งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม(2) การท่องเที่ยว(3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม(2) การท่องเที่ยว(3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม(2) การท่องเที่ยว(3)
ปรับปรุง 10 ก.พ.2556

2 ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
Product คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายอะไร (What?) Price คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายเท่าไร (How much?) Place คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายที่ไหน (Where + Who?) Promotion คือ สิ่งที่ต้องบอกว่าดีอย่างไร (When + How benefit?)

3 รูปแบบของการท่องเที่ยว
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)

4 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)
1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) 1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) 1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) 1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)

5 2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)

6 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) 3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) 3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism) 3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) 3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) 3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (home & farm stay) 3.7 การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (longstay) 3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) 3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE: M=meeting, I=incentive, C=conference, E=exhibition) 3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (Integrated travel)

7 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี
ตัวอย่าง - เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ และงานแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ - งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ ราชบุรี - เทศกาลตรุษจีน หาดใหญ่ - เทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร Unseen Place People Activity

8 Blog Meaning Blog คือ สมุดบันทึกแบบเว็บไซต์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น บทวิจารณ์ ข่าวสารบ้านเมือง สังคม ส่วนตัว หรืออื่น ๆ ที่เจ้าของให้ความสนใจ รวมถึงการเปิดให้ผู้เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อต่าง ๆ ปีค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) คำว่า Blog มาจากคำว่า Web Log เริ่มถูกใช้โดย Jorn Barger และถูกบันทึกใน Oxford English Dictionary ในปีค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของบริการในเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยม สำหรับนักคิด นักเขียนรุ่นใหม่

9 Blog Type by Engine Example Blog http://www.mynorthtrip.com
Group Software Cost 1.Blog Script ทั่วโลก/เฉพาะกลุ่ม Wordpress.org, Drupal.org, Joomla.com, Moodle.org Domain + Hosting 2.Local Web Blog เฉพาะกลุ่ม/ประเทศ Gotoknow.org, Exteen.com, Oknation.org Free 3.Global Web Blog ทั่วโลก Blogger.com, Blog.com, Wordpress.com, Twitter.com 4.Social media Blog เฉพาะกลุ่ม Facebook.com (Note) Example Blog

10 Blog Type by Content Writing
Meaning 1. Personal Blogs เขียนจากมุมมองของตน 2. Microblogging ส่งข้อความสั้น ๆ ไม่ค่อยจะได้ใจความ 3. Corporate and organizational blogs เขียนหลายคน ในฐานะองค์กร 4. By genre ตามเนื้อหา เช่น การเมือง สุขภาพ ท่องเที่ยว 5. By media type ตามสื่อ เช่น วีดีโอ ภาพ เสียง 6. By device ตามอุปกรณ์ (Moblog) เช่น สวมใส่ หรือถืออยู่ 7. Reverse blog เรื่องเดียวร่วมกันเขียนหลายคน การทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม หรือสร้างการรับรู้ต่อประเด็นของกลุ่ม ก็ต้องคุยกันว่าจะเขียน Blog แบบใด ระหว่างแยกกันตี แบบ Co-operation หรือ ร่วมกันตี แบบ Collaboration เหมือนคำว่า Workteam (เป้าหมายเดี่ยว) (อ.max แนะนำ) หรือ Teamwork (เป้าหมายกลุ่ม) (อ.max แนะนำ) หรือ ความหมายของ Teamwork


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม(2) การท่องเที่ยว(3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google