercise Functional exercise Full-scale exercise

3 Full-scale exercise เหมือนจริงมากที่สุด ทุกภาคส่วนต้องร่วมการฝึก
มีการประสานงานของทุกหน่วยงาน ต้องมีการจัดตั้ง ศูนย์สั่งการ และประสานการสั่งการทั้งหมด

4 Full-scale exercise เป็นการฝึกตอบโต้ภัยพิบัติ ที่มีรูปแบบการฝึกเพื่อทดสอบระบบ ที่มีสถานการณ์เสมือนจริงมากที่สุด และมีความกดดันสูง ทดสอบ และประเมิน แผน และ การตอบโต้ภัยพิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นที่ กองอำนวยการ และ พื้นที่เกิดเหตุ โดยมีความสมจริง จากการตัดสินใจ สั่งการ และปฏิบัติจริง ผู้ป่วยเจ็บสมมติ SAR, การสื่อสาร การใช้เครื่องมือ เครื่องจักล ทรัพยากรต่างๆ และบุคคลากร จริง

5 Full-scale exercise ผู้ควบคุม ผู้รับการฝึก ผู้ป่วยสมมติ เหตุการณ์สมมติ และผู้ประเมิน ผู้รับการฝึก มีทุกระดับ กำหนดสถานการณ์ฝึก จากการแจ้งข่างสาร สร้างฉาก และผู้ป่วยสมมติ การตัดสินใจปฏิบัติ กระทำจริง และก่อให้เกิดผลตามมาจริง ต้องมีการเตรียมการฝึกอย่างดียิ่ง ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ½ ปี

6

7

8

9 Evaluators Evaluation ผู้ประเมิน
สังเกตุการปฏิบัติของผู้รับการฝึก จดบันทึกเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากโดยมากมักจะไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ และอาจใช้การบันทึกภาพเคลื่อนไหว Evaluation การประเมิน กระบวนการสังเกตุและบันทึกการฝึก เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ผู้รับการฝึกปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และหาข้อดี ข้อเสีย ของผู้รับการฝึก

10

11 Evaluation บรรลุวัตถุประสงค์?
ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง? EOP ขั้นตอนการปฏิบัติ แนวทาง ระบบการตอบโต้ภาวะภัยพิบัติ การฝึก และความขาดแคลนบุคคลากร ความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ การวางแผนต่อไปในภายภาคหน้า

12 Evaluators สถานการณ์สมมติ กฏของการฝึก วัตถุประสงค์
ผ่านข้อกำหนดพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ประเมิน รู้ขั้นตอนพื้นฐาน การใช้แบบประเมิน

13 SMART Objectives S Simple M Measurable A Achievable R Realistic
T Task oriented

14 Exercise Evaluation

15 Evaluator Functions Observe Record key events and times as they occur
Report/Elaborate Collect information

16 Evaluator Responsibilities
Evaluate each assigned organization/player area Understand the exercise concept and scenario Know the procedures for the element being evaluated Inform the Senior Controller of problems related to exercise design Observe, record, and report participant actions Ensure collection of all evaluation data, EEGs, and materials after the exercise

17 Exercise Evaluation Guides (EEG)
*Insert EEG(s) here*

18 Evaluator Guidelines DO… Observe and record player activities
Document strengths/problem areas Write Eligibly DO NOT… Leave your post at key times Prompt players Get in the way Answer questions for players


ดาวน์โหลด ppt พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.กห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google