งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547 panya@mail.riu.ac.th การจัดหมู่ 2 Classification 2 การจัดหมู่ 2 Classification 2

2 สื่อการสอน : การจัดหมู่ 2 (1)

3 Library Acquisition department Reference department Reference department Cataloging department Circulation department AV materials department

4 CATALOGING กำหนดเลขหมู่ตามระบบที่ ห้องสมุดใช้ (LC / DC) กำหนดหัวเรื่อง (Subject Headings) ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สร้างฐานข้อมูล (Databases) ตรวจสอบจาก Websites คู่มือ (LC / DC / ) AACRII งานเทคนิคเตรียมวัสดุ

5 แผนการจัดหมู่มีมากกว่า 10 ระบบ ที่นิยมแผร่หลายทั่วโลก คือ แผนการจัดหมู่วัสดุห้องสมุด เป็น เครื่องมือสำคัญในการจัดทรัพยากรทาง วิชาเป็นหลัก ค้นหาง่าย เป็นสากล DCDC LC และ

6 ระบบการจัดหมู่มีความพยายามคิด สร้างกันมากหลายระบบ ระบบที่นิยมใช้ แพร่หลายเป็นระบบที่ยึดเนื้อหา หรือ เนื้อเรื่อง หรือประเด็นสำคัญของเนื้อหา ทั้งหมด แล้วใช้สัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็น ตัวอักษร ( LC ) หรือตัวเลข ( DC ) แทนเนื้อหาดังกล่าว ระบบการจัดหมู่จึง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบ อาชีพบรรณารักษศาสตร์ หรือนัก สารสนเทศ

7 ทุกระบบของการจัดหมู่ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ( ตัวอักษร หรือตัวเลข ) กับความหมายสั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ใช้เทียบกับเนื้อหาที่ได้ จากการอ่าน สรุป หรือการวิเคราะห์วัสดุห้องสมุดเท่านั้น

8 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) หรือ L.C. คิดโดย ดอกเตอร์เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Dr. Herbert Putnam) ใช้ www.google. com Short Biography Prin t แปล ( 1 – 2 page)

9 ระบบ L.C. = Library of Congress Classification System นิยมใช้กับห้องสมุด ขนาดใหญ่ มีหนังสือ จำนวนล้านเล่มขึ้นไป ใช้อักษร อังกฤษ ( ตัวใหญ่ ) แทนเนื้อหา อักษรที่ สงวนไว้ไม่นำมาใช้คือ I O W X และ Y แบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 สาขาวิชาใหญ่ แต่ใช้อักษรทั้งหมด 21 ตัว

10 A ความรู้ทั่วไป : General Works B ปรัชญา ศาสนา : Philosophy, Psychology, Religion C ประวัติศาสตร์ศึกษา : Auxiliary Sciences of History D ประวัติศาสตร์ทั่วไป : History General and Outside the Americas E – F ประวัติศาสตร์ : History United States Local and History : Americas การแบ่ง ครั้งที่ 1

11 K กฎหมาย : Law H สังคมศาสตร์ : Social Sciences G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา : Geography, AnthropologyRecreation J รัฐศาสตร์ : Political Sciences L การศึกษา : Education

12 M ดนตรี : Music N ศิลปกรรม : Fine Arts P ภาษาและวรรณคดี : Language and Literature Q วิทยาศาสตร์ : Science R แพทย์ศาสตร์ : Medicine

13 S เกษตรศาสตร์ : Agriculture T เทคโนโลยี : Technology U วิทยาการทหาร : Military Science V นาวิกศาสตร์ : Naval Science Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ : Library Science and Information Resources

14 AE การแบ่งครั้งที่ สอง ของ L.C. AG Dictionaries and Other General Reference Works. AI Indexes (General). AM Museums. Collectors and Collecting. A General Works AC Collections, Series, Collected Works. Encyclopedias (General).

15 ANAN AP ASAS AY AZ Newspapers.Periodicals. Academics and Learned Societgies (General). Yearbooks. Almanacs. Directories. History of Scholarship and Learning. The Humanities.

16 B – Philosophy, Psychology, Religion B Philosophy (General) BLReligions, Mythology BM-BP Judaism, Islam, Bahaism BR-BVChristianity BXSpecial sects BH Aesthetics BJEthics BD Metaphysics BFPsychology BC Logic

17 C - Auxiliary Sciences of History, Archaeology CBHistory of civilization (General) CRHeraldry CTGenealogy Biography CNNumismatics, Inscriptions CCAntiquities (General), Archeology CJNumismatics, Coins

18 D - History – General, Europe, Africa, and Asia D History (General) DX Gypsies DRTurkey & the Balkan States DA-DQEurope DTAfrica DUAustralia & Oceania DS Asia

19 E – History : United States 11 - 143America 838 - 887 Later Twentieth Century, 1961- 300 - 458 Revolution to Civil War. 456 - 655Civil War Period, 1861 – 1865. 660 - 738Late Nineteenth Century. 740 – 837.7Twentieth Century. 784 - 805Harding-Coolidge- Hoover Era, “The Twenties” 151 - 887 United States

20 F – History : United States Local & History : Americas 1 - 975United States Local History. 1001 – 1140 Canada. 1201 - 3799Latin America, Spanish America.

