งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ 不等、不省、不管 ” “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” 簡進光先生是一位七十歲成功的事業家 ( 味全 前副總經理 ) , นายเจี่ยน จิ้นกวาง นักธุรกิจประสบความสำเร็จวัย 70 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ 不等、不省、不管 ” “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” 簡進光先生是一位七十歲成功的事業家 ( 味全 前副總經理 ) , นายเจี่ยน จิ้นกวาง นักธุรกิจประสบความสำเร็จวัย 70 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ 不等、不省、不管 ” “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ”

3 簡進光先生是一位七十歲成功的事業家 ( 味全 前副總經理 ) , นายเจี่ยน จิ้นกวาง นักธุรกิจประสบความสำเร็จวัย 70 ปี

4 前幾天我與他及其夫人,一起在日本料理用餐。 หลายวันก่อน ฉันร่วมรับประทานอาหารญี่ปุ่นกับ นายเจี่ยนและภรรยา

5 在用餐期間, 簡先生對著我談到他目前對人生的看法就是 : 不管、不等、不省。 ระหว่างรับประทานอาหาร นายเจี่ยนเปิดเผยทัศนะต่อชีวิตของเขาในปัจจุบัน คือ “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ”

6 他所指的不管、不等、不省,我將其簡述如下: ฉันขอสรุปสาระ “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” ที่เขา ยึดถือดังนี้

7 一、不管 : 1. ไม่ยุ่ง

8 “ 不管 ” 則是到了我們這個年齡, “ ไม่ยุ่ง ” โดยนัยแห่งวัยของเราใน ขณะนี้

9 於公不論主動、被動我們都會從第一線退到第二線, ในด้านการงาน เราต้องถอยจากแนวหน้ามาอยู่แนวที่สอง ไม่ ว่าในเชิงรุกหรือเชิงรับก็ตาม

10 於私子女也都長大了,要管他們也未必會聽、 不如別管了。 ในด้านส่วนตัว ลูกเต้าก็โตแล้ว ไปยุ่งพวกเขาก็อาจไม่ฟัง เรา ฉะนั้นอย่ายุ่งดีกว่า

11 二、不等: 2. ไม่รอ

12 “ 不等 ” 就是凡事想做就做,不要再等待,誰知道明天、明年會變成什麼樣子? “ ไม่รอ ” หมายถึงคิดจะทำอะไรก็ตาม อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะเราไม่รู้ว่า วันหน้าปีหน้าจะเป็นอย่างไร

13 人到了某一個年紀,不能等,很多時候就是差那麼一步,一切卻都改變了。 คนเราเมื่อถึงวัยระดับหนึ่ง รีรอไม่ได้ บ่อยครั้งแค่ช้าไปหนึ่งก้าว ทุก อย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

14 如果我們能讓別人無止盡的等,別人又何嘗不能讓我們等? หากเราปล่อยให้คนอื่นรอเราไม่รู้จบ คนอื่นก็ปล่อย ให้เรารอได้เช่นกัน

15 於是,一生就在等待中虛度了。 แล้วชีวิตก็จะผ่านไปโดยเปล่า ประโยชน์

16 三、不省: 3. ไม่เหนียว

17 “ 不省 ” 就是當花則花,能省則省, “ ไม่เหนียว ” หมายถึง สมควรจ่ายก็จ่าย เจียด ได้ก็เจียด

18 但別省了半天都被別人花光了,何不自己享受享受? ไม่ใช่เหนียวจนไม่ยอมจ่าย แล้วให้ผู้อื่นใช้เงินเรา สู้ เสพสุขเองไม่ดีกว่าหรือ

19 “ 不等、不省、不管 ” 看似消極,其實卻具有積極的精神, “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” ดูเหมือนเฉื่อยชา อันที่จริงมีจิต วิญญาณในเชิงรุก

20 而且處在經濟亂世中,什麼是積極、什麼是消極,完全都被顛覆了, ท่ามกลางเศรษฐกิจปั่นป่วนเช่นนี้ อะไรคือเชิงรุก อะไรคือเชิงรับ ล้วน กลับตาลปัตรหมดแล้ว

21 以前人家說的 “ 你不理財,財不理你 ” ,卻變成 “ 你去理財,財去咬你 ” 。 ในอดีตพูดกันว่า “ คุณไม่ดูแลทรัพย์ ทรัพย์ไม่ดูแลคุณ ” เดี๋ยวนี้กลายเป็น “ คุณดูแลทรัพย์ จะถูกทรัพย์กัดเอา ”

22 “ 人生無常 ” 無常指 “ 生老病死 ” , “ ชีวิตอนิจจัง ” อนิจจังหมายถึง “ เกิดแก่ เจ็บตาย ”

23 “ 不等、不省、不管 ” ,有花堪折直須折,莫待無花空折枝。 “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” ดอกไม้บาน รอให้เด็ด อย่าชักช้า เสียเวลา ดอกโรยรา เหลือกิ่งใบ

24 Johnny L. File courtesy: Itipon Wallapapirom Thai version: udompang@yahoo.com 11-03-2010 ขอบคุณที่เข้า ชม


ดาวน์โหลด ppt “ 不等、不省、不管 ” “ ไม่รอ ไม่เหนียว ไม่ยุ่ง ” 簡進光先生是一位七十歲成功的事業家 ( 味全 前副總經理 ) , นายเจี่ยน จิ้นกวาง นักธุรกิจประสบความสำเร็จวัย 70 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google