งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกนกอร ศิริอำนาจ 50036153 กลุ่ม 2.  1) The producer/consumer problem นี่คือปัญหาที่มีชื่อเสียงและเป็นรูปแบบสิ่งที่ โรงงานพอใจ บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก็เป็นที่พอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกนกอร ศิริอำนาจ 50036153 กลุ่ม 2.  1) The producer/consumer problem นี่คือปัญหาที่มีชื่อเสียงและเป็นรูปแบบสิ่งที่ โรงงานพอใจ บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก็เป็นที่พอใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกนกอร ศิริอำนาจ 50036153 กลุ่ม 2

2  1) The producer/consumer problem นี่คือปัญหาที่มีชื่อเสียงและเป็นรูปแบบสิ่งที่ โรงงานพอใจ บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก็เป็นที่พอใจ ของโรงงานผลิตและโรงงานก็ใช้ชิ้นส่วนนั้น คุณ สามารถกล่าวว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ และ โรงงานที่เราทำในการเป็นผู้บริโภคชิ้นส่วนเหล่านี้

3 2) Lost updates ถ้าคุณเข้ารหัสผู้ผลิตตรง ๆและ psuedo code ผู้บริโภค แต่ละสิ่งที่พวกมันทำงาน เมื่อมีการ ทำงานคนเดียว คุณสามารถเรียกใช้เป็นอันแรกและ ทำงานต่อไป แต่ถ้าคุณ interleave โค้ด มันจะหยุด ทำงาน

4 3) เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหานี้ เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ‘crticial section’ Crticial section คือ พื้นที่ที่มีบางส่วนมีการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการ ปรับปรุงแก้ไข เช่น ตัวแปร Global บางตัวเป็น incremented หรือ decremented ผู้ผลิต / ผู้บริโภค เช่น ที่ตัวแปรถูกใช้ร่วมกันคือเป็น เคาน์เตอร์

5 4) แต่ละ Proces มีส่วนของรหัสที่เรียกว่า ‘critical section’ โปรเซสอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปร การปรับปรุงตาราง การเขียนไฟล์เป็นต้น คุณลักษณะสำคัญของระบบคือเมื่อกระบวนการหนึ่ง คือ exectuing ใน ‘critical section’ และไม่มี กระบวนการอื่นๆ ที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานใน ส่วน ‘critical section’ กล่าวคือ ไม่มีกระบวนการ สองกระบวนการที่จะรันใน ‘critical section’ ใน เวลาเดียวกัน

6 การแก้ปัญหาในส่วน ‘critical section’ ต้องมีความต้องการ 3 อย่างต่อไปนี้ : 1)mutual exclusion คือ การแยกการดำเนินการเมื่อ เกิดการดำเนินการร่วม หากโปรเซส P1 กำลังทำ การเอ็กซ์ซีคิวในส่วนงานวิกฤต โปรเซสอื่นก็จะไม่ สามารถทำการเอ็กซ์ซีคิวในส่วนงานวิกฤตได้

7 2) progress คือ หากไม่มีโปรเซสใดกำลังเอ็กซ์ซีคิว ในส่วนงานวิกฤตและมีโปรเซสอื่นใดอยู่ในส่วนงาน วิกฤต โปรเซสที่ถูกเลือกให้ทำการเอ็กซ์ซีคิวเป็น โปรเซสถัดไปก็จะไม่สามารถถูกเลื่อนออกไปได้ 3)bounded waiting คือ ขอบเขตการรอคอย ขอบเขตการรอคอยขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่โปรเซส ใดๆ ได้รับสิทธิในการเข้าสู่ส่วนงานวิกฤต หลังจาก โปรเซสนั้นได้ทำการร้องขอเพื่อเข้าสู่ส่วนงานวิกฤต และก่อนที่การร้องขอนั้นจะได้รับอนุญาต 3.1 สมมติให้โปรเซสนั้นทำการเอ็กซ์ซีคิวที่ความเร็ว ไม่เป็นศูนย์ 3.2 ไม่มีทางเลือกอื่นที่สัมพันธ์กับโปรเซสที่ N

8  วิธีที่ 1 – Peterson's solution ซอร์ฟแวร์เพียงแต่ไม่สามารถทำงานบน ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ได้ แต่มันดีสำหรับ 2 processes/threads  วิธีที่ 2 - Test and Set (hardware [mainframes])  วิธีที่ 3 - Swap (hardware [PCs]) วิธีที่ 2 และ 3 สามารถทำงานได้ดีเยี่ยม แต่ต้อง ทำงานแบบใช้ภาษา assembler language หรือ machine code ซึ่งมันก็ไม่สะดวกสบายและอาจจะทำไม่ได้ในทุก อย่าง ( คิดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานในพวก perl, python, tcl, and other scripting languages) สิ่งเราที่ทำได้ก็คือการรอคอยการทำงานของมัน....


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกนกอร ศิริอำนาจ 50036153 กลุ่ม 2.  1) The producer/consumer problem นี่คือปัญหาที่มีชื่อเสียงและเป็นรูปแบบสิ่งที่ โรงงานพอใจ บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก็เป็นที่พอใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google