งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหมู่ 2 Classification 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหมู่ 2 Classification 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหมู่ 2 Classification 2
การจัดหมู่ 2 Classification 2 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

2 สื่อการสอน : การจัดหมู่ 2 (1)

3 Library Acquisition department Cataloging department Circulation
Reference department Circulation department Reference department AV materials department

4 CATALOGING กำหนดเลขหมู่ตามระบบที่ห้องสมุดใช้ (LC / DC)
กำหนดหัวเรื่อง (Subject Headings) ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สร้างฐานข้อมูล (Databases) ตรวจสอบจาก Websites คู่มือ (LC / DC / ) AACRII งานเทคนิคเตรียมวัสดุ

5 แผนการจัดหมู่มีมากกว่า 10 ระบบ ที่นิยมแผร่หลายทั่วโลก คือ
แผนการจัดหมู่มีมากกว่า 10 ระบบ ที่นิยมแผร่หลายทั่วโลก คือ และ DC LC แผนการจัดหมู่วัสดุห้องสมุด เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทรัพยากรทางวิชาเป็นหลัก ค้นหาง่าย เป็นสากล

6 ระบบการจัดหมู่มีความพยายามคิดสร้างกันมากหลายระบบ ระบบที่นิยมใช้แพร่หลายเป็นระบบที่ยึดเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง หรือประเด็นสำคัญของเนื้อหาทั้งหมด แล้วใช้สัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นตัวอักษร ( LC ) หรือตัวเลข ( DC ) แทนเนื้อหาดังกล่าว ระบบการจัดหมู่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพบรรณารักษศาสตร์ หรือนักสารสนเทศ

7 สัญลักษณ์ (ตัวอักษร หรือตัวเลข ) กับความหมายสั้น ๆ
ทุกระบบของการจัดหมู่ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ (ตัวอักษร หรือตัวเลข ) กับความหมายสั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ใช้เทียบกับเนื้อหาที่ได้ จากการอ่าน สรุป หรือการวิเคราะห์วัสดุห้องสมุดเท่านั้น

8 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress
Classification) หรือ L.C. คิดโดย ดอกเตอร์เฮอร์เบิร์ต พุตนัม(Dr. Herbert Putnam) ใช้ Short Biography แปล ( 1 – 2 page) Print

9 ระบบ L.C. = Library of Congress Classification System
นิยมใช้กับห้องสมุด ขนาดใหญ่ มีหนังสือ จำนวนล้านเล่มขึ้นไป ใช้อักษรอังกฤษ (ตัวใหญ่) แทนเนื้อหา อักษรที่สงวนไว้ไม่นำมาใช้คือ I O W X และ Y แบ่งเนื้อหาออกเป็น สาขาวิชาใหญ่ แต่ใช้อักษรทั้งหมด 21 ตัว

10 การแบ่งครั้งที่ 1 B ปรัชญา ศาสนา : Philosophy , Psychology , Religion
A ความรู้ทั่วไป : General Works B ปรัชญา ศาสนา : Philosophy , Psychology , Religion C ประวัติศาสตร์ศึกษา : Auxiliary Sciences of History D ประวัติศาสตร์ทั่วไป : History General and Outside the Americas E – F ประวัติศาสตร์ : History United States Local and History : Americas

11 G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา : Geography, AnthropologyRecreation
H สังคมศาสตร์ : Social Sciences J รัฐศาสตร์ : Political Sciences K กฎหมาย : Law L การศึกษา : Education

12 M ดนตรี : Music N ศิลปกรรม : Fine Arts P ภาษาและวรรณคดี : Language and Literature Q วิทยาศาสตร์ : Science R แพทย์ศาสตร์ : Medicine

13 S เกษตรศาสตร์ : Agriculture
T เทคโนโลยี : Technology U วิทยาการทหาร : Military Science V นาวิกศาสตร์: Naval Science Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ : Library Science and Information Resources

14 การแบ่งครั้งที่ สอง ของ L.C.
A General Works AC Collections, Series, Collected Works. AE Encyclopedias (General). Dictionaries and Other General Reference Works. AG AI Indexes (General). AM Museums. Collectors and Collecting.

15 AN Newspapers. AP Periodicals. AS Academics and Learned Societgies (General). AY Yearbooks. Almanacs. Directories. AZ History of Scholarship and Learning. The Humanities.

