งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1

2 My name is Asim. Hi.

3 Great, thanks! Not so bad. So, so. Not great.

4 E I K Q U W Y C 1.2

5 C 1.3

6 ten twenty thirty three twelve eighteen twenty-four twelve four C 1.4

7

8 C 1.5

9 Audio script and answers C 1.6 one one yellow seventeen green ten
orange pink twenty-two blue blue twenty-two

10 C 1.7

11

12 C 1.8

13 A D B C

14

15 C 1.9

16 S C H O O L B A G R U B B E R D I C T I O N A R Y B O A R D

17 C 1.10

18 French Science English Maths P.E. English Music Drama English Science I.C.T. Geography French History

19 C 1.11

20

21 Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

22 u l y A u u s t e b u a r y M a c S e p t e m e r O c t b e r p r i l M y N o e m b e e c e b r J u e

23 C 1.12 C 1.13 September June November thirty-one

24 A U T U M N S P R I N G S U M M E R W I N T E R

25 spring summer autumn autumn winter spring

26

27 C 1.13

28 twenty-third tenth second eighteenth sixteenth thirty-first

29


ดาวน์โหลด ppt TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google