งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง SME Gen 1 50% Gen 2 --10% Gen 3 --10% Gen 4 --10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง SME Gen 1 50% Gen 2 --10% Gen 3 --10% Gen 4 --10%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ตำแหน่ง SME Gen 1 50% Gen 2 --10% Gen 3 --10% Gen 4 --10%

7

8 ตำแหน่ง SME Gen 1 150% Gen 2 -50% Gen 3 --20% Gen 4 --20% Gen 5 --20% Gen 6 --20% Gen 7 --20%

9 Gen รายได้ทีมแข็ง ของลูกทีม 100% % รายได้ จำนวนทีมงาน สมาชิก รายได้รวม Gen 1 1,500,000150%2,250,00024,500,000 Gen 2 1,500,00050%750,00043,000,000 Gen 3 1,500,00020%300,00082,400,000 Gen 4 1,500,00020%300,000164,800,000 Gen 5 1,500,00020%300,000329,600,000 Gen 6 1,500,00020%300,0006419,200,000 Gen 7 1,500,00020%300,00012838,400,000 รวม 300%4,500,00025681,900,000

10

11

12

13

14 3. ลงมือทำอย่างจริงจัง 1 – 2 ปี - ทำตามแผนงานที่วางแผน และตั้งเป้าไว้ - เรียนรู้ ฝึกซ้อม งานพื้นฐานที่สำคัญ ( 1. บัญชีรายชื่อ, 2. เชิญ / นัดหมาย, 3.STP, 4. การติดตามผล ) - ปรึกษาวิเคราะห์และวางแผนงานกับผู้แนะนำหรืออัพไลน์ - แนะนำผู้มุ่งหวัง 3 ครั้งแรก ภายใน 7 วันโดยขอให้ผู้แนะนำหรือ อัพไลน์เป็นคนช่วยเหลือ 1. สมัครสมาชิก - กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ยื่นสมัครหน้าเคาท์เตอร์ หรือ Online สำคัญคือ สุดท้ายคุณต้องได้ User ID และ Password - เปิดศูนย์ธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว แนะนำอย่างยิ่งให้เป็น ตำแหน่ง M (1,000 PV) ทันที เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวอย่าง 2. พาตัวเองเข้าระบบ Power Am - ติดตามข้อมูลทาง www.ap99999.com ทุกครั้ง www.ap99999.com - เข้าร่วมการประชุมประจำ สัปดาห์ทุกครั้ง - เข้าร่วม Am Rich Together ทันที / ครั้งถัดไป - ตัดสินใจเป็น แกนนำ - อ่านหนังสือที่สร้างความสำเร็จ เพิ่มความรู้

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง SME Gen 1 50% Gen 2 --10% Gen 3 --10% Gen 4 --10%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google