งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การท่องเที่ยว หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) ปรับปรุง 10 ก. พ.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การท่องเที่ยว หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) ปรับปรุง 10 ก. พ.2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การท่องเที่ยว หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) http://www.thaiall.com/pptx/promote_travel_by_blog.pptx ปรับปรุง 10 ก. พ.2556

2 ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 1.Product คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายอะไร (What?) 2.Price คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายเท่าไร (How much?) 3.Place คือ สิ่งที่ต้องตอบว่าขายที่ไหน (Where + Who?) 4.Promotion คือ สิ่งที่ต้องบอกว่าดีอย่างไร (When + How benefit?) http://www.nanosoft.co.th/maktip01.htm

3 รูปแบบของการท่องเที่ยว 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) http://www.travel.in.th/th/review/knowledge

4 1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง ธรรมชาติ (natural based tourism) 1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) 1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) 1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) 1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) 1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) http://www.travel.in.th/th/review/knowledge

5 2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง วัฒนธรรม (cultural based tourism) 2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) http://www.travel.in.th/th/review/knowledge

6 3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจ พิเศษ (special interest tourism) 3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) 3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu- meditation tourism) 3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม กลุ่มน้อย (ethnic tourism) 3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) 3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) 3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (home & farm stay) 3.7 การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (longstay) 3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) 3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE: M=meeting, I=incentive, C=conference, E=exhibition) 3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (Integrated travel) http://www.travel.in.th/th/review/knowledge

7 - เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ และงานแห่เจ้า พ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ - งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ ราชบุรี - เทศกาลตรุษจีน หาดใหญ่ - เทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน จ. มุกดาหาร PeopleActivity Unseen Place ตัวอย่ าง 2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและ ประเพณี http://travel.kapook.com/view54081.html

8 Blog Meaning Blog คือ สมุดบันทึกแบบเว็บไซต์ เพื่อบอก เล่าเรื่องราว หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น บทวิจารณ์ ข่าวสารบ้านเมือง สังคม ส่วนตัว หรืออื่น ๆ ที่เจ้าของให้ความสนใจ รวมถึง การเปิดให้ผู้เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็นต่อ หัวข้อต่าง ๆ ปีค. ศ.1997 ( พ. ศ.2540) คำว่า Blog มา จากคำว่า Web Log เริ่มถูกใช้โดย Jorn Barger และถูกบันทึกใน Oxford English Dictionary ในปีค. ศ.2003 ( พ. ศ.2546) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของบริการในเว็บไซต์ที่ กำลังได้รับความนิยม สำหรับนักคิด นักเขียนรุ่นใหม่ http://blog.eduzones.com/thaiall/46837 http://scilibblog.wordpress.com/2009/08/15/what-is-blog/

9 Blog Type by Engine TypeGroupSoftwareCost 1.Blog Script ทั่วโลก / เฉพาะกลุ่ม Wordpress.org, Drupal.org, Joomla.com, Moodle.org Domain + Hosting 2.Local Web Blog เฉพาะกลุ่ม / ประเทศ Gotoknow.org, Exteen.com, Oknation.org Free 3.Global Web Blog ทั่วโลก Blogger.com, Blog.com, Wordpress.com, Twitter.com Free 4.Social media Blog เฉพาะกลุ่ม Facebook.com (Note)Free Example Blog http://www.mynorthtrip.com http://www.oknation.net/blog/suntawanyim http://siamtips.blogspot.com http://www.facebook.com/thaiall/notes

10 Blog Type by Content Writing TypeMeaning 1. Personal Blogs เขียนจากมุมมองของตน 2. Microblogging ส่งข้อความสั้น ๆ ไม่ค่อยจะได้ ใจความ 3. Corporate and organizational blogs เขียนหลายคน ในฐานะองค์กร 4. By genre ตามเนื้อหา เช่น การเมือง สุขภาพ ท่องเที่ยว 5. By media type ตามสื่อ เช่น วีดีโอ ภาพ เสียง 6. By device ตามอุปกรณ์ (Moblog) เช่น สวมใส่ หรือถืออยู่ 7. Reverse blog เรื่องเดียวร่วมกันเขียนหลายคน http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog การทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริม หรือสร้างการรับรู้ต่อประเด็นของกลุ่ม ก็ต้องคุยกันว่าจะเขียน Blog แบบใด ระหว่างแยกกันตี แบบ Co-operation หรือ ร่วมกันตี แบบ Collaboration เหมือนคำว่า Workteam ( เป้าหมายเดี่ยว ) http://www.youtube.com/watch?v=bHi5D2YO5ag ( อ.max แนะนำ ) หรือ Teamwork ( เป้าหมายกลุ่ม ) http://www.youtube.com/watch?v=icV7fGqPZ2I ( อ.max แนะนำ ) หรือ ความหมายของ Teamwork http://www.youtube.com/watch?v=x0LiIWpitkM


ดาวน์โหลด ppt การท่องเที่ยว หัวข้อ การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) ปรับปรุง 10 ก. พ.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google