งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.11 น้ำใต้ดิน 1. ชั้นของวัตถุพรุนใต้ระดับน้ำใต้ดิน Zone of Saturation 1.1 Aquifer = วัตถุพรุนมีน้ำบรรจุเต็ม สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงพอในแง่ Economic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.11 น้ำใต้ดิน 1. ชั้นของวัตถุพรุนใต้ระดับน้ำใต้ดิน Zone of Saturation 1.1 Aquifer = วัตถุพรุนมีน้ำบรรจุเต็ม สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงพอในแง่ Economic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.11 น้ำใต้ดิน 1. ชั้นของวัตถุพรุนใต้ระดับน้ำใต้ดิน Zone of Saturation 1.1 Aquifer = วัตถุพรุนมีน้ำบรรจุเต็ม สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงพอในแง่ Economic development 1.2 Aquiclude = วัตถุพรุนที่มีน้ำ บรรจุพรุนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงพอ ในแง่ Economic development 1.3 Aquifuge = วัตถุไม่มีรูพรุนให้น้ำ ให้น้ำเข้าไปอยู่ หรือเป็นทางผ่านของน้ำได้ (*Groundwater under natural pressure is call artesian water*) Unconfined aquifer Water table Confined aquifer hydraulic pressure of water Spring Perched groundwater

2 2. รูพรุนในชั้นน้ำใต้ดิน (porosity) Wt = ปริมาณรูพรุนที่มีทั้งหมด Wr = รูพรุนที่น้ำเก็บกักน้ำอย่างถาวร โดย molecular attraction Wd = รูพรุนที่น้ำสามารถไหลออกไปได้ P t = W t x 100 Volume P r = W x 100 Volume P d = W d x 100 Volume P t = P r + P d

3 3. การเคลื่อนที่น้ำใต้ดิน 3.1 ในแนวตั้ง (Vertical) = Capillary Rise Equation ในเมื่อ h = height of water in the soil column (cm) T = Surface tension of water r = Soil pore radius (cm)  = Water density = 1 gm/cc g = gravity = 980 cm/sec 2 h = 2T cos  r  g

4 โดยที่ค่า 2T, และ g เป็นค่าคงที่ของดินชนิด ใดชนิดหนึ่ง = Constant Value (C) h = C โดย C = 2T r g h r พิสูจน์สูตร แรงขึ้น = แรงลง Surface tension = มวลของน้ำ 2 rT Cos = r 2 h hg h = 2T Cos r g T Tcos

5 3.2 การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดินใน แนวราบ …..Darcy ’ s Law ในเมื่อ Q = Discharge (gal./day) P = Coefficient of permeability (gal./day/ft 2 ) I = hydraulic gradient (ft/ft) A = X-sectional area of flow (ft 2 ) Q = PIA


ดาวน์โหลด ppt 6.11 น้ำใต้ดิน 1. ชั้นของวัตถุพรุนใต้ระดับน้ำใต้ดิน Zone of Saturation 1.1 Aquifer = วัตถุพรุนมีน้ำบรรจุเต็ม สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงพอในแง่ Economic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google