งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ อยู่ 25/28/ หมู่ 3 ตำบลในคลองบาง ปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 E- MAIL : KWANG HOTMAIL. COM วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ อยู่ 25/28/ หมู่ 3 ตำบลในคลองบาง ปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 E- MAIL : KWANG HOTMAIL. COM วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ที่ อยู่ 25/28/ หมู่ 3 ตำบลในคลองบาง ปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 E- MAIL : KWANG 21_@ HOTMAIL. COM วัตถุประสงค์ : เพื่อนำความรู้ที่ได้มา ประยุกต์ใช่ในการฝึกงานซึ่งเป็น สถานการณ์การทำงานจริง KWANG 21_@ HOTMAIL. COM

5 วันเกิด : วันที่ 21 พฤษภาคม พ. ศ.2536 เพศ : หญิง สถานภาพ : โสด น้ำหนัก :44 กิโลกรัม ส่วนสูง :154 เซนติเมตร ศาสนา : พุทธ สัญชาติ : ไทย

6 2522- ปัจจุบัน : กำลังศึกษา ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย พณิชย การเชตุพน 2551: มัธยมตอนต้น โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่าย มัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

7


ดาวน์โหลด ppt ที่ อยู่ 25/28/ หมู่ 3 ตำบลในคลองบาง ปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 E- MAIL : KWANG HOTMAIL. COM วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google