งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล สามารถสนทนา เชื้อเชิญ ปฏิเสธ หรือตอบรับ โดยใช้ โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ ถูกต้อง

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Functi on - Invitatio n Language Would you like to come?

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล accepting Language Yes, I’d love to. Yes, that would be great.

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Refusing Language I’m doing something that day, I’m afraid.

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล GRAMMAR GRAMMAR Present Continuous ( Future use )

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 Today is Wednesday 7 th January. Yesterday was Tuesday 6 th January. Tomorrow is Thursday 8 th January.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1 st …………. 2 nd ………… 3 rd ………… … 4 th ………… … first second third fourth

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5 th …………. 6 th ………… 11 th …………… 12 th ………… … fifth sixth eleventh twelfth

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 16 th ……………. 20 th …………… 21 st ……………. 30 th ……………. sixteenth twentieth twenty-first thirtieth

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates Dates 2 nd January,1991 The second of January, nineteen ninety- one

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates Dates January 2 nd 1991 January the second, nineteen ninety- one

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2/1/912.1.91 2 Jan 1991 The second of January, nineteen ninety- one

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Do you know….? When is Songkran Day? Songkran Day is on April 13 th.

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล His Majesty the King’s birthday is on December 5 th. His Majesty the King’s birthday is on December 5 th. When is the birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej?

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล When is the birthday of Her Majesty Queen Sirikit? Her Majesty the Queen’s birthday is on August 12 th.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Thai National Day is on December 5 th. When is Thai National Day?

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล New Year’s Eve is on December 31 st. When is New Year’s Eve?

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล GRAMMAR GRAMMAR Present Continuous ( Future use)

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What are you doing next weekend? Are you doing anything on 14 th February? ( Future use)

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Andrea ’s having a party on Saturday. We’re having a test on 21 st January.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล WRITING WRITING Complete Carole Thompson’s letter to her friend, Hanna, in Germany. Date the letter and include the travel details.

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 23 Park Street York Yo1 5AT (Date) Dear Hanna, I have now got the details of my trip to Frankfurt. I’m (leave)........... from London Heathrow at 7.50 a.m.

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล on March 4 th on flight number BA 902 and I (arrive)……….. at Frankfurt at 10.20 a.m. Thank you for offering to meet me. I (look forward) to seeing you and Stefan soon. Love Carole.

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Would you like to…? Would you like to…?

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Are you doing anything on February 14 th ? No, why?

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล There’s a good film on at the Odeon. Would you like to go? What is it?

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, I’d love to. Dark man 2

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, that would be great. Dark man 2 Oh, I’m sorry Oh, I’m sorry I can’t. I can’t. I’m doing my homework that evening.

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ตอนที่ 2 Dates and plans NEXT


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google