งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะติดตาย (Deadlock)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะติดตาย (Deadlock)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะติดตาย (Deadlock)

2 Deadlock คืออะไร สภาวะที่โปรเซสบางตัวหรือทุกตัว ไม่สามารถทำงานต่อไปได้
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แล้วมีการแย่งทรัพยากรกัน ทรัพยากรในระบบ เวลาของ CPU (CPU time) Address Space File I/O

3 เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรของโปรเซส
ทุกๆโปรเซสจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ 1. ร้องขอ (Request) จะรอจนกว่าได้รับทรัพยากรนั้น 2. ใช้งาน (Use) ใช้งานจนเสร็จ 3. คืนทรัพยากร (Release) ใช้เสร็จแล้วก็คืนกลับสู่ระบบ ปัญหาเกิดตรงไหน ร้องขอตลอดกาล ใช้งานแล้วไม่คืน

4 เงื่อนไขการเกิด Deadlock
ทรัพยากรเป็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (Mutual Exclusion) 1 โปรเซสเท่านั้นที่จะใช้ทรัพยากรได้ อีกโปรเซสต้องรอ ถือครองแล้วรอคอย (Hold and Wait) โปรเซสตัวหนึ่งใช้ทรัพยากรอยู่ โดยที่กำลังรอคอยทรัพยากรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งทรัพยากรตัวนี้ก็ถูกครอบครองโดยอีกโปรเซสหนึ่ง ไม่มีการแทรกกลางคัน (No Preemption) ทรัพยากรจะถูกคืนเมื่อโปรเซสต้องการคืน หากไม่คืน OS ทำอะไรไม่ได้ รอคอยเป็นวงกลม เป็นการรอคอยแบบงูกินหาง

5 ตัวอย่าง - วงกลม แทนโปรเซส
- สี่เหลี่ยม แทนทรัพยากรแต่ละประเภท และจะใช้ จุดแทนทรัพยากรแต่ละ Instance - ลูกศร แทนการใช้ทรัพยากร P1 P2 R1 ถูกใช้โดย P1 R2 รอคอย R3 ถูกใช้โดย P2 R3

6 สรุป การเกิด Deadlock จะทำให้ระบบเสียเสถียรภาพไป
ระบบควรจะมีการตรวจสอบ (Monitor) อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทางที่ดีก็ควรป้องกันไว้ก่อน (Preventive Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt ภาวะติดตาย (Deadlock)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google