งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาวัคซีน ไข้เลือดออกใน ประเทศไทย บรรยายโดย ดร. นพ. สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาวัคซีน ไข้เลือดออกใน ประเทศไทย บรรยายโดย ดร. นพ. สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาวัคซีน ไข้เลือดออกใน ประเทศไทย บรรยายโดย ดร. นพ. สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

2 2 Epidemiology of Dengue Infections

3 3 Reported cases of DHF by years in Thailand (1958- 2004) Year C ase (x10,000)

4 4 Center for Vaccine Development, Mahidol University and WHO/TDR Reference Center on Dengue for Asia Table : Summary on dengue virus isolates from patients in Bangkok, Thailand, years 1997-2004

5 5 Natural History There are four dengue virus serotypes, called DEN-1 DEN-2 DEN-3 DEN-4 They belong to the genus Flavivirus of Flaviviridae family. All 4 serotypes of Dengue infection are associated with Dengue hemorrhagic fever.

6 6 OBJECTIVE The overall objective of the programme is to develop a safe, effective and inexpensive live attenuated tetravalent dengue vaccine.

7 7 Parental Dengue Viruses Used for Attenuation Attempts

8 8 PDK Cell Preparation

9 9 Serial passages of parental strains of DEN viruses isolated from patients into Primary Dog Kidney cells certified for vaccine substrate

10 10 การเตรียมวัคซีนไข้เลือดออกในระดับ Laboratory Scale ที่ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

11 11 Inoculation in 175 cm 2 flask, using 5 ml inoculum Preparation of DEN-2 (16681) PDK 53 Vaccine, Production Lot. 1 in 20 x 175 cm 2 flasks

12 12 Live Attenuated Dengue Vaccine Biological Attributes 1. Plaque Size Morphology in LLC-MK2 Cells 2. Cytopathic Effect in LLC-MK2 Cells 3. Temperature Sensitivity 4. Replication in Mononuclear Cells 5. Suckling Mouse Neurovirulence 6. Monkey Viremia and Antibody Response 7. Infection, dissemination and transmission in mosquitoes Study of Biological markers every 5 passages

13 13 Comparison of plaque size morphology between DEN-4 parental strain and PDK passage 48 in LLC-MK2 cells

14 14 Mosquito inoculation

15 15 Live Attenuated Dengue Vaccine Summary on serial passages of dengue viruses Total 206 Strains

16 16 Dengue Vaccine Development Clinical Trials in Adults Monovalent Dengue 1 Monovalent Dengue 2 Monovalent Dengue 4 Bivalent Dengue 1+2, 2+4, 1+4 Trivalent Dengue 1+2+4 Monovalent Dengue 3 Tetravalent Dengue 1+2+3+4 Clinical Trials in Children Tetravalent Dengue 1+2+3+4

17 17 Table: Reciprocal PRNT titers of adult subjects receive trivalent DEN-1, 2 and 4 NA = Not available

18 18 Tetravalent Dengue Vaccine Clinical Trials in Children (MU)

19 19 Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine Mahidol University, 1980-1992 DEN-1 PDK 13 Monovalent clinical trials - adults Trivalent clinical trial - adults Safety and immunogenicity - perfect Attenuation attempts in PDK - fail DEN-3 PGMK 30 DEN-2 PDK 53DEN-4 PDK 48

20 20 Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine Mahidol - Sanofi Pasteur, 1992-2002 1997 Monovalent and tetravalent vaccine trial (USA) 1998-2000 Tetravalent vaccine trials in children 5-12 y.o. (Thailand) 2001-2002 Cell substrate changed from PDK to Vero cell 2003-2004 DEN-3 in Vero -Trials in Hong Kong-Highly reractogenic DEN-4 in Vero - high monkey viremia 2005 DEN-1, DEN-2 in Vero - Trials in Australia Comment : Still no DEN-3 and DEN-4 vaccine

21 21 1. Live attenuated tetravalent dengue PDK based vaccine 1.1 MU/sp 1.2 WRAIR-GSK * DEN-1, DEN-2 2. ChimeriVax (Yellow Fever Vaccine Platform) Acambis Inc. (USA + UK) * Monovalent DEN-2 - satisfactory (safety + immunogenicity) * Tetravalent vaccine - Seroconversion rate * Probably will require 3 doses * Booster effect? Current Dengue Vaccines at Advanced State of Development Advanced State of Development

22 22 Dengue Vaccine Year Planning of MU

23 23 สรุป ศูนย์พัฒนาวัคซีน ม. มหิดล นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน แห่งชาติ ( พ. ศ. 2548) Dengue Vaccine เป็นวัคซีนชนิดหนึ่ง ในนโยบายและแผน การวิจัยและพัฒนา - มาตรฐาน GLP (1980) - IND _ US FDA - WHO Peer Review 12 years Industrial Development- Pharmaceutical Industry Strategy ในการ develop vaccine - most promising Technical problem- overcome

24 24 I. แผนการผลิต 1.1 Pilot Production ใน GMP Facilities (2.5 L) Clinical Evaluation ของ Pilot Lots 1.2 Industrial Scale Product (250 L) 1.3 Outsourcing - Open II. Knowledged Human Resource III. ทุน ระดมจาก Partner ที่ สามารถ Contribute ตาม แผนการดำเนินการ IV. ตลาด - Local, regional and global - Low income V/S Medium and High income สรุป แผนการดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาวัคซีน ไข้เลือดออกใน ประเทศไทย บรรยายโดย ดร. นพ. สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google