งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 23.3% งานพื้น Post-Tension 24.7% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 1.5% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 3.1% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 20.5% Supalai Park @Kaset กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 3 วัน เท่ากับ 0.41 % : - งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน 23 วัน เท่ากับ 3.46 % JULY 2009

2 2 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 1 ภาพรวมทั้งโครงการ

3 3 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 2 อาคาร A เทพื้นชั้น 8 100%

4 4 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 3 อาคาร B เทพื้นชั้น 8 100%

5 5 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 4 อาคาร C เทพื้นชั้น P2 100%

6 6 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 5 อาคาร D1 ส่วนสำนักงาน ขาย ภาพที่ 6 อาคาร D2, D3 เทคาน 100%

7 7 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 7 อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 3 ภาพที่ 8 อาคาร B งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 3

8 8 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 9 อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3 ภาพที่ 10 อาคาร B งานก่ออิฐผนัง ห้อง ชั้น 3

9 9 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 11 อาคาร A งานบันไดภาพที่ 12 อาคาร B งานบันได

10 10 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 13 อาคาร A ระบบป้องกันฝุ่น ละออง ภาพที่ 14 อาคาร B ระบบป้องกันฝุ่น ละออง

11 11 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 15 งานถนนภายในโครงการ ข้างอาคาร B ( ติด TOYOTABUZZ)

12 12 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 16,17 งานเดินท่อระบบดับเพลิงและน้ำดี ชั้น 3 – 6 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)

13 13 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 18,19 งานเดินท่อ S,W,V,KW,RL,CW ชั้น 3 – 6 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)

14 14 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 20 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น P1 อาคาร C ( ความก้าวหน้า 80%)

15 15 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 21,22 งานกรีตผนังเดินท่อระบบไฟฟ้าและ สื่อสาร CONSUMER UNIT ชั้น 3 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)

16 16 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 23,24 งานเดินท่อระบบปลั๊ก, โทรศัพท์, โทรทัศน์ ชั้น 3 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)

17 17 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 25,26 งานวางท่อฝังพื้นงานระบบ ไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 ถึงชั้น 8 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)

18 18 Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai Park@Kaset ภาพที่ 27 งานวางท่อไฟฟ้าสูง 30 เซ็นติเมตร ชั้น 3 ถึงชั้น 8 อาคาร A,B ( ความก้าวหน้า 100%)


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ + ตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google