งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to make a sandwich. Hi, Mook. How are you? Hi, ไอติม. I’m happy. How are you?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to make a sandwich. Hi, Mook. How are you? Hi, ไอติม. I’m happy. How are you?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to make a sandwich

2 Hi, Mook. How are you?

3 Hi, ไอติม. I’m happy. How are you?

4 I’m hungry. I haven’t had breakfast yet. หิวคะ ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ เช้า

5 Let’s go.

6 Ingredients 1. bread2. lettuce 3. mayonnaise and ham

7 How to make a sandwich

8 first Cut a piece of bread into two pieces.

9 second spread some mayonnaise on one bread

10 Third put some ham and lettuce on the bread

11 fourth put another piece of bread on the top

12 finallyenjoy eating.

13 How does it taste? รสชาติเป็นยังไง คะ

14 Yummy! Yummy อร่อยมากคะ

15 You can make a sandwich at home. เพื่อนๆ สามารถทำรับประทานเองได้ ที่บ้านนะคะ

16 It’s easy. ง่ายนิดเดียว

17 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt How to make a sandwich. Hi, Mook. How are you? Hi, ไอติม. I’m happy. How are you?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google