21 G – Geography, Anthropology, Recreation GGeography (General) GBPhysical geography GCOceanology, Oceanography GNAnthropology GTManners & Customs (Geneeral) GVSports & Amusements, Games GRFolklore

22 H – Social Sciences (General) HSocial Sciences (General) HAStatistics (General) HBEconomic Theory HC-HDEconomic history & conditions HFCommerce (General), Employment

23 HVSocial and Public Welfare HQFamily, Marriage, Women, Gays HNSocial history, Social reform HMSociology (General & theoretical) HGFinance

24 J – Political Science JAPolitical Science (General) JCPolitical theory JFConstitutional history & administration JKUnited States JL-JQOther Regions JSLocal Government JXIntermational Law, Peace

25 K – Law KLaw (General) KFLaw: U.S. Federal & State KFWLaw: Washington State

26 L – Education LEducation (General) LAHistory of education LBTheory & practice, Teaching LD-LJUniversities & Colleges

27 M – Music MLLiterature of music MTMusical instruction & study MMusic (Scores)

28 N – Fine Arts NFine Arts (General) NAArchitecture NESculpture & related arts NCGraphic arts (General), Drawing

29 NXArts in general NKArt applied to industry, Decoration & ornament NEEngraving, Prints NDPainting

30 P – Language & Literature PPhilology & linguistics (General) PAClassical language and literatures PCRomance languages PDGermanic languages PEEnglish language PGSlavic, Lithuanian- Lettish, Albanian PHFinno-Ugrian & Basque

31 P – Language & Literature PJEgyptian, Coptic, Hamitic, Semitic PKIndo-lranian, Indo- Aryan PLEastern Asia, Oceania, Africa PNLiterary history & collections (General) PQRomance Literatures PREnglish Literatures PSAmerican Literatures PTGermanic Literatures

32 Q – Science QScience (General) QAMathematics, Computer Science QBAstronomy QCPhysics QDChemistry QEGeology

33 QKBotany QLZoology QMHuman anatomy QR Microbiology QPPhysiology QHNatural history

34 REOphthalmology R– Medicine RMedicine (General) RCInternal medicine, Psychiatry RDSurgery RMPharmacology RTNursing

35 S – Agriculture-Plant & Animal Industry SAgriculture (General) SBPlant culture (General) SDForestry SFAnimal culture SHFish culture & fisheries SKHunting sports

36 T – Technology TTechnology (General) TAEngineering (General), Civil TCengineering TDHydraulic engineering TFEnvironmental technology TGRailroads engineering THBridges & Roofs TJBuilding construction

37 TKMechanical engineering TLElectrical engineering TNMotor vehicles, Aeronautics TPMineral industries, Mining & Metallurgy TRChemical technology TSPhotography TTManufactures TXArts & Crafts Home economics, Culinary Arts

38 U – Military Science V– Naval Science V1-995Naval Science (General) VA10-750Navues: Organiztion, Description, VB15-Facilites, etc. VD430Naval Administration, Maintenance VE7 -Seamen VG2029Marines, Naval Ordnance, Minor VK1 - 1661Services of Navies 15-124Navigation, Merchant Marine 558-597History, Conditions, etc. 600-997Marine Hydrography Tide and Current Tables.

39 Z – Library Science and Information Resources Z 4-115.5Books in General Z 116-659Books Industries and Trade Z 662-Libraries Z 1001-Information Resources 8999 ZA 1000.5Bibliography

40 Exce pt สรุป = I O W X Y Future Knowledge P ABCDE-F GHJKL MNQR STUVZ

41 1 SOURCE Bookonline http://dept.seed.ctc.edu/libraries/research _tools/lcclass.asp (26/06/04) http://geography.mimineo.com/library/congr ess/blm.htm (26/06/04) http://library.riu.a c.th http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcc o.html http://wally.rit.edu/pubs/guides/lcclass.ht ml 2 3 4

42 http://www.info_libraryyorku.ea/yorkdine/l c/lc.html http://www.itsmarc.com/crs/LCS 00001.html http://www.wesleyan.edu/library/lc eall/lcgen.htm 5 6 7

43 ศึกษาจาก http://library.riu.ac.t h กิจกรร มที่ 1 D.C. link 020 L.C. บันทึกระบบ L.C. เป็น term paper การแบ่ง ครั้งที่ 2 ส่งภายใน 30 วัน

44 ศึกษาประวัติของ Dr.Herbert Putnam ว่ามีความสำคัญ ตัวระบบ L.C. อย่างใด ศึกษา http://library.riu.ac.th ดูจากหมวด 020 L.C System ส่งภายใน 30 วัน Booko nline Z clas s2


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google