งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Glycoproteins and peptidoglycans อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Glycoproteins and peptidoglycans อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Glycoproteins and peptidoglycans อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

3 วัตถุประสงค์ อธิบายความหมาย ลักษณะทาง เคมีของไกลโคโปรตีนและโปรตีโอ ไกลแคนได้ จำแนกชนิดของไกลโคโปรตีน และโปรตีโอไกลแคนได้ อธิบายความสำคัญ และหน้าที่ ทางชีวภาพของไกลโคโปรตีนและ โปรตีโอไกลแคน

4 Glycoconjugates Glycoproteins Proteoglycans: Glycosaminoglycans (GAGs) Glycolipids

5 Glycoproteins Oligosaccharides or glycan-->protein: covalent bond

6 Some Biological Functions of Glycoproteins หน้าที่ชื่อไกลโคโปรตีน Structural moleculeCollagens Lubricant and protective agentMucins Transport moleculeTransferrin, ceroluplasmin Immunologic moleculeImmunoglobins, histocompatibility antigens HormoneChorionic gonadotropin, thyroid-stimulating hormone (TSH) EnzymeVarious, eg. alkaline phosphatase Cell attachment recognition siteVarious proteins involved in cell-cell (eg. Sperm-oocyte), virus-cell, bacterium-cell, and hormone-cell interactions AntifreezeCertain plasma proteins of cold water fish Interact with specific carbohydratesSome lectins

7 Some Functions of Glycan in Glycoproteins Modulate physiochemical properties, eg. Solubility, viscosity, charge, and denaturation Protect against proteolysis, from inside and outside of cell Affect proteolytic processing of precursor proteins to smaller products Are involved in biological activity, eg. of human chorionic gonadotropin (hCG) Affect insertion into membranes, intracellular migration, sorting and secretion Affect embryonic development and differentiation May affect sites of metastases selected by cancer cells

8 Galactose Glucose Mannose Fucose Xylose น้ำตาลที่พบมากใน glycoproteins N- acetylneurami nic acid N- acetylgalactos amine N- acetylglucosa mine

9 Protein-carbohydrate linkages

10 Protein-carbohydrate linkages N-linked glycoproteins

11 Protein-carbohydrate linkages Protein-carbohydrate linkages glycosylphosphatidylinositol, GPI linked glycoprotein

12 Mucin Glycoproteins: O-linked oligosaccharides ปริมาณสูง (>50%) แกนกลาง เป็น repeating amino acid sequence (tandem repeat) N-glycan chain O-glycan chain Tandem repeat seq N- teimin us C- teimin us

13 Mucus น้ำ 94 % + mucin 5% 1% : cell debris, others

14 Glycoprotein and inflammation

15 Role of glycoprotein in attachment & recognition

16 Proteoglycans and glycosaminoglycans Mucopolysacchar ides core protein + GAGs Se r (GlcA- >GalNAc)n- >GlcA Gal- >Gal- >Xyl Core protein Chondroitin sulfate Trisaccharide bridge

17 Proteoglycan structure of an integral membrane protein

18 Structure of GAGs

19 Structure of proteoglycan

20

21 Mucopolysaccharidos es


ดาวน์โหลด ppt Glycoproteins and peptidoglycans อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google