งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1

2 My name is Asim. Hi.

3 Great, thanks! Not so bad. So, so. Not great.

4 E I K Q U W Y C 1.2

5 C 1.3

6 ten twenty thirty three twelve eighteen fourtwenty-fourtwelve C 1.4

7

8 C 1.5

9 Audio script and answers C 1.6one yellowseventeen greenten orangepink twenty-twoblue blue twenty-two C 1.6

10 C 1.7

11

12 C 1.8

13 A D B C

14

15 C 1.9

16 S C H O O L B A G R U B B E R D I C T I O N A R Y B O A R D

17 C 1.10

18 History English Geography French Science Maths Music French Drama I.C.T. English P.E.

19 C 1.11

20

21 Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

22 e c e b r e b u a r y M a c p r i l M y J u e u l y A u u s t S e p t e m e r O c t b e r N o e m b e

23 September June November thirty-one C 1.12  C 1.13

24 A U T U M N S P R I N G S U M M E R W I N T E R

25 spring autumn summer autumn winter

26

27 C 1.13

28 thirty-first twenty-thirdtenth secondeighteenthsixteenth

29


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEAM UP IN ENGLISH 1 ม. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google