งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด
สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 กรกฏาคม  2552 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ+ตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 23.3% งานพื้น Post-Tension 24.7% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 1.5% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 3.1% งานกระจกอลูมิเนียม 0% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 20.5% Supalai JULY 2009 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2553 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 3 วัน เท่ากับ % : - งานเสาเข็มเจาะ+ตอก แล้วเสร็จ : - งานโครงสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน 23 วัน เท่ากับ 3.46 %

2 ภาพที่ 1 ภาพรวมทั้งโครงการ
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 1 ภาพรวมทั้งโครงการ

3 ภาพที่ 2 อาคาร A เทพื้นชั้น 8 100%
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 2 อาคาร A เทพื้นชั้น 8 100%

4 ภาพที่ 3 อาคาร B เทพื้นชั้น 8 100%
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 3 อาคาร B เทพื้นชั้น 8 100%

5 ภาพที่ 4 อาคาร C เทพื้นชั้น P2 100%
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 4 อาคาร C เทพื้นชั้น P2 100%

6 ภาพที่ 5 อาคาร D1 ส่วนสำนักงานขาย
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 5 อาคาร D1 ส่วนสำนักงานขาย ภาพที่ 6 อาคาร D2 , D3 เทคาน 100%

7 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 7 อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 3 ภาพที่ 8 อาคาร B งานก่ออิฐผนังห้อง บริเวณทางเดิน ชั้น 3

8 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 9 อาคาร A งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3 ภาพที่ 10 อาคาร B งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

9 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 11 อาคาร A งานบันได ภาพที่ 12 อาคาร B งานบันได

10 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 13 อาคาร A ระบบป้องกันฝุ่นละออง ภาพที่ 14 อาคาร B ระบบป้องกันฝุ่นละออง

11 ภาพที่ 15 งานถนนภายในโครงการ ข้างอาคาร B (ติด TOYOTABUZZ)
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 15 งานถนนภายในโครงการ ข้างอาคาร B (ติด TOYOTABUZZ)

12 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 16,17 งานเดินท่อระบบดับเพลิงและน้ำดี ชั้น 3 – 6 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 12

13 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 18,19 งานเดินท่อ S,W,V,KW,RL,CW ชั้น 3 – 6 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 13

14 ภาพที่ 20 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น P1 อาคาร C (ความก้าวหน้า 80%)
Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 20 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น P1 อาคาร C (ความก้าวหน้า 80%) 14

15 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 21,22 งานกรีตผนังเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร CONSUMER UNIT ชั้น 3 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 15

16 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 23,24 งานเดินท่อระบบปลั๊ก,โทรศัพท์,โทรทัศน์ ชั้น 3 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 16

17 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 25,26 งานวางท่อฝังพื้นงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 ถึงชั้น 8 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 17

18 Project Report Supalai Park@Kaset
Monthly Photo Progress As of 21 Jun 2009 – 20 Jul 2009 Supalai ภาพที่ 27 งานวางท่อไฟฟ้าสูง 30 เซ็นติเมตร ชั้น 3 ถึงชั้น 8 อาคาร A,B (ความก้าวหน้า 100%) 18


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google