งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Testing Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Testing Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Software Testing Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao

3 1. เข้าใจความหมายของการทดสอบซอฟต์แวร์ 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง static testing และ dynamic testing 3. เข้าใจวิธีการทดสอบแบบ functional และ nonfunctional 4. เข้าใจถึงวิธีการทดสอบแบบ manual และ automated 5. เข้าใจถึงวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ 6. สามารถทดสอบด้วยวิธีการ Unit Test ได้ 7. สามารถทดสอบด้วยวิธีการ Load Test ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

4 Maintenance Test Build Design Requirement SDLC

5 Maintenance Test Build Design Requirement SDLC Wrong product Built to meet design Design to meet requirement Mistake Requirement reproj ect

6 Maintenance Test Build Design Requirement SDLC Wrong product Built to meet design Wrong design Requirement redes ign

7 Cost Per Defect

8 Iterative Life Cycle

9 Software Testing

10

11

12 Static Testing ตัวอย่างระบบบริหารจัดการการลาคณะ เภสัช ม. พะเยา ส่วนการส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน อีเมล์  ฟิลด์  email ผู้ติดต่อ  ชื่อผู้ติดต่อ  ปุ่ม  ส่ง

13 Static Testing ตัวอย่างระบบบริหารจัดการการลา คณะเภสัช ม. พะเยา ส่วนการส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน อีเมล์  ฟิลด์  email ผู้ติดต่อ  ชื่อผู้ติดต่อ  ปุ่ม  ส่ง Review Meeting ระดมความคิด ทีมพัฒนาระบบและผู้จัดการ (PM, PO)

14 Static Testing ตัวอย่างระบบบริหารจัดการการลาคณะ เภสัช ม. พะเยา ส่วนการส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน อีเมล์  ฟิลด์  email ผู้ติดต่อ  ชื่อผู้ติดต่อ  ปุ่ม  ส่ง  รีเซ็ต Review Meeting

15 Static Testing N o. Review Comment 1 เพิ่มปุ่มรีเซ็ต 2 รอยืนยันจากลูกค้า : เพิ่มการส่งข้อความ ให้เก็บไว้ในระบบ ( เพิ่มเติมจากการส่งอีเมล์ ) Review Meeting

16 Static Testing N o. Review CommentStatus 1 เพิ่มปุ่มรีเซ็ตยืนยัน 2 เพิ่มการส่งข้อความให้เก็บไว้ ในระบบ ( เพิ่มเติมจากการส่งอีเมล์ ) ปฎิเสธ : ลูกค้าไม่ ต้องการ Client Feedback

17 Dynamic Testing

18 ประเภทการทดสอบ

19 You Never Knew Existed 1. Acceptance Testing: Formal testing conducted to determine whether or not a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether or not to accept the system. It is usually performed by the customer. 2. Accessibility Testing: Type of testing which determines the usability of a product to the people having disabilities (deaf, blind, mentally disabled etc). The evaluation process is conducted by persons having disabilities. 3. Active Testing: Type of testing consisting in introducing test data and analyzing the execution results. It is usually conducted by the testing teams. 4. Agile Testing: Software testing practice that follows the principles of the agile manifesto, emphasizing testing from the perspective of customers who will utilize the system. It is usually performed by the QA teams. 5. Age Testing: Type of testing which evaluates a system's ability to perform in the future. The evaluation process is conducted by testing teams.  Read more at http://www.guru99.com/types-of-software- testing.html#qk1zyDGAfI7K6VXS.99http://www.guru99.com/types-of-software- testing.html#qk1zyDGAfI7K6VXS.99 100 Types of Software Testing

20 How to Testing Manual Testing Vs Automation Testing

21  ใช้ทดสอบ functional requirement  fact : software testing ใช้ได้ทั้ง Manual และ Automation Manual Testing MythFact Anyone can do manual testingTesting requires many skill sets Testing ensures 100% defect free product Testing attempts to find as many defects as possible. Identifying all possible defects is impossible. Automated testing is more powerful than manual testing 100% test automation cannot be done. Manual Testing is also essential. Testing is easyTesting can be extremely challenging.Testing an application for possible use cases with minimum test cases requires high analytical skills.

22  Performance Test JMeter http://apache.spinellicreations.com//jmeter/binaries/apach e-jmeter-2.11.zip http://apache.spinellicreations.com//jmeter/binaries/apach e-jmeter-2.11.zip  Unit Test java :: JUnit http://junit.org/http://junit.org/ PHP :: SimpleTest http://www.simpletest.org/ http://www.simpletest.org/ Automation Testing

23 จบเนื้อหา Software Testing


ดาวน์โหลด ppt Software Testing Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google