งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADOLESCENT NEURODEVELOPMENT CLINICAL IMPLICATION ; Dr. Suriyadeo Tripathi National Institute for Child and Family Development Mahidol University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADOLESCENT NEURODEVELOPMENT CLINICAL IMPLICATION ; Dr. Suriyadeo Tripathi National Institute for Child and Family Development Mahidol University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADOLESCENT NEURODEVELOPMENT CLINICAL IMPLICATION ; Dr. Suriyadeo Tripathi National Institute for Child and Family Development Mahidol University

2 Ingredient of Brain cognitive social and mindfulness of adolescent dev. Ingredient of Brain cognitive social and mindfulness of adolescent dev. POSITIVE POWER

3 Brain Development

4 ; Cognitive and Mindfulness

5 Family power Power of Wisdom Power of peer / super peer Power of community Adolescent cognitive development & positive mindfulness ( Life Assets)

6 Community Positive role models of adult in community Warm and safe Volunteer activity Connectedness to community Opportunity for Leisure Meaningful participation in community activity

7 Peer / super peer Creative activities Good Role model Religious/ spiritual activity Creative media Peer support Good relationship Community Positive role model Warm and safety Meaningful and volunteer act connectedness

8 Family Love Caring / support Connectedness Positive Communications Positive discipline Role model Media literacy Peer/super peer Good role model Creative activities Religious activity Creative media Violence/Incarceratio n Spiritual activity good relationship Community Positive role model Warm and safety Meaningful and volunteer act connectedness

9 School/wisdom connectedness Safety/ role model Academic Performance Folk wisdom learning Family love Caring/support Monitoring Communications Role model Positive discipline Positive communication Media literacy Caring/support Positive discipline Media literacy Community Positive role model Warm and safety Meaningful and volunteer act connectedness Peer/super peer Good role model Creative activities Religious activity Creative media Violence/Incarceratio n Spiritual activity good relationship

10 School / wisdom Connectedness Role model/ safety Academic Performance Folk wisdom learning Media literacy Self Life skill Mindfulness Self sufficiency Positive value and identity Social skill Self esteem Community Peer/super peer Family School/Wisdom Peer/super peer Good role model Creative activities Religious activity Creative media Violence/Incarceratio n Spiritual activity good relationship Community Positive role model Warm and safety Meaningful and volunteer act connectedness Family love Caring/support Monitoring Communications Role model Positive discipline Positive communication Media literacy

11 POWER OF SELF FAMILY POWER POWER OF PEER POWER OF COMMUNITY POWER OF WISDOM FIGURE SHOW; A POSITIVE NAVIGATOR !! LIFE ASSET POSITIVE MODEL STRENGTH THE COMMUNITY

12 LIFE ASSETS (self assessment tool) Positive Mindfulness + Cognition of Adolescent 12 = 5 Main powers and 48 indicators

13 Table1. Level of Life Assets determined by percentage criteria (summation score of cases) 13 Level of Life AssetsPercentage of Answering each item Analysis Results Low Lower than 60 (Grade F) Fail Moderate or fair60-69.99 (Grade C) Passing criteria good.70-70.99 (Grade B) Passing criteria very good.Higher than 80 (Grade A) Excellent Validity 0.89 (by cronbach alpha coefficient)

14 Child and Family Network of Thailand Commu nity setting Family setting school setting Vision and Mission Asset Building Community Development (ABCD) Boundary Partners 5 Power Socialimmunity Socialimmunity Naviga tors

15 Mapping Life Assets across the country Acknowledge ; Office of Basic education, Ministry of Education, Thailand 2012 15

16 Table 2. Power of Life Assets secondary school in Thailand 2011-2012. 16 Total 69.1% c+c+ All power evaluated to grade C except Family power (grade B)

17 แม่อ้อ อ. พาน ถืมตอง, บ้านดอนมูล บ้านปิน ดอกคำใต้ บ่อแฮ้ว, นิคมพัฒนา โพรงมะเดื่อ โคกสลุง บ้านส่องเหนือ, ต. หนองแสง ต. พระธาต บ้านปง, บ้านเป้า, ต. ดอนแก้ว, บ้านช่อแล, สันมหาพล, ม่วงคำ, ระดับจว. ชม. ดอนยอ, ระดับจว. นครนายก ท่าฉนวน พระยาบันลือ, ตลาดเกรียบ, บางนมโค ดอนหญ้านาง, วังแดง บางโปรง, บางโฉลง บ้านป่าคู้ล่าง บ้านหนองเต่า บ้านโนนชาติ, บ้านซำม่วง, บ้านฟองใต้, บ้านวังกวาง ด่านซ้าย, วังสะพุง, วังยาง หนองบัว ปะทิว, หลังสวน ตะเคียนทอง, ท่าทอง, ทุ่งรัง, พรุพี, ช่องช้าง, โมถ่าย, ระดับจว. สฎ ชุมชนหลังมวล., บางจาก, หัวตะพาน, ท่าศาลา, โพธิ์ทอง, หลักสาม ร่มเกล้า 3 zone Community model; nationwide Pilot study in 25/76 provinces In every part of Thailand ต. ปริก บ้านเขาหลัก, บ้านไทรห้อย ต. ตะโหมด 2 พท.

18 Three stepladder to build strengthen of the community by Life Assets 18

19 19 Life Assets; compass to build up resilience (Social Immunity 3 methods differently Social Hot cognition Cold cognition

20


ดาวน์โหลด ppt ADOLESCENT NEURODEVELOPMENT CLINICAL IMPLICATION ; Dr. Suriyadeo Tripathi National Institute for Child and Family Development Mahidol University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google