งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to use powerpoint 13 September 2013 13.00-17.00 Burin Rujjanapan 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to use powerpoint 13 September 2013 13.00-17.00 Burin Rujjanapan 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 How to use powerpoint 13 September 2013 13.00-17.00 Burin Rujjanapan 1 http://www.thaiall.com/office/doraemon_2007.pptx http://www.thaiall.com/office/2010/mycar.pptx

3 Content Shape Wordart Smartart Table Graph Organization Chart Motion Path Video (60 MB) 2 Section Layout Design Transition Animations Sound (2 MB) Slide Master Equation

4 Shape + title slide layout Shape Effects + Audio on Click (default) 3

5 Wordart + Shape Rotate + Shape effect 4

6 Smartart 4 Rings + Audio loop until stop + rewind 5

7 table idnamesalary 101tom2000 102boy1800 103dang3200 6

8 Column chart : Sale 7

9 Smartart operation manager top presidentsalenorthsouthproductbangkok 8

10 9 Add Animation, Motion Path Right, Down, Left, UP, After Previous http://www.thaiall.com/office/2010/mycar.pptx

11 10 PPT 2010 รับ.avi 60 MB ฝังเข้าไปใน.pptx ตัวอย่างนี้ฝัง.wmv 112 KB

12 - เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ และงานแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ - งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ ราชบุรี - เทศกาลตรุษจีน หาดใหญ่ - เทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จ. มุกดาหาร PeopleActivity Unseen Place ตัวอย่ าง 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและ ประเพณี http://travel.kapook.com/view54081.html 692 KB

13

14 - เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ และงานแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ - งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ ราชบุรี - เทศกาลตรุษจีน หาดใหญ่ - เทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จ. มุกดาหาร PeopleActivity Unseen Place ตัวอย่ าง 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและ ประเพณี http://travel.kapook.com/view54081.html 1024 = 529 KB, 640 = 264 KB


ดาวน์โหลด ppt How to use powerpoint 13 September 2013 13.00-17.00 Burin Rujjanapan 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google