งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะติดตาย (Deadlock). Deadlock คืออะไร สภาวะที่โปรเซสบางตัวหรือทุกตัว ไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วมี การแย่งทรัพยากรกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะติดตาย (Deadlock). Deadlock คืออะไร สภาวะที่โปรเซสบางตัวหรือทุกตัว ไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วมี การแย่งทรัพยากรกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะติดตาย (Deadlock)

2 Deadlock คืออะไร สภาวะที่โปรเซสบางตัวหรือทุกตัว ไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วมี การแย่งทรัพยากรกัน ทรัพยากรในระบบ – เวลาของ CPU (CPU time) – Address Space – File – I/O

3 เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรของ โปรเซส ทุกๆโปรเซสจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ – 1. ร้องขอ (Request) จะรอจนกว่าได้รับทรัพยากรนั้น – 2. ใช้งาน (Use) ใช้งานจนเสร็จ – 3. คืนทรัพยากร (Release) ใช้เสร็จแล้วก็คืนกลับสู่ ระบบ ปัญหาเกิดตรงไหน – ร้องขอตลอดกาล – ใช้งานแล้วไม่คืน

4 เงื่อนไขการเกิด Deadlock จะเกิด Deadlock เมื่อ – ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (Mutual Exclusion) 1 โปรเซสเท่านั้นที่จะใช้ทรัพยากรได้ อีกโปรเซสต้องรอ – ถือครองแล้วรอคอย (Hold and Wait) โปรเซสตัวหนึ่งใช้ทรัพยากรอยู่ โดยที่กำลังรอคอย ทรัพยากรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรตัวนี้ก็ถูกครอบครอง โดยอีกโปรเซสหนึ่ง – ไม่มีการแทรกกลางคัน (No Preemption) ทรัพยากรจะถูกคืนเมื่อโปรเซสต้องการคืน หากไม่คืน OS ทำอะไรไม่ได้ – รอคอยเป็นวงกลม เป็นการรอคอยแบบงูกินหาง

5 ตัวอย่าง - วงกลม แทนโปรเซส - สี่เหลี่ยม แทนทรัพยากรแต่ละประเภท และจะใช้ จุด แทนทรัพยากรแต่ละ Instance - ลูกศร แทนการใช้ทรัพยากร P1 P2 R3 R2 R1 ถูกใช้โดย P2 รอคอย R3 ถูกใช้โดย P1

6 สรุป การเกิด Deadlock จะทำให้ระบบเสียเสถียรภาพ ไป ระบบควรจะมีการตรวจสอบ (Monitor) อยู่อย่าง สม่ำเสมอ ทางที่ดีก็ควรป้องกันไว้ก่อน (Preventive Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt ภาวะติดตาย (Deadlock). Deadlock คืออะไร สภาวะที่โปรเซสบางตัวหรือทุกตัว ไม่สามารถ ทำงานต่อไปได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วมี การแย่งทรัพยากรกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google