16 B – Philosophy , Psychology , Religion
B Philosophy (General) BC Logic BD Metaphysics BF Psychology BH Aesthetics BJ Ethics BL Religions , Mythology BM-BP Judaism , Islam , Bahaism BR-BV Christianity BX Special sects

17 C - Auxiliary Sciences of History , Archaeology
CB History of civilization (General) CC Antiquities (General), Archeology CJ Numismatics , Coins CN Numismatics , Inscriptions CR Heraldry CT Genealogy Biography

18 D - History – General , Europe , Africa , and Asia
DA-DQ Europe DR Turkey & the Balkan States DS Asia DT Africa DU Australia & Oceania DX Gypsies

19 E – History : United States
America United States Revolution to Civil War. Civil War Period, – 1865. Late Nineteenth Century. 740 – Twentieth Century. Harding-Coolidge-Hoover Era, “The Twenties” Later Twentieth Century, 1961-

20 F – History : United States Local & History : Americas
1001 – Canada. Latin America, Spanish America.

21 G – Geography, Anthropology, Recreation
G Geography (General) GB Physical geography GC Oceanology, Oceanography GN Anthropology GR Folklore GT Manners & Customs (Geneeral) GV Sports & Amusements, Games

22 H – Social Sciences (General)
HA Statistics (General) HB Economic Theory HC-HD Economic history & conditions HF Commerce (General), Employment

23 HG Finance HM Sociology (General & theoretical) HN Social history, Social reform HQ Family, Marriage, Women, Gays HV Social and Public Welfare

24 J – Political Science JA Political Science (General)
JC Political theory JF Constitutional history & administration JK United States JL-JQ Other Regions JS Local Government JX Intermational Law, Peace

25 K – Law K Law (General) KF Law: U.S. Federal & State
KFW Law: Washington State

26 L – Education L Education (General) LA History of education
LB Theory & practice, Teaching LD-LJ Universities & Colleges

27 M – Music M Music (Scores) ML Literature of music
MT Musical instruction & study

28 N – Fine Arts N Fine Arts (General) NA Architecture
NE Sculpture & related arts NC Graphic arts (General), Drawing

29 ND Painting NE Engraving, Prints NK Art applied to industry, Decoration & ornament NX Arts in general

30 P – Language & Literature
P Philology & linguistics (General) PA Classical language and literatures PC Romance languages PD Germanic languages PE English language PG Slavic, Lithuanian-Lettish, Albanian PH Finno-Ugrian & Basque

31 P – Language & Literature
PJ Egyptian, Coptic, Hamitic, Semitic PK Indo-lranian, Indo-Aryan PL Eastern Asia, Oceania, Africa PN Literary history & collections (General) PQ Romance Literatures PR English Literatures PS American Literatures PT Germanic Literatures

32 Q – Science Q Science (General) QA Mathematics, Computer Science
QB Astronomy QC Physics QD Chemistry QE Geology

33 QH Natural history QK Botany QL Zoology QM Human anatomy QP Physiology
QR Microbiology

34 R– Medicine R Medicine (General) RC Internal medicine, Psychiatry
RD Surgery RE Ophthalmology RM Pharmacology RT Nursing

35 S – Agriculture-Plant & Animal Industry
S Agriculture (General) SB Plant culture (General) SD Forestry SF Animal culture SH Fish culture & fisheries SK Hunting sports

36 T – Technology T Technology (General) TA Engineering (General), Civil
TC engineering TD Hydraulic engineering TF Environmental technology TG Railroads engineering TH Bridges & Roofs TJ Building construction

37 TK Mechanical engineering
TL Electrical engineering TN Motor vehicles, Aeronautics TP Mineral industries, Mining & Metallurgy TR Chemical technology TS Photography TT Manufactures TX Arts & Crafts Home economics, Culinary Arts

38 U – Military Science V– Naval Science V1-995 Naval Science (General)
VA Navues: Organiztion, Description, VB15- Facilites, etc. VD430 Naval Administration, Maintenance VE7 - Seamen VG2029 Marines, Naval Ordnance, Minor VK Services of Navies Navigation, Merchant Marine History, Conditions, etc. Marine Hydrography Tide and Current Tables.

39 Z – Library Science and Information Resources
Z Books in General Z Books Industries and Trade Z Libraries Bibliography Z Information Resources 8999 ZA

40 P A B C D E-F G H J K L M N Q R S T U V Z
สรุป P A B C D E-F G H J K L M N Q R S T U V Z Future Knowledge Except I O W X Y =

41 SOURCE Bookonline http://library.riu.ac.th 1
(26/06/04) 1 (26/06/04) 2 3 4

42 5 http://www.info_libraryyorku.ea/yorkdine/lc/lc.html 6
6 7

43 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาจาก D.C. link 020 L.C. บันทึกระบบ L.C. เป็น term paper การแบ่งครั้งที่ 2 ส่งภายใน 30 วัน

44 ดูจากหมวด 020 L.C System ศึกษาประวัติของ Dr.Herbert Putnam ว่ามีความสำคัญ ตัวระบบ L.C. อย่างใด ส่งภายใน 30 วัน ศึกษา Bookonline Z class2


ดาวน์โหลด ppt การจัดหมู่ 2 Classification 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google