งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. นพ. สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Epidemiology of Dengue Infections

3 Reported cases of DHF by years in Thailand (1958-2004)
Case (x10,000) Year

4 Center for Vaccine Development, Mahidol University and WHO/TDR Reference Center on Dengue for Asia
Table : Summary on dengue virus isolates from patients in Bangkok, Thailand, years

5 Natural History There are four dengue virus serotypes, called DEN-1
DEN DEN-4 They belong to the genus Flavivirus of Flaviviridae family. All 4 serotypes of Dengue infection are associated with Dengue hemorrhagic fever.

6 OBJECTIVE The overall objective of the programme is to develop a safe, effective and inexpensive live attenuated tetravalent dengue vaccine.

7 Parental Dengue Viruses Used for Attenuation Attempts

8 PDK Cell Preparation

9 Serial passages of parental strains of DEN viruses isolated from patients into Primary Dog Kidney cells certified for vaccine substrate

10 การเตรียมวัคซีนไข้เลือดออกในระดับ Laboratory Scale
ที่ศูนย์พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

11 Inoculation in 175 cm2 flask, using 5 ml inoculum
Preparation of DEN-2 (16681) PDK 53 Vaccine, Production Lot. 1 in 20 x 175 cm2 flasks

12 Live Attenuated Dengue Vaccine Biological Attributes
1. Plaque Size Morphology in LLC-MK2 Cells 2. Cytopathic Effect in LLC-MK2 Cells 3. Temperature Sensitivity 4. Replication in Mononuclear Cells 5. Suckling Mouse Neurovirulence 6. Monkey Viremia and Antibody Response 7. Infection, dissemination and transmission in mosquitoes Study of Biological markers every 5 passages

13 Comparison of plaque size morphology between DEN-4 parental strain and PDK passage 48 in LLC-MK2 cells

14 Mosquito inoculation

15 Live Attenuated Dengue Vaccine Summary on serial passages of dengue viruses
Total Strains

16 Dengue Vaccine Development
Clinical Trials in Adults Monovalent Dengue 1 Monovalent Dengue 2 Monovalent Dengue 4 Bivalent Dengue 1+2, 2+4, 1+4 Trivalent Dengue 1+2+4 Monovalent Dengue 3 Tetravalent Dengue Clinical Trials in Children

17 Table: Reciprocal PRNT titers of adult subjects receive trivalent DEN-1, 2 and 4
NA = Not available

18 Tetravalent Dengue Vaccine Clinical Trials in Children (MU)

19 Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine
Mahidol University, DEN-1 PDK 13 DEN-2 PDK 53 DEN-4 PDK 48 Monovalent clinical trials - adults Trivalent clinical trial - adults Safety and immunogenicity - perfect DEN-3 PGMK 30 Attenuation attempts in PDK - fail

20 Live Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine
Mahidol - Sanofi Pasteur, Monovalent and tetravalent vaccine trial (USA) Tetravalent vaccine trials in children 5-12 y.o. (Thailand) Cell substrate changed from PDK to Vero cell DEN-3 in Vero -Trials in Hong Kong-Highly reractogenic DEN-4 in Vero - high monkey viremia DEN-1, DEN-2 in Vero - Trials in Australia Comment : Still no DEN-3 and DEN-4 vaccine

21 Current Dengue Vaccines at Advanced State of Development
1. Live attenuated tetravalent dengue PDK based vaccine 1.1 MU/sp 1.2 WRAIR-GSK * DEN-1, DEN-2 2. ChimeriVax (Yellow Fever Vaccine Platform) Acambis Inc. (USA + UK) * Monovalent DEN-2 - satisfactory (safety + immunogenicity) * Tetravalent vaccine - Seroconversion rate * Probably will require 3 doses * Booster effect?

22 Dengue Vaccine Year Planning of MU

23 สรุป ศูนย์พัฒนาวัคซีน ม.มหิดล
สรุป ศูนย์พัฒนาวัคซีน ม.มหิดล นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ. 2548) Dengue Vaccine เป็นวัคซีนชนิดหนึ่งในนโยบายและแผน การวิจัยและพัฒนา - มาตรฐาน GLP (1980) - IND _ US FDA - WHO Peer Review 12 years Industrial Development - Pharmaceutical Industry Strategy ในการ develop vaccine - most promising Technical problem - overcome

24 สรุป แผนการดำเนินการ I. แผนการผลิต
สรุป แผนการดำเนินการ I. แผนการผลิต 1.1 Pilot Production ใน GMP Facilities (2.5 L) Clinical Evaluation ของ Pilot Lots 1.2 Industrial Scale Product (250 L) 1.3 Outsourcing Open II. Knowledged Human Resource III. ทุน ระดมจาก Partner ที่สามารถ Contribute ตาม แผนการดำเนินการ IV. ตลาด - Local, regional and global - Low income V/S Medium and High income


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google