งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก DFD Level 0 หรือ Diagram 0 ดังภาพต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก DFD Level 0 หรือ Diagram 0 ดังภาพต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก DFD Level 0 หรือ Diagram 0 ดังภาพต่อไปนี้

2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Diagram 0)

3 บทที่ 6 กรณีศึษา

4

5

6

7

8

9

10

11

12 แผนภาพระบบ บันทึกเกรด

13 SUBMITTED WORK STUDENT RECORDS SYSTEM STUDENT INSTRUCTOR FINAL GRADE CLASS ROSTER Context Diagram DFD for the Grading System GRADING SYSTEM 0 GRADING PARAMETERS GRADING REPORT GRADED WORK

14 STUDENT RECORDS SYSTEM STUDENT INSTRUCTOR Diagram 0 for the Grading System Establish Gradebook 1 Assign Final Grade 2 Student Work 3 Produce Grade Report 4 D1GRADEBOOK Grading Parameters Grade Report Class Detail Class Gradebook Class Roster Final Grade Gradin g Detail Student Grade Submitted Work Grade Work

15 แผนภาพระบบ ORDER

16 Picking List CUSTOMER WAREHOUSE BANK Payment Context Diagram DFD for on Order System ORDER SYSTEM 0 Completed Order Order Reject Notice Order Invoice SALES REP. ACCOUNTING CommissionBank Deposit Cash Receipts Entry

17

18

19

20 แผนภาพระบบ PAYROLL

21

22

23

24 แผนภาพระบบ SALE

25

26

27

28

29

30 แผนภาพระบบ AP

31


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดก่อนเรียน ให้นักศึกษาเขียนแผนภาพ Context Diagram จาก DFD Level 0 หรือ Diagram 0 ดังภาพต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google