งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก DFD Level 0 หรือDiagram 0 ดังภาพต่อไปนี้

2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Diagram 0)

3 บทที่ 6 กรณีศึษา

4

5

6

7

8

9

10

11

12 แผนภาพระบบ บันทึกเกรด

13 Context Diagram DFD for the Grading System
STUDENT RECORDS SYSTEM FINAL GRADE SUBMITTED WORK STUDENT CLASS ROSTER GRADED WORK GRADING SYSTEM GRADING PARAMETERS GRADING REPORT INSTRUCTOR

14 Diagram 0 for the Grading System
Student Grade 2 Grade Student Work 3 Assign Final Grade STUDENT RECORDS SYSTEM Final Grade Class Roster Grading Detail Submitted Work Grade Work Establish Gradebook 1 D1 GRADEBOOK Class Gradebook STUDENT Class Detail Produce Grade Report 4 Grading Parameters INSTRUCTOR Grade Report

15 แผนภาพระบบ ORDER

16 Context Diagram DFD for on Order System
CUSTOMER WAREHOUSE Picking List Order Reject Notice Payment Invoice Completed Order ORDER SYSTEM Cash Receipts Entry Commission Bank Deposit BANK SALES REP. ACCOUNTING

17

18

19

20 แผนภาพระบบ PAYROLL

21

22

23

24 แผนภาพระบบ SALE

25

26

27

28

29

30 แผนภาพระบบ AP

31


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google